close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POTWIERDZENIE DANYCH W PROJEKCIE PROTOKOŁU DZIEDZICZENIA

 • W  Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Berlinie istnieje możliwość złożenia oświadczenia w przedmiocie potwierdzenia danych zamieszczonych w projekcie protokołu dziedziczenia oraz wyrażenia zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem.

   

  W Polsce można przeprowadzić postępowanie spadkowe na dwa sposoby. W formie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (prowadzonego przed sądem) albo w formie aktu poświadczenia dziedziczenia (sporządzanego przed notariuszem). Jeżeli pozostali członkowie rodziny, zamieszkali w Polsce, zdecydowali się na to drugie rozwiązanie, to ich krewni (zamieszkali na terytorium Niemiec) mogą złożyć w Niemczech oświadczenia w przedmiocie potwierdzenia danych zamieszczonych w projekcie protokołu dziedziczenia oraz wyrażenia zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z projektem. Na każdorazowe przeprowadzenie tej procedury konsul musi otrzymać indywidualną zgodę Ministra Sprawiedliwości, wydawaną na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. W związku z tym należy liczyć się z kilkumiesięcznym okresem oczekiwania na jej pełne przeprowadzenie. Ponadto wymaga się przedłożenia dwóch wypisów projektu, sporządzonego przed polskim notariuszem oraz wylegitymowania się ważnym dokumentem tożsamości.

   

  Ten tryb nie jest związany z odrzuceniem spadku. Jeżeli pozostali członkowie rodziny odrzucali spadek przed notariuszem w Polsce, to ich krewni zamieszkali za granicą mogą złożyć oświadczenia przed konsulem, bez żadnych dodatkowych formalności z tą jedyną różnicą, że muszą później sami przedłożyć to oświadczenie w sądzie spadku, więcej: Oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  Z uwagi na skomplikowany i kilkuetapowy przebieg procedury zapisy prowadzone są indywidualnie, z pominięciem platformy e-Konsulat. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt na adres e-mail: berlin.amb.wk@msz.gov.pl

   

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: