close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • GOSPODARKA

 • Według danych niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) za 2014 r., całkowita wartość polskiego eksportu do Niemiec wyniosła 47,6 mld euro, a importu z Niemiec 39,8 mld euro. Łączna wartość obrotów handlowych między Polską a Niemcami wynosi 87,4 mld euro i w stosunku do 2013 r. była wyższa o 11%. Według tych samych danych odnotowano dodatnie dla Polski saldo na poziomie 7,8 mld euro.  Po stronie niemieckiego eksportu i importu Polska zajęła 8. pozycję i była też ósmym  partnerem handlowym Niemiec co do wielkości obrotów handlowych. Tym samym Polska znalazła się w tym rankingu przed takimi krajami, jak Rosja, Włochy, Korea, Dania i Szwecja.

   

  W 2014 r. niemieckie firmy wyeksportowały towary o łącznej wartości 1 133,6 mld euro, a zaimportowały na kwotę 916,5 mld euro. Wg danych Federalnego Urzędu Statystycznego, eksport wzrósł o 3,7% r/r w porównaniu z 2013 r., a import o 2,0% r/r. W 2014 r. nadwyżka handlu zagranicznego była najwyższa w historii i wyniosła 217,0 mld euro. Wcześniej rekordowym był rok 2012, kiedy wyeksportowano towary o wartości 1 095,8 mld euro, a zaimportowano na kwotę 905,9 mld euro.  

   

  Niemcy wysyłały w 2014 r. towary do państw członkowskich Unii Europejskiej o łącznej wartości 657,3 mld euro, natomiast  sprowadziły towary o wartości 599,9 mld euro. Eksport do tej grupy krajów w porównaniu z 2013 r. wzrósł o 5,4%, a import o 3,6%. Do krajów strefy euro eksport wyniósł 414,2 mld euro (+ 2,7% r/r), natomiast import 411,4 mld euro (+ 2,3% r/r). Do państw UE, które nie są członkami strefy euro (głównie Wielka Brytania i Polska) niemieckie firmy wyeksportowały towary na kwotę 243,1 mld euro (+ 10,2% r/r), natomiast zaimportowały na kwotę 188,5 mld euro (+ 6,6% r/r). Do krajów spoza UE (głównie Ameryka i Chiny) wysłano towary o wartości 476,2 mld euro, a przywieziono o wartości 316,6 mld euro. W porównaniu do 2013 r. eksport do tych krajów wzrósł o 1,5%, a import spadł o 0,9%.

   

  W zakresie inwestycji bezpośrednich obserwuje się kontynuację wysokiego poziomu zainteresowania kapitału niemieckiego Polską. W 2013 r. niemieckie firmy zainwestowały w Polsce 2 mld euro, w 2012 r. ok. 4 mld euro, a 3 mld euro w roku 2011. Natomiast polscy inwestorzy w 2013 r. zainwestowali ok. 139 mln euro, w 2012 r. ok. 166 mln euro - wobec poziomów 300-400 mln w dwóch poprzedzających latach (dane całoroczne).

   

   

  Źródło: Destatis, BGA, Reuters, Bundesbank

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: