close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 24 października 2018

  23 października 2018 r. Sekretarz Stanu w MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk wziął udział w XIX edycji Forum Polsko-Niemieckiego w Berlinie, zorganizowanego pod hasłem „Polska i Niemcy – wspólnie dla silnej Europy” przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej (FMPN) na zlecenie i przy wsparciu ministerstw spraw zagranicznych Polski i Niemiec.

   

   

  Tematem przewodnim tegorocznego Forum była przyszłość i szczególna wartość Unii Europejskiej. W obradach wielokrotnie podkreślano, iż w obliczu różnych wyzwań zglobalizowanego świata wiele nadziei pokłada się we wspólnych polsko-niemieckich inicjatywach oraz w partnerskiej i konstruktywnej współpracy służącej wzmocnieniu Europy. Dyskusjom panelowym towarzyszyły spotkania ekspertów z Polski i Niemiec w grupach roboczych.

   

  Wiceszef polskiej dyplomacji dokonał otwarcia Forum, wspólnie z Ministrem Stanu w MSZ RFN Michaelem Rothem. Następnie wziął udział w dyskusji panelowej pt. „Stosunki polsko-niemieckie w 2018 r. – dokąd zmierzamy?” Pozostałymi uczestnikami dyskusji byli przewodniczący polsko-niemieckich grup parlamentarnych w Sejmie i w Bundestagu – Bartłomiej Wróblewski i Manuel Sarrazin (Sojusz 90 / Zieloni), posłowie Marek Krząkała i Dietmar Nietan (SPD), a także konsul generalna RFN w Gdańsku Cornelia Pieper. Tegoroczne Forum zakończyła dyskusja z udziałem obu prezydentów – Andrzeja Dudy i Franka-Waltera Steinmeiera pt. „Europa 1918-2018: historia z przyszłością?”.

   

  W swoim wystąpieniu Minister Szynkowski vel Sęk podkreślił znaczenie dobrych stosunków polsko-niemieckich. Zwrócił jednocześnie uwagę, że powinniśmy rozmawiać szczerze – także na trudniejsze tematy. Dyskusja panelowa koncentrowała się wokół takich kwestii jak stosunki z Rosją, polityka energetyczna, relacje transatlantyckie. Minister Szynkowski vel Sęk podziękował tym politykom niemieckim, którzy wykazują zrozumienie dla polskiego stanowiska wobec Rosji i w kwestii Nord Stream2 – w tym obu deputowanym niemieckiego Bundestagu Sarrazinowi i Nietanowi. Zaznaczył jednak wyraźnie, że za słowami solidarności powinny też iść konkretne działania niemieckiego rządu.

   

  * * *

   

  Forum Polsko-Niemieckie zostało powołane na podstawie „Wspólnego Oświadczenia o rozwoju stosunków pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec” z 1976 r. W celu pogłębienia wzajemnego zrozumienia i współpracy uzgodniono, że forum przyjmie formę regularnych spotkań polityków, naukowców, ekonomistów oraz publicystów z obu krajów. Znaczenie Forum Polsko-Niemieckiego potwierdzone zostało także w Traktacie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r. Od 2014 r. organizatorem Forum jest FWPN.

  IMG_0065
  IMG_0069
  IMG_0070
  IMG_0071
  IMG_0072
  IMG_0075
  IMG_0076
  IMG_0077
  IMG_0078
  IMG_0079
  IMG_0080
  IMG_0081
  IMG_0082
  IMG_0083
  Min
  Min

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: