close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 17 lutego 2016

  16 lutego 2016 roku w salonach Ambasady RP w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Ambasadorze RP w Belgii.

  W spotkaniu uczestniczyli: p.  Artur Harazim, Ambasador RP, p. Piotr Adamiuk, kierownik Wydziału Konsularnego,  p. Warna Strzelecka, konsul ds. polonijnych oraz 14 zaproszonych gości - prezesów lub reprezentantów większości najważniejszych organizacji polonijnych w Belgii. Spotkanie poświęcone było omówieniu kalendarza głównych imprez organizowanych przez Ambasadę oraz projektów polonijnych w 2016 roku.


  Przedstawiony został list p. Stanisława Karczewskiego, Marszałka Senatu RP, do środowisk polonijnych dotyczący m.in. zmian w sposobie finansowania działalności polonijnej w roku bieżącym. Wszyscy zebrani z zainteresowaniem odnieśli się do prośby Marszałka o wyrażenie opinii,  zgłaszanie propozycji i uwag dotyczących doświadczeń z realizacji zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

   

  Poinformowano, iż na 2016 rok organizacje polonijne z Belgii przedstawiły 24 wnioski o dofinansowanie projektów, które zostały wysłane do oceny DWPPG MSZ. Wśród nich znalazło się 6 wniosków projektowych dotyczących szkolnictwa, 16 wniosków dotyczących kultury, w tym 6 wniosków dedykowanych dzieciom i młodzieży polskiej w Belgii oraz 2 wnioski projektowe dotyczące opieki i pomocy dla Polonii i Polaków za granicą.

   

  Przedstwiono powstałą na portalu społecznościowym Facebook stronę, poświeconą działaniom szkół i organizacji polonijnych skupionych na rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży polskiej w Belgii. Uczestnicy grupy dzielą się swymi pomysłami oraz zapraszają na realizowane przedsięwzięcia.

   

  Omówiono również projekt utworzenia na stronie internetowej Ambasady RP w Brukseli zakładki POLAK w BELGII, gdzie oprócz m.in. praktycznego poradnika dla Polaków, listy organizacji polonijnych - umieszczone zostanie kalendarium wydarzeń polonijnych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: