close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DLA KIEROWCÓW

 •  

  Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. „Zielona karta" nie jest dokumentem obowiązkowym przy wjeździe samochodem na Słowację. Jednakże jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia, może w razie wypadku znacznie ułatwić uzyskanie odszkodowania.

  W sytuacji  braku naklejki „PL" policja drogowa może nałożyć mandat. Naklejka nie jest wymagana jeżeli pojazd ma tzw. unijne tablice rejestracyjne.

   

  Pieszy ma bezwzględnie prawo pierwszeństwa na przejściu dla pieszych. Obowiązuje jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa (także na tylnych siedzeniach) oraz zakaz używania telefonu komórkowego przez kierowcę w trakcie jazdy.

   

   

  Opłaty drogowe

  Przejazd słowackimi autostradami, drogami ekspresowymi oraz drogami I klasy podlega opłatom. Przed wjazdem na drogi objęte opłatami umieszczona jest stosowna informacja (znak z białym samochodem na niebieskim tle).

   

  W przypadku pojazdów osobowych i ciężarowych o wadze do 3,5 ton masy całkowitej i pojazdów przewożących mniej niż 9 osób łącznie z kierowcą istnieje obowiązek wykupienia winiety autostradowej.

   

  Uwaga: od 1 stycznia 2016 roku na Słowacji wprowadzone zostały winiety elektroniczne, które zastąpią klasyczne winiety naklejane na przednią szybę samochodu.

   

  Winiety elektroniczne można od 1 grudnia 2015 roku zakupić na wybranych stacjach paliw na Słowacji, w punktach sprzedaży i samoobsługowych automatach na przejściach granicznych, przez stronę internetową www.eznamka.sk albo za pomocą smartfonu lub tabletu przez aplikację mobilną „eznamka”.

   

  Strona internetowa www.eznamka.sk opracowana została w 6 wersjach językowych, w tym także w języku polskim. Zakup „ewiniety” przez internet jest bardzo prosty. Przy zakupie należy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu, kraj, w którym samochód jest zarejestrowany, oraz podać dane karty płatniczej. Jeżeli chcemy otrzymać potwierdzenie o zakupie e-winiety, trzeba wpisać także adres swojej poczty elektronicznej. Przy zakupie e-winiety na stacjach paliw lub w punktach sprzedaży na przejściach granicznych można płacić gotówką lub kartą płatniczą. 

   

  Ceny e-winiet elektronicznych w 2016 roku są takie same jak w 2015 r. Najkrótsza 10-dniowa e-winieta kosztuje 10 €, miesięczna 14 €, a roczna 50 €. 

   

  Więcej informacji na stronie www.eznamka.sk.

   

  Uwaga: Od 1 stycznia 2010 r. funkcjonuje w Słowacji tzw. elektroniczny system pobierania opłat drogowych (myto) w odniesieniu do pojazdów o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony przeznaczonych do transportu towarów oraz pojazdów umożliwiających przewóz  więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, który zastąpił system nalepek. Wymienione pojazdy muszą posiadać wykupione specjalne urządzenie elektroniczne, które dokonuje rejestracji liczby przejechanych kilometrów na płatnych odcinkach dróg i obliczenia wysokości pobranej przez urządzenie opłaty drogowej.

  Szczegółowe informacje o elektronicznym systemie opłat drogowych (w tym także wykaz dróg podlegających opłatom) znajdują się na portalu internetowym ( w języku polskim) : www.emyto.sk

   

  Kierowcy, którzy nie wykupią urządzenia elektronicznego do poboru opłat lub nie mają uiszczonej opłaty w tym systemie podlegają karze w jednej wysokości 700 ,- EUR.

   

   

  Główne zasady ruchu drogowego

  Dozwolona maksymalna prędkość w terenie zabudowanym wynosi 50 km, poza terenem zabudowanym - 90 km a na autostradzie - 130 km.

   

  Za przekroczenie dozwolonych prędkości są rygorystycznie nakładane mandaty od 20 EUR (przy przekroczeniu do 6 km) do 650 EUR (przekroczenie o 20 i więcej km).

   

  Zawartość alkoholu we krwi kierowcy nie może przekraczać 0,00 promila. Każdy kierujący, który odmówi poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, traktowany jest jako osoba będąca pod wpływem alkoholu.

  Przez cały rok obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania.

  Obowiązkowe jest przewożenie osób o wzroście poniżej 150 cm w fotelikach samochodowych lub stosując podstawki (siedziska).

  Opony zimowe, które są obowiązkowe podczas jazdy po zaśnieżonej powierzchni, muszą mieć bieżnik o głębokości min. 3 milimetrów.

   

  Pojazd należący do cudzoziemca powinien być wyposażony na terenie Słowacji w apteczkę o zawartości zgodnej z wymogami kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany.

  Zawartość apteczki pierwszej pomocy, która jest uznawana za standard europejski określa norma DIN 13164 (www.forumsamochodowe.pl), nie odbiegająca od norm słowackich.

   

  Ponadto według przepisów słowackich:

  1. do obowiązującego wyposażenia samochodu osobowego aktualnie należą:

  - przenośny trójkąt ostrzegawczy,

  - kamizelka (odzież) odblaskowa – musi być zamieszczona w zasięgu kierowcy,

  - koło zapasowe oraz lewarek i odpowiedni zestaw kluczy do demontażu kół samochodowych. Obowiązek ten  nie dotyczy samochodów jeżdżących na specjalnych  oponach (rodzaj Run-flat), które po uszkodzeniu gumy pozwalają na kontynuowanie jazdy oraz samochodów wyposażonych w specjalny  zestaw do naprawy uszkodzonych opon bez ich demontażu,

  2.  do obowiązującego wyposażenia pojazdu ciężarowego, w tym zespołu pojazdów aktualnie należą:

  - przenośny trójkąt ostrzegawczy,

  - kamizelka (odzież) odblaskowa – musi być zamieszczona w zasięgu kierowcy,

  - 1 klin  do zabezpieczenia  pojazdu o DMC  powyżej 3,5 t i naczepy lub przyczepy  o DMC powyżej 750 kg przed samoczynnym przesuwaniem się pojazdu;  w przypadku ciągnika i naczepy o 3 osiach oraz  więcej niż 3 osiach, jednoosiowej przyczepy o DMC powyżej  750 kg obowiązują co najmniej 2 kliny,

  - łańcuchy śniegowe – w okresie od 15 listopada do 31 marca dla pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 ton,

  - koło zapasowe z dyskiem i zapasową oponą, podnośnik i odpowiedni zestaw kluczy do demontażu  kół pojazdu.  Jeśli zespół pojazdów,  składający się z ciągnika i naczepy lub przyczepy, posiada  opony o jednakowych rozmiarach oraz jednakowo zbudowane koła, to może być wyposażony w 1 wspólne koło zapasowe. Obowiązek ten nie dotyczy  naczep lub przyczep wyposażonych  w specjalny zestaw do naprawy uszkodzonych  opon bez demontażu.

  - gaśnica:  pojazdy ciężarowe o DMC  powyżej 3,5 t muszą być wyposażone  w 1 gaśnicę lub więcej gaśnic, przy czym zawartość środka gaśniczego  nie może być mniejsza  niż 6 kg.  Gaśnice muszą być zdatne do użytku i co najmniej  jedna z gaśnic  powinna być zamieszczona w zasięgu kierowcy.

  Obowiązkowemu wyposażeniu nie podlegają motocykle, motocykle trójkołowe oraz czterokołowce, których konstrukcja ogranicza prędkość jazdy  do 45 km/h oraz są zaopatrzone  w silnik o pojemności skokowej nieprzekraczającej  50 cm3. Motocykle, motocykle trójkołowe oraz czterokołowce pozostałych kategorii (pojazdy kategorii L3a aż L5e oraz L7e) muszą być wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy o zawartości zgodnej z wymogami kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany.

   

   

  Uwaga: Według przepisów słowackiego kodeksu drogowego, jeżeli kierowcy nie zapłacą na miejscu w gotówce nałożonego mandatu, zostaje zatrzymane im prawo jazdy na okres do 15 dni, w ciągu których powinni uiścić mandat. Wobec kierowców, którzy w tym terminie nie uiszczą mandatu, podejmowana jest decyzja administracyjna o zatrzymaniu prawa jazdy aż do czasu kiedy uregulują mandat. Zatrzymane prawo jazdy można odebrać wyłącznie osobiście w urzędzie Policji, którego funkcjonariusze zatrzymali dokument, pod warunkiem okazania dowodu wpłaty.


   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: