close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • GOSPODARKA

 • Wzrost gospodarczy Niemiec, pomimo kryzysu w Europie i kosztów związanych z napływem imigrantów, utrzymuje się na stabilnym poziomie. Konsekwentna polityka gospodarcza rządu federalnego koncentrująca się od kilku lat na sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu konsolidacji finansów publicznych oraz działaniach ograniczających wpływ na niemiecką gospodarkę słabego wzrostu w strefie euro, przyniosła także w 2015 r. widoczne efekty w postaci wyższego tempa wzrostu PKB  i dalszego ograniczenia stopy bezrobocia.

   

  Dzięki poprawiającej się sytuacji na rynku pracy (stopa bezrobocia zmniejszyła się z 6,7% w 2014 r. do 5,0% w 2015 r.) i rosnącemu popytowi wewnętrznemu, wzrost niemieckiego PKB w 2015 r. wyniósł 1,7% (1,6% w 2014).

   

  W roku 2015 r. odnotowano kolejny rekordowy wzrost polsko-niemieckich obrotów, zarówno w eksporcie jak i imporcie. Polska kolejny raz w 2015 roku przesunęła się na liście najważniejszych partnerów handlowych Niemiec, zajmując 7 pozycję (8 w 2014 i 11 w 2013 roku), wyprzedzając m.in. Belgię, Szwajcarię, Hiszpanię. Według danych niemieckiego urzędu statystycznego Destatis wymiana handlowa pomiędzy Polską i Niemcami wyniosła 96 mld EUR, w tym 52 mld EUR eksport do Polski (8-ma pozycja na liście eksportowej Niemiec) i 44 mld EUR import z Polski (6-ta pozycja na liście importowej Niemiec). 

   

  W 2015 r. wg wstępnych danych GUS obroty RP-RFN wyniosły 88,5 mld EUR (+9,6%), w tym 48,5 mld EUR polskiego eksportu (11,2%) i 40,0 mld importu (7,8%). Wymiana zamknęła się dla Polski dodatnim saldem  w wysokości 8,5 mld EUR.

   

   

  Obroty handlowe Polski z Niemcami w latach 2012 – 2015 (w mln EUR)

   

   

   

  2012

  2013

   

  2014

   

  2015*

   

  Dynamika

  2014/2013

  Eksport

  36.057,0

  38.887,5

  43.618,9

  48.495,5

  111,2

  Import

  32.835,8

  34.005,7

  37.098,7

  40.003,9

  107,8

  Obroty

  68.892,8

  72.893,2

  80.717,6

  88.499,5

  109,6

  Saldo

  +3.221,2

  +4.881,8

  +6.520,3

  +8.491,6

  *

   

        Źródło: *dane szacunkowe Ministerstwa Gospodarki 

   

   

  Wg danych niemieckich w układzie 4-cyfrowego kodu SITC najważniejsze grupy towarowe w polskim eksporcie do RFN stanowiły w 2015 r. maszyny i urządzenia (35,2%) oraz pozostałe towary przemysłowe (17,9%), inne wyroby gotowe (17,0%), w tym sprzęt elektroniczny (7,5%), meble (6,3%), chemikalia (6,3%) i towary rolno-spożywcze (10,3%).

   

  Do największych wartościowo pozycji w polskim eksporcie do Niemiec w 2015 r. należały pojazdy mechaniczne i części do samochodów (6,3 mld EUR), produkty rolno-spożywcze (4,4 mld EUR) oraz maszyny (3,1 mld EUR).

   

  W polskim imporcie z RFN w 2015 r. najważniejsze grupy towarowe to: urządzenia mechaniczne (35,8%), inne  wyroby przemysłowe (18,3%), w tym pojazdy samochodowe oraz części i akcesoria do pojazdów (11,2%), wyroby przemysłu chemicznego (14,3%) i inne wyroby gotowe (11,4%).

   

  Do największych wartościowo pozycji w polskim imporcie z Niemiec w 2015 r. należały pojazdy mechaniczne i części do samochodów (5,7 mld EUR), maszyny i urządzenia (5,6 mld), oraz wyroby przemysłu chemicznego (5,3 mld EUR).

   

  Szacuje się, iż ze strony polskiej bierze udział  w wymianie handlowej ponad 40 tys. firm. W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się coraz większą aktywność polskich przedsiębiorstw przy wchodzeniu na rynek niemiecki z własnymi towarami.

   

   

   

  Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada RP w Berlinie

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: