close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INWESTYCJE NATO W POLSCE

 • Inwestycje NATO w Polsce (NSIP)

   

  NSIP – NATO Security Investment Program to Program Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa stworzony w celu wspólnego finansowania projektów umożliwiających osiąganie przez Sojusz Północnoatlantycki określonych zdolności obronnych. Obejmuje on realizację przedsięwzięć związanych z budową, rozbudową i remontami infrastruktury wojskowej oraz pozyskaniem zasobów materialnych niezbędnych do osiągnięcia tych zdolności.

  Program powstał w 1951 r. jako Program Infrastruktury NATO. Nazwa i formuła Programu zostały zmienione w 1994 r. na NSIP. W Programie NSIP inwestycje rzeczowe są finansowane ze składek państw członkowskich NATO. Cele i potrzeby określają Dowództwa Strategiczne NATO. Akceptacja zadań Programu NSIP należy do Rady Północnoatlantyckiej. Wydatkowanie zgromadzonych środków leży w gestii Komitetu Inwestycyjnego NATO.

  Uczestniczenie w Programie NSIP stanowi istotny element budowania potencjału obronnego kraju i polega na wykonywaniu zadań programu na terenie kraju, zapewnieniu możliwości udziału polskich firm w przetargach na terenie kraju i innych państw członkowskich. 

  Zasadnicze zadania Programu NSIP na terenie Polski wykonuje Ministerstwo Obrony Narodowej, organem wykonawczym MON – inwestorem NSIP w Polsce jest Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP).

  Obiekty wybudowane w ramach Programu NSIP tworzą zasób infrastruktury wspólnej NATO będącej własnością Państwa – Gospodarza. Stanowią ją instalacje wojskowe przewidziane do wspomagania wojsk oraz potrzebne do realizacji planów operacyjnych, umożliwiając wyższym dowództwom NATO skuteczne i efektywne osiąganie zamierzonych celów obronnych.

   

  Informacje o przetargach NATO na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (link)

   

  Link do strony Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP)