close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLSKA W NATO

 • Polska droga do NATO

   

  Oficjalne kontakty Polski z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego zostały zapoczątkowane przez ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego,który 21 marca 1990 r. złożył oficjalną wizytę w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli.

   

  Latem 1990 r. Ambasada RP w Brukseli (kierowana wówczas przez ambasadora Tadeusza Olechowskiego) rozpoczęła utrzymywanie stałych roboczych kontaktów z NATO. Bardziej intensywne kontakty przypadły na czas urzędowania amb. Andrzeja Krzeczunowicza, który w latach 1992-1996 kierował Ambasadą. Po uruchomieniu w 1994 r. programu Partnerstwo dla Pokoju (PdP) w strukturze Ambasady wyodrębniono Biuro Łącznikowe obsadzone przez oficerów delegowanych z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dyplomatów z resortu spraw zagranicznych. W 1997 r. rozpoczęło ono urzędowanie w Kwaterze Głównej NATO. Zadaniem tej komórki, oprócz kontaktów z NATO, była również obsługa obecności Polski w Unii Zachodnioeuropejskiej. Warto wspomnieć, że z Biurem współpracowali oficerowie delegowani do pracy w Komórce Planowania Partnerstwa, ulokowanej przy europejskim dowództwie NATO w Mons.

   

  Zaproszenie do rozpoczęcia rozmów w sprawie członkostwa w NATO (lipiec 1997 r.) przyniosło dynamiczny rozwój kadrowy Placówki oraz towarzyszącej jej infrastruktury.
   

  Podobny proces nastąpił w instytucjach krajowych. W rozmowach akcesyjnych rozpoczętych we wrześniu tego roku, stronę polską reprezentował dziewięcioosobowy zespół wspierany gronem ekspertów. Przewodniczył mu ówczesny wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Towpik, który po zakończeniu rozmów akcesyjnych w listopadzie 1997 r. - jako ambasador - stanął na czele odrębnego Przedstawicielstwa RP (od 1999 r. - tj. chwili uzyskania pełnoprawnego członkostwa - Stałego Przedstawicielstwa) przy NATO i UZE.

   

  Na czele Przedstawicielstwa stoi Stały Przedstawiciel (PERMREP) w randze ambasadora, będący równocześnie reprezentantem danego kraju w Radzie Północnoatlantyckiej. Oprócz stałych przedstawicielstw, każde państwo ma także reprezentację wojskową (MILREP), na czele której stoi Przedstawiciel Wojskowy działający w imieniu Szefa Sztabu Generalnego na forum Komitetu Wojskowego NATO.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: