close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPŁATY PASZPORTOWE

 • Opłaty paszportowe

   

  wydanie paszportu 10-letniego

  110 EUR

  wydanie paszportu 5-letniego dla małoletniego

  35 EUR

  wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport biometryczny

  15 EUR

  wydanie paszportu tymczasowego w innych celach, niż na czas oczekiwania

  40 EUR

  wydanie paszportu 10-letniego w miejsce paszportu utraconego z winy posiadacza

  330 EUR

  wydanie paszportu 5-letniego w miejsce paszportu utraconego z winy opiekuna

  210 EUR

  wykonanie paszportu w trybie pilnym

  30 EUR

   

   

  Zniżka w opłacie paszportowej przysługuje uczniom i studentom do 26. roku życia, a także rencistom, emerytom, inwalidom, ich współmałżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu, kombatantom, osobom przebywającym w domach opieki społecznej oraz osobom korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych - po okazaniu stosownych dokumentów potwierdzających ich status.

  Pobieranie zasiłków socjalnych typu Hartz4 lub podobnych nie upoważnia do zniżki.

   

  Wysokość opłaty za wydanie paszportu ze względu na zmianę nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu, zmianę wyglądu osoby posiadającej paszport, która może utrudnić ustalenie jej tożsamości, brak w paszporcie miejsca na umieszczenie w nim stempli lub wiz - oblicza się odejmując od pełnej opłaty dziesiątą jej część za każdy rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczasowego paszportu.

   

  W razie zbiegu tytułów do ulgowej opłaty konsularnej przysługuje tylko jedna ulga.

   

  Bezpłatnie wydawane są paszporty dla osób, które w chwili złożenia wniosku mają ukończony 70 rok życia oraz dla osób, które wymieniają paszport z powodu jego wady technicznej.

   

   

   

   

   

  Podstawa prawna

   

  • Ustawa o dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 2006 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1027) z późn. zm.
  • Rozporządzenie Rady WE nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydanych przez państwa członkowskie (Dz. Urz. UE L 385 z 29 grudnia 2004 roku str. 1).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów paszportowych z dnia 16 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026) z późn. zm.

   

   

  Uwaga! Informacje i wyjaśnienia udzielane przez urząd konsularny telefonicznie mają wyłącznie charakter orientacyjny. Konsul podejmuje decyzję po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i po dokonaniu sprawdzeń w dostępnych mu systemach teleinformatycznych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: