""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • 1 DYW. PANC. GEN. MACZKA

 •  

   

  Julian Czaplicki ze swoją siostrzenicą Władysławą Haliną z Podbereskich Mazurową .

  Zdjęcie wykonano w Pahlevi (Persja).

   

   

  Dane zaczerpnięte z zeszytu ewidencyjnego przebiegu służby wojskowej Juliana CZAPLICKIEGO

   

   

  Rodzaj broni/Korpus osobowy - piechota

  Stosunek do służby w 1939 roku - rezerwa

  Imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki – Paweł i Franciszka z Kołodziejczyków

   

  Zeszyt ewidencyjny

   

  (Kartoteka)

  Stopień: porucznik

  Starszeństwo 1 stycznia 1936r.

  Zweryfikowany definitywnie Rozkazem Ośrodka Organizacji Armii Polskiej w ZSRR w Tocku Nr. 5 pkt. 35 z dn. 4 grudnia 1941 r.

   

  Przynależność służbowa/ zajmowane stanowisko

   

  W czasie pokoju 43 Pułk Sztrzelców Legionu Bajończyków/ w czasie odbywania ćwiczeń pełniłem funkcję dowódcy kompanii studenckiej

   

  W czasie wojny 1939 r. 43 Pułk Sztrzelców Legionu Bajończyków i Ośrodek Organizacji Armii w Białokrynicy (pod Krzemieńcem)/d-ca oddziału przeciwczołgowego

   

  Wojsko Polskie na terenie ZSSR 20 pułk piechoty/ dowódca baonu

   

  1. Data urodzenia 14 luty 1902 r.

   

      Miejsce urodzenia wieś Stary Gaj, powiat Lublin, województwo lubelskie

   

  2. wyznanie rzymsko-katolickie, narodowość polska

   

  3. Stan rodzinny

   

  stan cywilny żonaty, żona Maria Raczyńska, data ślubu 15 października 1929 r., wyznanie rzymsko-katolickie, narodowość polska

  dziecko Jeremi Julian urodzony 3 lipca 1930 r.

   

  4. Wykształcenie cywilne gdzie i kiedy

  średnie (ilość klas, egzamin dojrzałości) Egzamin dojrzałości 8-mio klasowego gimnazjum humanistycznego z łaciną im. St. Staszica w Lublinie w czasie od 1911 do 30 maja 1919 r.

   

  wyższe (egzaminy) Dyplom Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie w latach od 1921 do 1925

   

  zawód cywilny Handlowiec-przemysłowiec, właściciel fabryki konserw rybnych „Idea” w Krzemieńcu i hurtowni spirytusowej w Krzemieńcu

   

  5. Wykształcenie wojskowe

   

     Szkoły, kursy, egzaminy, czas ich trwania, wynik

   

  1. 8-mio tygodniowy skrócony Kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy w Zambrowie od 7 lipca do 30 sierpnia 1932 r. – z wynikiem pomyślnym
  2. 6-cio tygodniowy Kurs Dowódców Kompanii Strzelców w Zambrowie (2 tygodnie) i w Równym (4 tygodnie) przy 44 Pułku Piechoty (Pułk Strzelców Legii Amerykańskiej - Równe) w czasie od 11 lipca do 30 sierpnia 1935 r. - z wynikiem wyróżniającym

     W jakim kierunku się specjalizuje –

   

  6. Znajomość języków – rosyjski w piśmie i mowie (od 1942 r. angielski)

   

  7. Wiadomości specjalne – pojazdów mechanicznych nie prowadzę   (od 1 lipca 1944 r. uprawniony do prowadzenia pojazdów mechanicznych – samochodów osobowych i ciężarowych)

   

   

  8. Znajomość okolic Polski i krajów obcych – województwa warszawskie, lubelskie, kieleckie, wołyńskie

   

  9. Ordery i odznaczenia –

   

  10. Pochwały –

   

  11. Rany i kontuzje –

   

  12. Zdolność do służby liniowej

   

  13. Data wstąpienia do wojska od szeregowca – grudzień 1916 do Polskiej Organizacji Wojskowej  w Lublinie

   

  14. Okresy czynnej służby wojskowej

   

  1 XI 1918 r. do 2 IV 1919 r. – Baon Odsieczy Lwowa mjr. Scaevoli-Wieczorkiewicza

   

  4 VI 1919 r. do 18 XI 1920 r. – 14 Lekka Kompania Telegraficzna

   

  4 V 1921 r. do 3 VII 1921 r. – III Powstanie Górnośląskie

   

  13 IX 1939 r. – 17 IX 1939 r. – Ośrodek Organizacji Armii w Białokrynicy pod Krzemieńcem

   

  Od 17 X 1941 r. Armia Polska na terenie ZSRR (Armia Andersa)

   

  Stopień/kiedy/formacja (oddział, pododdział)/ wyszczególnienie funkcja/postawa

   

  Szeregowiec

   

  Grudzień 1916 r. do 1 XI 1918 r. - Polska Organizacja Wojskowa, w linii

  1 XI 1918 r. do 2 IV 1919 r. – Baon Odsieczy Lwowa mjr. Scaevoli-Wieczorkiewicza, w linii

  4 VI 1919 r. do 3 I 1920 r. – I Zapasowy Baon Telegraficzny Puławy, w linii

   

  Starszy szeregowiec

   

  3 I 1920 r. do 20 X 1920 r. – 14 Lekka Kompania Telegraficzna , w linii

   

  Kapral

   

  20 X 1920 r. do 18 XI 1920 r. – 14 Lekka Kompania Telegraficzna, w linii

  4 V 1921 r. do 14 VI 1921 r. – III Powstanie Górnośląskie, Baon szturmowy w grupie Cymsa, w linii

  14 VI 1921 r. do 3 VII 1921 r. – III Powstanie Górnośląskie, 1 Pułk Artylerii Polowej w Grupie Środkowej – Jastrzębia, w linii

  7 VII 1932 r. do 30 VIII 1932 r. - 8-mio tygodniowy skrócony Kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy w Zambrowie, uczeń

   

  Podporucznik

   

   

   

  1 IX 1932 r. – nominacja na podporucznika, Dziennik Presonalny Nr. 1/36

  7 VII 1934 r. do 13 IX 1934 r. - 43 Pułk Strzelców Legionu Bajończyków - Dubno, dowódca kompanii studenckiej

  11 VII 1935 r. do 25 VII 1935 r. – Kurs Dowódców Kompanii Strzelców – Zambrów, uczeń

  25 VII 1935 r. – 30 VIII 1935 r. – dalszy ciąg Kursu Dowódców Kompanii Strzelców – Równe (przy dowództwie 13. Dywizji Piechoty), uczeń

   

  Porucznik

   

  1 I 1936 r. – nominacja na porucznika, Dziennik Personalny Nr 1/36

  11 VII 1936 r. do 24 VIII 1936 r. – 43 Pułk Strzelców Legionu Bajończyków-Dubno, dowódca kompanii studenckiej

  6 IX 1939 r. do 12 IX 1939 r. - 43 Pułk Strzelców Legionu Bajończyków-Dubno, bez funkcji

  13 IX 1939 r. do 17 IX 1939 r. – Ośrodek Organizacji Armii Białokrynica, dowódca oddziału przeciwczołgowego

  25 IX 1939 r. do 8 XII 1939 r. – Tajna Organizacja Wojskowa – Lwów-Krzemieniec-Równe –Łuck, Organizator i Komendant powiatu krzemienieckiego

  8 XII 1939 r. do 12 II 1940 r. – więzienie w Krzemieńcu

  12 II 1940 r. do 1 X 1941 r. – Obóz pracy – Jarenga, rejon leński, obłast archangielska

  17 X 1941 r. do 29 XII 1941 r. – Wojsko Polskie w ZSRR – 20 Pułk Piechoty, dowódca kompanii, Rozk. Dziennik  Pułkowy  Nr 1/41

  29 XII 1941 r. - Wojsko Polskie w ZSRR – 20 Pułk Piechoty. 8 Dywizja Piechoty, dowódca baonu, Rozk. Dziennik Pułkowy Nr 44/41

  30 III 1942 r. – przekroczenie granicy z ZSRR do Persji

  22 V 1942 r.  - przybycie do obozu przejściowego W.P.S.W. (Wojsko Polskie Środkowy-Wschód) w Gaderze

   

  Na wypadek mojej śmierci zawiadomić

   

  1. Żonę -  Marię Czaplicką, zamieszkałą Warszawa ul. Polna 42 m. 5 (później ul. Dolna 37 m. 21)
  2. Teściową - Jadwigę Raczyńską, zamieszkałą wieś Łozy, gmina i poczta Wiśniowiec, powiat krzemieniecki na Wołyniu
  3. Matkę - Franciszkę Czaplicką, zamieszkałą miasto Puławy, woj. lubelskie, ul. Piłsudskiego 41

   

  "Ze względu na to, że posługuję się wyłącznie pamięcią, zastrzegam się co do dokładności dat"

  27 maja 1942 r.

  podpis Julian Czaplicki

   

   

  /Julian Czaplicki wraz ze swoją kompanią po opuszczeniu ZSRR (Tockoje, Czok-Pak) był w: Persji (Iran), Palestynie, Południowej Afryce (Pietermaritzburg), Wielkiej Brytanii a następnie w 1 Dywizji Pancernej Generała Maczka/

   

   

  Kazimierz Mazur z żoną Władysławą Haliną z Podbereskich Mazurową i Julianem Czaplickim podczas spotkania w Pahlevi (Persja)

   

   

   

   

   

  Julian Czaplicki podczas pobytu w Poludniowej Afryce

   

   

   

   

  Wg  Wniosku Awansowego i Karty Ewidencyjnej

   

  Po wyjściu z terenu ZSRR do 15 X 1942 r. Armia Polska na Wschodzie, funkcja p.o. dowódcy baonu w 20 Pułku Piechoty

  15 X 1942r – przybycie z oddziałami 8 Dywizji Piechoty do Wielkiej Brytanii, gdzie przeszedł następujące kursy w latach 1942-1944:

                  3 miesięczny kurs dowódców kompanii przeciwpancernej i artylerii w Szkocji (Cowdenbeath)

                  3 tygodniowy kurs oficerów obrony przeciwgazowej w Szkocji (Dunfermline)

  2 tygodniowy kurs taktyczny organizowany przez 16 Brygadę Pancerną (16 Baon Dragonów) w Szkocji (Dunfermline)

  2 tygodniowy kurs kwatermistrzowski organizowany przez 16 Brygadę Pancerną

  2 tygodniowy kurs kwatermistrzowski organizowany przez 10 Brygadę Kawalerii Pancernej

  4 tygodniowy kurs brytyjski oficerów materiałowych w Anglii (Leicester)

  16 X 1942 r. do 4 XI 1942 r. – obóz rozdzielczy w Szkocji (Auchtertool)

  4 XI 1942 r. do 5 IV 1943 r. – 16 Baon Dragonów – oficer zaopatrzeniowy i obrony przeciwgazowej

  5 IV 1943 r. do 6 V 1943 r. – Baon Strzelców Podhalańskich – oficer zaopatrzeniowy i obrony przeciwgazowej

  6 V 1943 r. do 20 VII 1943 r. – odkomenderowany do 16 Brygady Pancernej na stanowisko oficera gospodarczego Szwadronu Sztabowego

  20 VII 1943 r. do 5 XI 1943 r. – oficer łączności (adiutant) w sztabie 16 Brygady Pancernej

  od 5 XI 1943 r. – oficer materiałowy w sztabie 10 Brygady Kawalerii Pancernej

   

  Uzyskał nominację na kapitana od 16 IX 1944 r.

   

  /Julian Czaplicki był ranny w czasie bitwy pod Bredą, przewieziony do szpitala w Wielkiej Brytanii gdzie zmarł w dniu 16 listopada 1944 roku, pochowany jest w Sheffield./

   

   

  Dodatkowe informacje nt. Juliana Czaplickiego

   

  Przed wojną mieszkał w Krzemieńcu –

  http://wolyn.freehost.pl/miejsca-k/krzemieniec-05.html

   

   - i często bywał w majątku w Łozach należącym do Jadwigi z Czuruków Raczyńskiej i Seweryna Raczyńskiego (rodziców żony Marii z Raczyńskich Czaplickiej) http://wolyn.freehost.pl/miejsca-l/lozy-05.html

  Informacja dotycząca zesłania - http://lists.memo.ru/d35/f331.htm#n153

   

  Informacja na temat miejsca spoczynku - http://www.hull.pl/news/2012/groby-polskich-zolnierzy-w-yorkshire-2; http://www.polishwargraves.nl/info/cmt.htm; http://www.genealogia.pun.pl/lista-polskich-zolnierzy-poleglych-w-europie-zach-czi-41.htm;

   

  Fotografia grobu - http://www.twgpp.org/information.php?id=2615849

   

   

   

   

  Fragment listu pisanego przez Juliana Czaplickiego w dniu 21 IX 1944 r., który przesłał Pan A. N. Planeta (kolega z kompanii) Pani Marii Czaplickiej w dniu 11 IX 1947 r.

   

   

   

  „Pomimo bardzo ciężkich chmur, jakie w tej chwili wiszą nad naszą najbliższą przyszłością –

  wierzę, głęboko wierzę, nie wiem w co, czy w cud, czy w niespożytą energię i ducha Polski, czy wreszcie w to co się nazywa słusznością i sprawiedliwością –

  że jednak po ciężkiej nocy nastanie dla naszego Kraju,

  dla naszego Narodu piękny, niespodziewanie dla wszystkich, tęczowy świt.”

   

   

   

   

   

   

   

   

  Materiał informacyjny oraz zdjęcia opublikowane dzięki uprzejmości Pani Anny Czaplickiej,

  wnuczki kapitana Juliana Czaplickiego

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: