close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • JAKIE PRAWA MAJĄ RODZICE I DZIECI?

 • Prawo do kontaktu z dzieckiem

   

  Prawo do  kontaktu  dziecka z rodzicami uregulowane  jest w niemieckim kodeksie cywilnym  w księdze 4,  prawo rodzinne §§ 1684-1697a (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB Buch 4. Familienrecht)  oraz w kodeksie postępowania rodzinnego i  sądownictwa nieprocesowego §§151 (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG). Powyższe  przepisy znajdują zastosowanie również w przypadku ustanowienia kontaktu dziecka z rodzicami, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub gdy wykonywanie tej władzy im ograniczono. Sąd rodzinny w orzeczeniu określa zakres oraz formy kontaktu biorąc  pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka.  Sąd może ustanowić miedzy innymi: bezpośrednie kontakty dziecka z rodzicem,  kontakty  osobiste pod nadzorem pracowników Urzędu  ds. Młodzieży lub kontakty telefoniczne.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: