close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DOWÓD OSOBISTY

 • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór nowego dowodu osobistego jest możliwe wyłącznie w Polsce - w dowolnym urzędzie gminy.

   

  Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w organie gminy właściwym do wydania dowodu osobistego - chyba, że wnioskodawca złoży wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP.

   

  Nie ma możliwości pośredniczenia konsula i/lub pełnomocnika przy wydaniu dowodu osobistego dla obywatela polskiego, przebywającego poza granicami kraju.

   

  Obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

   

  Utrata dowodu osobistego - więcej: UTRATA DOKUMENTÓW.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące dowodów osobistych dostępne są na platformie obywatel.gov.pl 

   

   

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 391, z późn. zm.);
  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 212).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: