close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAWO MIEJSCOWE I PRAWO MIĘDZYNARODOWE – WSKAZANIE PODSTAWY PRAWNEJ

 • Podstawą prawną wszelkich działań podejmowanych przez miejscowe służby socjalne są przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, zgodnie z którymi właściwymi do podejmowania decyzji w sprawach małoletnich są organy sądowe państwa, w którym dzieci aktualnie przebywają.

   

  Na gruncie niemieckiego prawa wewnętrznego podstawą prawną są regulacje zamieszczone w niemieckim kodeksie socjalnym (SGB VIII, Sozialgesetzbuch), kodeksie cywilnym (BGB – Bürgerliches Gesetzbuch) oraz  kodeksie postępowania rodzinnego i  sądownictwa nieprocesowego §§151 ( FamFG - Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit).

  Podkreślenia przy tym wymaga, że sam fakt posiadania statusu cudzoziemca nie zwalnia w najmniejszym stopniu od odpowiedzialności przed miejscowym prawem na równi z obywatelami tego kraju i nie daje podstaw domagania się uprzywilejowanego traktowania.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: