close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 22 maja 2019

  - Nowy cykl instytucjonalny otwiera możliwości jeszcze lepszego promowania interesów Polski i Słowacji, ale także całego regionu Europy Środkowo w ramach nowej Agendy Strategicznej – powiedział sekretarz stanu ds. europejskich Konrad Szymański podczas piątej edycji Polsko-Słowackiego Forum Dyskusyjnego.

  W trakcie konsultacji wiceszefa polskiej dyplomacji z wiceministrem spraw zagranicznych Słowacji Františkiem Ružičką omówiono kwestie związane ze współpracą w ramach grupy wyszehradzkiej oraz innymi formatami współpracy regionalnej, w tym Inicjatywą Trójmorza. Przedmiotem rozmów były również przyszłość Unii Europejskiej, w tym wybory do Parlamentu Europejskiego, polityka spójności, Wieloletnie Ramy Finansowe, Wspólny Rynek, Brexit, Partnerstwo Wschodnie, rozszerzenie UE oraz sytuacja w państwach Bałkanów Zachodnich, a także relacje transatlantyckie. – Nasza wspólna agenda powinna być ambitna w obszarach takich jak Wspólny Rynek czy Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2021-2027. Propozycje Wyszehradu w sprawie Agendy Strategicznej pozwalają na obniżenie napięć politycznych w UE. Oczekujemy konstruktywnej postawy innych państw - podkreślił wiceminister Szymański.

   

  Podczas konsultacji wiceministrowie poruszyli także kwestię współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym stałej współpracy strukturalnej PESCO. - Polska w pełni popiera dalszy rozwój możliwości obronnych UE i Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony pod warunkiem utrzymania synergii tych działań z zobowiązaniami państw UE wobec NATO – zaznaczył wiceszef polskiej dyplomacji.

   

  W ramach tegorocznej edycji Forum Dyskusyjnego, oprócz konsultacji sekretarzy stanu, odbyły się również dwa panele dyskusyjne poświęcone bezpieczeństwu w obszarze OBWE, w tym wspólnym wyzwaniom dla Europy Wschodniej, oraz przyszłości UE w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego i roli, jaką Grupa Wyszehradzka może odegrać w Unii po tych wyborach.

   

  Forum Dyskusyjne to rodzaj poszerzonych konsultacji na poziomie wiceministrów spraw zagranicznych Polski i Słowacji, z udziałem przedstawicieli polskich i słowackich think-tanków. Wiodącą rolę odgrywają, po stronie polskiej – Ośrodek Studiów Wschodnich, zaś po słowackiej - Slovak Foreign Policy Association. Formuła ta funkcjonuje od 2012 roku.

  Fot. Mateusz Gniazdowski / OSW
  Fot. Mateusz Gniazdowski / OSW

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: