close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • 2009

 • Uroczyste wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody za rok 2009

  18 grudnia br. w Berlinie odbędzie się uroczystość wręczenia Polsko-Niemieckiej Nagrody za rok 2009 z udziałem ministrów spraw zagranicznych RP i RFN, R. Sikorskiego i G. Westerwelle.

  Laureatami tegorocznej edycji Nagrody są tłumaczka literatury niemieckiej Małgorzata Łukaszewicz i tłumacz literatury polskiej Karl Dedecius. Ponadto Nagrodę Specjalną za rok 2009 otrzymają b. prezydenci RP i RFN - Lech Wałęsa i Richard von Weizsäcker.

   

   

  Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz odznaczony Medalem im. Rainera Hildebrandta

  10 grudnia br. marszałek Senatu B. Borusewicz otrzymał w Muzeum Checkpoint Charlie w Berlinie Medal im. Rainera Hildebrandta za szczególne zaangażowanie na rzecz praw człowieka oraz wkład w walkę o wolność.

  Laudację na cześć B. Borusewicza wygłosiła b. przewodnicząca Bundestagu R. Süssmuth, która podkreśliła wytrwałość odznaczonego w dążeniu do wolności i wskazała na konieczność ocalenia dla Europy tego ducha wiary w ideę wolności. Podczas uroczystości pokazane zostały również fragmenty filmów dokumentalnych z udziałem B. Borusewicza oraz bożonarodzeniowe orędzie prezydenta USA R. Reagana z 23.12.1981 r. poświęcone Polsce i walce Solidarności o wolność.

   

  Naukowa Nagroda Ambasadora RP w Niemczech 2009 dot. tematów polsko-niemieckich  

  7 grudnia 2009 na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą odbyła się uroczystość wręczenia Naukowej Nagrody Ambasadora RP w Niemczech.

  Nagroda w wysokości 2.000 euro przyznawana jest raz do roku przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk i Ambasadę PP w Berlinie za wybitne i innowacyjne prace doktorskie i magisterskie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, poświęcone historii i kulturze Polski oraz relacjom polsko-niemieckim. Nagroda ma służyć wspieraniu młodych naukowców oraz dialogowi polsko-niemieckiemu.

  „Jury oceniło poziom prac jako bardzo wysoki, a wybór tematów uznało za wyjątkowo ambitny", podkreślił Ambasador M. Prawda w czasie uroczystości wręczenia nagród. Pochwalił również doskonałą współpracę z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie.

  Nagrody i wyróżnienia

  Naukowa Nagroda Ambasadora w kategorii najlepszej pracy doktorskiej

  Ruth Seehaber: "Szkoła polska". Analiza toposu muzyczno-historycznego (praca doktorska, Wyższa Szkoła Muzyczna im. Franza  Liszta, Weimar i Uniwersytet im. Schillera, Jena, 2008)

  Naukowa Nagroda Ambasadora w kategorii najlepszej pracy magisterskiej

  Ines Katharina Steger: Litwa - ojczyzna moja? Język i tożsamość trzech pokoleń polskojęzycznych mieszkańców Wilna (praca magisterska, Uniwersytet im. Humboldtów, Berlin, 2009)

  Wyróżnienia w kategorii prac doktorskich

  Ewa Bacia: Rozumienie demokracji w postsocjalistycznych regionach Europy. Porównanie kapitału społecznego Brandenburgii i Podlasia (praca doktorska, Freie Universität,  Berlin, 2008)

  Błażej Białkowski: Utopia lepszej tyranii. Niemieccy historycy na Reichsuniversität w Poznaniu (1941-1945) (praca doktorska, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą 2009)

  Wyróżnienia w kategorii prac magisterskich

  Torsten Menzel: Mniejsze i średnie przedsiębiorstwa budowlane jako przykład przygranicznej integracji gospodarczej wzdłuż dawnej granicy Unii Europejskiej między Saksonią a województwem dolnośląskim (praca bakalarska,  Uniwersytet Techniczny, Chemnitz, 2009)

  Agnieszka Wierzcholska: Prasa jidysz w Paryżu w latach 20. i 30. XX wieku (praca magisterska, Freie Universität Berlin, 2009)

   

  B. premier Tadeusz Mazowiecki laureatem Nagrody Europejskiego Uniwersytetu Viadrina 2009

  30.11.br. b. premier T. Mazowiecki otrzymał Nagrodę Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą za wkład w porozumienie między Polakami i Niemcami. Przyznanie Nagrody zbiegło się w czasie z 20. rocznicą pamiętnej mszy w Krzyżowej, podczas której T. Mazowiecki z kanclerzem H. Kohlem przekazali sobie znak pokoju, co stało się przełomem w stosunkach polsko-niemieckich.

  Laudację na cześć T. Mazowieckiego wygłosił Marcus Merkel, opozycjonista z b. NRD i długoletni deputowany do Bundestagu. W swoim przemówieniu podkreślił on trwanie T. Mazowieckiego przy prawdzie i wielką odwagę, dzięki której za jego rządów 5000 uciekinierów z b. NRD nie zostało odesłanych z Polski, lecz mogło przez Warszawę dostać się do RFN.

  Ambasada RP organizatorem choinki dla nowych deputowanych do Bundestagu w siedzibie Niemieckiego Towarzystwa Parlamentarnego

  25 listopada br. Ambasada RP zorganizowała choinkę dla nowych deputowanych do Bundestagu w siedzibie Niemieckiego Towarzystwa Parlamentarnego. Spotkanie z udziałem Ambasadora M. Prawdy i przewodniczącego Bundestagu N. Lammerta, podczas którego serwowano tradycyjne polskie potrawy, było okazją do poznania nowych posłów.

  Niemieckie Towarzystwo Parlamentarne jest ponadpartyjnym stowarzyszeniem deputowanych pielęgnującym stosunki między federacją, landami, instytucjami europejskimi oraz parlamentami zagranicznymi.

  Przedstawiciele młodej awangardy w ambasadzie - sztuka z warszawskiej galerii RASTER

  24 listopada br. w pomieszczeniach ambasady zostały zaprezentowane dzieła młodych twórców z warszawskiej galerii RASTER. W ciągu ostatnich 20 lat sztuka współczesna osiągnęła w Polsce nową pozycję społeczną. Głosy nowej generacji, a właściwie reprezentujących ją twórców, którzy wkroczyli w szeroko rozumianą „pełnoletność" po roku 1989, mogły wreszcie zostać usłyszane i zrozumiane. Młodzi artyści w swoich dziełach zajmują się nie tylko tematyką własnej tożsamości oraz roli w społeczeństwie, ale przede wszystkim zarówno historycznymi jak i współczesnymi traumami Polaków.

  Wystawa jest symbolem rosnącego znaczenia sztuki współczesnej w życiu społecznym. Prezentowane dzieła powstały w przeciągu ostatnich pięciu lat. Z jednej strony komponują się one z reprezentacyjnym wystrojem wnętrza ambasady, tworząc jednocześnie własną współczesną narrację, nawiązującą zarówno do społecznych, socjalnych, jak i politycznych oraz artystycznych realiów Polski. Cechą charakterystyczną sztuki współczesnej jest fakt, iż na tego typu wyzwania reaguje ironicznie lub wręcz humorystycznie, pozostając jednak pod silnym wpływem fantazji oraz wizji. Na wystawie można podziwiać dzieła twórców takich jak S. Elsner, B. Materka, Z. Libera, M. Maciejowski, M. Budny, A. Grzeszykowska, O. Dawicki, R. Bujnowski oraz P. Matecki.

   

  Sekretarz stanu W. Bartoszewski uczestniczył w uroczystości z okazji 20. rocznicy upadku muru berlińskiego w Poczdamie

  18 listopada br. na zaproszenie przewodniczącego brandenburskiego landtagu G. Fritscha sekretarz stanu W. Bartoszewski wziął udział w uroczystości z okazji 20 rocznicy pokojowej rewolucji i upadku muru berlińskiego.

  W trakcie uroczystości w St. Nikolaikirche w Poczdamie W. Bartoszewski wygłosił uroczyste przemówienie.

   

  Polacy wzięli udział w uroczystościach z okazji 20. rocznicy upadku muru berlińskiego

  9 listopada br. premier D. Tusk reprezentował Polskę na uroczystościach z okazji 20. rocznicy upadku muru berlińskiego. Natomiast L. Wałęsa wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym przypomniał wydarzenia z sierpnia 1980 r. Następnie przy fragmencie muru ze Stoczni Gdańskiej kolo Reichstagu, w obecności polskiej i niemieckiej młodzieży z Inicjatywy „Razem 89" przewrócił pierwszą z tysiąca symbolicznych kostek domina, które runęły w stolicy Niemiec. Ponadto przewodniczący PE J. Buzek wraz z szefem KE J. M. Barroso przewrócili kostki domina na Placu Poczdamskim. Inscenizacja domina, przypominająca o zburzeniu muru berlińskiego była kulminacyjnym punktem obchodów 20. rocznicy pokojowej rewolucji w b. NRD.

  Obchody rocznicowe pod Bramą Brandenburską poprzedził udział premiera Tuska w przyjęciu wydanym przez prezydenta RFN H. Köhlera wraz z małżonką w Zamku Bellevue. Po uroczystościach premier Tusk wziął udział w obiedzie dla szefów delegacji wydanym przez kanclerz A. Merkel wraz z małżonkiem, który odbył się w Urzędzie Kanclerskim.

   

  Minister R. Sikorski na otwarciu muzeum zimnej wojny „Villa Schöningen"

  8.11.br. minister R. Sikorski wziął udział w uroczystym otwarciu muzeum zimnej wojny „Villa Schöningen" koło mostu Glinicker Brücke na granicy Berlina i Poczdamu. Oprócz szefa polskiej dyplomacji do zaproszonych gości przemówili kanclerz A. Merkel, b. sekretarz stanu USA H. Kissinger oraz prezes koncernu Axel Springer M. Döpfner.

  Prezentowana w Villi Schöningen wystawa stała poświęcona jest historii zimnej wojny. Nie brakuje tam odniesień do historycznych wydarzeń związanych z mostem Glinicker Brücke, w tym spektakularnych ucieczek z NRD oraz wymian agentów między Wschodem a Zachodem. Natomiast wystawy czasowe popularyzują sztukę współczesną.

  Otwarty pokaz filmu dokumentalnego „Żegnaj NRD! Przez Warszawę ku wolności" w berlińskim kinie Arsenal

  6 listopada br. o godz. 19.00 w berlińskim kinie Arsenal odbył się otwarty pokaz filmu dokumentalnego „Żegnaj NRD! Przez Warszawę ku wolności" w reżyserii Krzysztofa Czajki. Publiczność powitała dyrektor zarządzająca Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, prof. I. Lipowicz.

  Film opowiada o prawie zapomnianym rozdziale polsko-niemieckiej historii. W 1989 r. tysiące obywateli NRD zaryzykowały ucieczkę na Zachód, wybierając drogę przez Wschód. W roku przełomu politycznego drogi ich ucieczki wiodły nie tylko przez zachodnioniemieckie ambasady w Pradze i Budapeszcie, lecz także przez Warszawę. 20 lat później ówcześni uciekinierzy opowiadają o swoich przeżyciach oraz o tym, z jaką życzliwością i zrozumieniem udzielano im pomocy w Polsce. W filmie do głosu dochodzą także świadkowie tamtych wydarzeń - premier T. Mazowiecki, szef dyplomacji K. Skubiszewski, dawni ambasadorowie RFN i NRD, J. Bauch i J. van Zwoll, a także obecny ambasador RP w Berlinie, M. Prawda.

   

  Otwarcie wystawy „Polska Mniejszość w KZ. Działacze i działaczki polskich organizacji w Rzeszy Niemieckiej w obozach koncentracyjnych Sachsenhausen i Ravensbrück w latach 1939-1945" w Miejscu Pamięci i Muzeum Sachsenhausen

  25 października br. o godz. 13.00 w Miejscu Pamięci i Muzeum Sachsenhausen została otwarta wystawa „Polska Mniejszość w KZ. Działacze i działaczki polskich organizacji w Rzeszy Niemieckiej w obozach koncentracyjnych Sachsenhausen i Ravensbrück w latach 1939-1945".

  Wystawę będzie można zwiedzać od 25.10.2009 r. do 28.02.2010 r.

   

  Minister M. Sawicki na Międzynarodowych Targach Spożywczych „ANUGA 2009" w Kolonii

  W dniach 10-14.10.br. w Kolonii odbyły się Międzynarodowe Targi Spożywcze „Anuga 2009". Na targach przebywała delegacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod kierownictwem ministra M. Sawickiego.

   

  Targi zaliczane są do najważniejszych imprez wystawienniczych na świecie, podczas których przedsiębiorstwa mają okazję do zaprezentowania swoich produktów i usług, nawiązania nowych kooperacji handlowych i eksportowych oraz do podtrzymania istniejących już kontaktów gospodarczych. Wzorem lat poprzednich targi podzielone były na dziesięć sektorów tematycznych - Anuga Fine Food, Anuga Chilled Food, Anuga Meat, Anuga Frozen Food, Anuga Dairy, Anuga Bread & Bakery and Hot Beverages, Anuga Organic, Anuga Drinks, Anuga CateringTec oraz Anuga RetailTec. W targach uczestniczyło ponad 6,5 tys. wystawców z 97 krajów. Szczególnie widoczny był udział Polski, którą reprezentowało 118 firm branży spożywczej. Zmianie wizerunku polskich artykułów spożywczych za granicą służy akcja polskiego Ministerstwa Rolnictwa „Poznaj dobrą żywność".

   

   

  Kazanie ks. Adama Bonieckiego wygłoszone w Berlinie w ramach cyklu „Wolność"

  11 października br. w berlińskim kościele Gethsemanekirche ks. A. Boniecki wygłosił kazanie w ramach cyklu „Wolność".

  Treść kazania:

  Na pytanie o największe przykazanie w Prawie, Jezus odpowiada jak ortodoksyjny Żyd: będziesz miłował Boga z całego serca i z całej duszy, a bliźniego jak siebie samego. Odpowiada tak, bo  nie przyszedł znieść Prawo, ale je dopełnić. Dopełnić także w tym, co zawiera  najważniejsze przykazanie. Dlatego zapisane u św. Marka, usłyszane dziś słowa trzeba czytać w kontekście słów dopełniających. Zapisał je Jan: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem". A więc nie tylko tak „jak siebie samego" ale - jak Ja was". Jak On umiłował? „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich". Taką miłością On nas umiłował! (J15:9-17)

  Dawać życie, to nie zawsze znaczy natychmiast umrzeć, ale znaczy też dawać siebie, w zwykłych, codziennych i nadzwyczajnych sytuacjach. Dawać swój czas, sen, zdrowie, poświęcać swój komfort, swoje nawyki, karierę, pieniądze i to nie tylko te, które zbywają. Ale „dawać życie", to także ryzykować własne życie dla dobra bliźniego.

  Wspominamy tu w Getsemanekirche wydarzenia, które przygotowywały odzyskanie wolności społeczeństw Europy Środkowej, czego symbolem jest zburzenie Muru Berlińskiego. Ten symbol irytuje wielu moich rodaków, którzy podkreślają, że przecież wszystko się zaczęło od „Solidarności" i rządu Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego w tej części Europy rządu demokratycznego. Więc czemu - pytają - mur a nie „Solidarność"? Irytacja całkiem niepotrzebna. Owszem, bez Solidarności pewnie nie doszłoby (przynajmniej w tym czasie) do zburzenia muru. Jednak bez zjednoczenia Niemiec nie mielibyśmy zmian, którym zawdzięczamy obecne oblicze Europy Środkowej.

  Te spotkania mają charakter komemoracji.

  Wspominamy wydarzenia, ale nade wszytko wspominamy ludzi, których odwaga, poświęcenie i dalekowzroczność legły u podstaw przemian, których cierpienia, a nawet śmierć otwierały oczy na wartość wolności. Dziś oni nam przypominają, jaka była cena naszej obecnej wolności.

  Pozwólcie, proszę, że dziś powiem kilka słów o człowieku, którego determinacja odegrała w tych wydarzeniach wielką rolę. Tak się złożyło, że w latach 1979-1990 pracowałem w Watykanie, byłem blisko papieża Jana Pawła II, więc o nim chciałbym Wam powiedzieć kilka słów. Kim był dla reżimu komunistycznego możemy się przekonać przeglądając dostępne dziś archiwa służb specjalnych, nie tylko polskich, ale i archiwów Stasi (archiwa rosyjskie nie są jeszcze dostępne). Blok państw komunistycznych bał się tego człowieka. Wskazuje na to choćby liczba zatrudnionych wokół niego agentów, zarówno duchownych (niestety!), jak i świeckich. Ten strach, według wszelkiego prawdopodobieństwa, doprowadził do zamachu na jego życie. Kiedyś, w rozmowie ze mną Jan Paweł II wyznał, że nie sądził, iż upadek bloku komunistycznego nastąpi aż tak szybko. Jednak od początku, działając w szerokiej perspektywie religijnej bardziej niż politycznej, podkopywał fundamenty komunizmu. Pierwsze lata pontyfikatu wypełnia uporczywe przypominanie o prawach człowieka, z odwołaniem się do zasad 7 i 8 Aktu z Helsinek. W ten sposób, pośrednio, stawiał on społeczności Europy w stan oskarżenia za ich obojętność. Podam przykład, z którym miałem do czynienia bezpośrednio, jako redaktor polskiego wydania watykańskiego pisma „L'Osservatore Romano". 16 listopada 1982 r. w Madrycie, na plenarnym posiedzeniu Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, przedstawiciel Papieża Mons. Francesco Canalini odczytał Deklarację Stolicy Apostolskiej, zawierającą stanowczy sprzeciw wobec rozwiązania "Solidarności". Dokument odwoływał się do zasad 7 i 8 Aktu z Helsinek. Wyrzucał też społeczności Europy obojętność wobec zaistniałej w Polsce sytuacji. Ten tekst zamieściliśmy w polskiej edycji „Osservatore Romano" (w numerze 11-12, 1982). Skutek? Cały transport pisma, 120 tys. egzemplarzy, został w Polsce „zaaresztowany". Po długich pertraktacjach z Watykanem nakład ostatecznie został zniszczony. Dziś numer  ten istnieje w bardzo nielicznych egzemplarzach. Tak, jak w tym przypadku, Jan Paweł II nieustannie pokazywał światu, że wobec łamania praw człowieka, zwłaszcza prawa do wolności, niekoniecznie trzeba milczeć, że istnieją kryteria ważniejsze, aniżeli poprawność polityczna. W ten sposób unicestwiał groźniejszą od żelaznej, skonstruowaną ze strachu, kurtynę milczenia. Wkrótce po wyborze, podczas pierwszej wizyty w Asyżu, widząc transparent „Pozdrawia cię Kościół milczenia" Jan Paweł II powiedział, że Kościół milczenia już nie istnieje, bo od tej pory on, Jan Paweł II jest jego głosem. Powtórzył to w sposób mocniejszy w Gnieźnie. Czym, jak nie przypomnieniem światu prawa do wolności uciemiężonych przez sowiecki system społeczeństw było ogłoszenie nowych, obok św. Benedykta patronów Europy, apostołów wschodniej Europy, świętych Cyryla i Metodego? Czym, jak nie przypomnieniem o tych krajach było organizowanie w Rzymie, w Bazylice św. Piotra, obchodów z udziałem przedstawicieli całego świata jubileuszów Chrztu Litwy, potem Ukrainy? Czym wielkie międzynarodowe sympozja, jak to w roku 1981 o chrześcijańskich korzeniach Europy? Nieustannie i na różne sposoby przypominał światu o istnieniu tej części Europy, która przez Zachód, w imię spokoju, została spisana na straty. Był zaangażowany w przemiany, których zapalnikiem stała się jego pierwsza podróż do Polski, podczas której Polacy poznali smak wolności. Kiedy w dniach 14-31 sierpnia 1980 r. wybuchł strajk w stoczni gdańskiej, który dał początek „Solidarności", on śledzi uważnie wiadomości z Polski. Przeżył wstrząs, widząc w telewizji swój portret umieszczony przez robotników na bramie stoczni gdańskiej. 448 dni po odlocie z Polski (czerwiec 1979 r.) widział, jak ta podróż  przynosi owoce, których on sam chyba nawet nie przewidywał. Strajkujący domagali się nie tylko chleba, ale także wolności słowa i wolności religijnej. Postulaty strajkujących wychodziły daleko poza potrzeby materialne. Było oczywiste, że w tym zrywie uczestniczy praktycznie cały kraj. Był dla „Solidarności" punktem odniesienia, jej rzecznikiem i poniekąd teoretykiem-nauczycielem. Na przykład: gdy 15 stycznia 1981 r. w Watykanie składa wizytę delegacja Solidarności, papież wykłada czym ma być (jest) Solidarność: ruchem ku czemuś, nie przeciw czemuś. dla podniesienia moralności społeczeństwa prawdziwego postępu, ku wspólnemu dobru. Takim wykładem jest encyklikaLaborem exercens. Pisał ją były robotnik Solvayu - pisząc o pracy ludzkiej, on wiedział, o czym pisze. Podczas stanu wojennego w Polsce, co środa, podczas audiencji generalnych, na oczach świata, omawiał - w formie modlitwy do Matki Boskiej - sytuację w Polsce, upominając się za krzywdzonych.

  Dziś żyjemy w wolnym świecie. Wolność jest nam nie tylko dana, ale jest zadana. Jest zadaniem. Ważne dla nas i dla przyszłości jest to, jaką nadamy jej treść, jak jej będziemy używać, czym ją wypełnimy. Historia uczy, jak łatwo można, źle używając wolności, ją zaprzepaścić. Wspominając przeszłość, spoglądamy w przyszłość. Dzisiejsza ceremonia Chrztu kieruje nasz wzrok ku przyszłości. Myślę, że warto czasem myślami wracać do korzeni, do wartości, które stanowiły inspirującą siłę tamtego wielkiego zrywu ku wolności. O tych wartościach przypomina także Jan Paweł II. O solidarności, która jest konkretną postacią miłości. Bywa trudna ale dzięki temu jest owocna. Bo solidarność - jak miłość - znaczy: dać życie, aby inni mieli życie. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

  Kolejny baner na budynku dawnej ambasady polskiej w centrum Berlina przypomina o pokojowej rewolucji 1989 r.

  Z okazji 20. rocznicy upadku muru berlińskiego w dn. 3.10.br. na fasadzie budynku dawnej ambasady polskiej w Berlinie zawisł baner z hasłem „1989: udało się wspólnie" (w wolnym tłumaczeniu: 1989 to nasz wspólny sukces).

  Dominującym na banerze motywem graficznym są unoszące się ku niebu kolorowe latawce. Są one bardzo czytelnym w naszym kręgu kulturowym symbolem wolności i swobody, a równocześnie czymś wesołym, radosnym i lekkim. Dzięki temu wpisują się w charakter planowanych na 9 listopada br. głównych obchodów upadku muru berlińskiego.

  W ostatniej części naszej kampanii podkreślamy, że upadek komunizmu jest zasługą wszystkich krajów regionu, w tym Polski. Istotą pokojowej rewolucji jest to, że składa się z sekwencji "nowych początków", a nie jednego spektakularnego wydarzenia. Każdy z krajów naszego regionu ma swoje "nowe początki", symbole i ikony. Rok 1989 jest okazją do rozmowy na ten temat oraz do umacniania poczucia wspólnoty, które stanowi podstawę współpracy w rozszerzonej UE.

   

  Premier D. Tusk wygłosił laudację na cześć J.M. Barroso , laureata Nagrody Kwadrygi

  3 października br. w Berlinie premier D. Tusk wygłosił laudację na cześć przewodniczącego Komisji Europejskiej J.M. Barosso, laureata Nagrody Kwadrygi w kategorii „United for the better".

  Tegorocznej edycji Nagrody Kwadrygi przyświecało hasło „Burzyć mury - budować mosty", symbolizujące przełom i zmiany w Niemczech i w Europie. Wskazuje ono również na uniwersalne idee i wartości, które ukształtowały mit 1989 r. i do dziś zachowują aktualność - wolność, odwagę cywilną i nadzieję.

   

  Magazyn „DIALOG" laureatem tegorocznej Nagrody Jedności przyznawanej przez Federalną Centralę Kształcenia Politycznego

  Magazyn „DIALOG" został laureatem tegorocznej Nagrody Jedności w kategorii „Kultura - profil jedności", przyznawanej przez Federalną Centralę Kształcenia Politycznego. Wręczenie Nagrody odbyło się 2.10.br. w ramach centralnych uroczystości z okazji Dnia Jedności Niemiec w Saarbrücken.

  Magazyn „DIALOG" wyróżniono jako doskonały i oryginalny przykład obywatelskiego zaangażowania w zrastanie się Wschodu i Zachodu Europy. Czasopismo doceniono za dziennikarski wkład w budowanie porozumienia polsko-niemieckiego oraz dawanie impulsów pokojowemu współistnieniu społeczeństw po obu stronach Odry i Nysy.

   

  Prezentacja podręcznika do nauki języka polskiego

  22 września br. w berlińskiej Gabriele-von-Bülow-Oberschule odbyła się prezentacja podręcznika do nauki języka polskiego, który został dopuszczony do użytku szkolnego w całych Niemczech. W obecności Ambasadora M. Prawdy prezentacji dokonali pełnomocnik rządu federalnego ds. kultury i mediów, B. Neumann oraz przewodniczący Konferencji Ministrów Kultury, H. Tesch.

  Inicjatorem projektu podręcznikowego jest Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt. Wydanie podręcznika „Witaj Polsko!" przyczyni się do popularyzacji języka polskiego w RFN. Ponadto książka spełnia wymogi egzaminu maturalnego z języka polskiego jako języka obcego w Niemczech.

   

  Nagroda medialna M100 Sanssouci Colloquium w Poczdamie dla H.-D. Genschera

  15 września br. były minister spraw zagranicznych RFN, Hans-Dietrich Genscher otrzymał Nagrodę medialną M100 Sanssouci Colloquium w Poczdamie w uznaniu jego zasług na rzecz pokoju i porozumienia między narodami, w szczególności za jego wyjątkową rolę w procesie przezwyciężenia podziału Europy i Niemiec. Laudację wygłosił Ambasador M. Prawda.

  Nagroda medialna M100 jest wręczana osobistości, która pozostawiła trwałe ślady w polityce międzynarodowej. Przyznawana jest za zasługi na rzecz ochrony swobody wyrażania poglądów oraz pogłębiania demokracji w Europie i na świecie, a także za szczególne zasługi na rzecz międzynarodowego porozumienia i komunikacji.

   

  Odsłonięcie pomnika polskich ofiar wojny w Lipsku

  1 września br., w ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, na Cmentarzu Wschodnim w Lipsku uroczyście odsłonięto pomnik poświęcony polskim ofiarom II wojny światowej. W uroczystościach udział wzięli Ambasador M. Prawda, burmistrz Lipska M. Faber oraz przedstawiciel władz kościoła protestanckiego F. Magirius.

  Po uroczystym odsłonięciu pomnika w kościele św. Mikołaja w Lipsku odbyło się ekumeniczne nabożeństwo za pokój.

   

  Centralne uroczystości z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Berlinie

  1 września br. pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego i Niemieckiego Antyfaszysty w parku Friedrichshain w Berlinie odbyły się centralne uroczystości z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

  Okolicznościowe przemówienie wygłosił Ambasador M. Prawda. Uroczystą oprawę ceremonii zapewnili żołnierze polscy z garnizonu szczecińskiego i niemieccy z garnizonu berlińskiego. Wieńce złożyli przedstawiciele rządu federalnego, parlamentu, władz Berlina oraz licznie przybyli ambasadorowie i attache wojskowi.

   

  Polsko-niemiecka msza z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej

  30 sierpnia br. w katedrze pod wezwaniem św. Jadwigi w Berlinie Polska i Niemiecka Konferencja Biskupów upamiętniły wspólną mszą wybuch II wojny światowej. W nabożeństwie wzięli udział prezydent RFN, H. Köhler oraz Ambasador M. Prawda. Kazanie wygłosił biskup tarnowski, Wiktor Skworc.

  Szanowny Panie Prezydencie!

  Drodzy Bracia w biskupim posługiwaniu!

  Szanowny Panie Ambasadorze Rzeczypospolitej Polskiej,

  Drodzy Rodacy!

  Bracia i Siostry!

  W przededniu 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej gromadzimy się w berlińskiej katedrze na Eucharystii sprawowanej „Pro Pace". Naszą wspólną modlitwą dziękujmy Bogu, Panu ludzkich dziejów, za każdy dzień pokoju, jakim może się cieszyć Stary Kontynent. Dziękujmy tym gorliwiej, że Europa poznała wartość pokoju w sposób najbardziej bolesny - czyli za cenę doświadczenia wojen, spośród których ta ostatnia była najbardziej niszcząca człowieka i jego życiowy dorobek. Jak napisał poeta żydowskiego pochodzenia Roman Brandstaetter, był to „czas nawiedzony przez szatana" (por. Roman Brandstaetter. Biblio, ojczyzno moja...).

  Ludzkość XX wieku z przerażeniem doświadczyła do czego zdolny jest człowiek, gdy wbrew przestrodze - jaką przywołuje dzisiejsze I czytanie - odrzuci Boże prawa i nakazy, gdy wygna ze swojego osobistego i społecznego życia Boga. Kiedy ludzie uchylili Boże przykazania, gdy w ich życiu zabrakło Boga jako punktu odniesienia i źródła prawa, wnętrze człowieka opanowały najgorsze instynkty. Wylicza je dzisiejsza Ewangelia: „Złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota" (por. Mk 7, 21-23).

  Siostry i Bracia, to tak jakbyśmy przeczytali katalog wojennych krzywd i przestępstw; jakbyśmy usłyszeli opis wojny!

  W obliczu panoszącego się zła i jego odczuwalnych po dziś skutków, człowiek, także ten - wierzący w dobrego i wszechmocnego Boga, pyta z bólem: Dlaczego? Dlaczego Bóg do tego dopuścił? Dlaczego na to pozwolił? Dlaczego milczał? Dlaczego nie reagował, kiedy Jego dzieci traciły otrzymany od Niego dar - życie? Z podobnymi pytaniami mocował się Ojciec Święty Benedykt XVI, kiedy w 2006 r. nawiedzał Auschwitz-Birkenau. Papież Niemiec, następca Papieża Polaka, mówił wtedy: „W miejscu takim jak to, brakuje słów (...). Nie potrafimy przeniknąć tajemnicy Boga - widzimy tylko jej fragmenty i błądzimy, gdy chcemy stać się sędziami Boga i historii. Nie obronimy w ten sposób człowieka, przeciwnie, przyczynimy się do jego zniszczenia. Nie - ostatecznie powinniśmy wytrwale, pokornie, ale i natarczywie wołać do Boga: Przebudź się! Nie zapominaj o człowieku, którego stworzyłeś!".

  Bracia i Siostry!

  Jako reprezentacja dwóch wierzących społeczeństw, Kościoła w Niemczech i w Polsce, nie chcemy błądzić. Nie chcemy na nowo osądzać historii, na nowo liczyć ofiar i mierzyć cierpień. Chcemy natomiast wołać i prosić o pokój dla nas i całego świata. Wołając do Boga, aby o nas pamiętał, sami najpierw musimy starać się pamiętać o sobie nawzajem, o naszych bliźnich. Szczególną modlitwą otaczamy odchodzących już naocznych świadków czasu wojny. Niech Bóg napełni ich serca swym pokojem. Tę Najświętszą Eucharystię, która jest uobecnieniem Męki Chrystusa, ofiarujemy również za ofiary wojny, ufając, że Pan Życia obdarzy łaską szczęśliwej wieczności zmarłych męczenników II wojny światowej.

  W jednym z miasteczek diecezji, której jestem pasterzem, w Żabnie, na cmentarzu z I wojny, gdzie są obok siebie mogiły Niemców, Polaków, Rosjan, Austriaków, Włochów i innych narodów, którymi ówczesne państwa, karmiły swoją zaborczość, znajduje się wymowna inskrypcja:

  „Die sich im Leben bekriegten

  Liegen im Tode vereint

  Ein Vaterland beweint

  Die Sieger und die Besiegten"       

  (Ci, co ze sobą za życia walczyli,

  Leżą tu śmiercią zjednani;

  Ojczyzna płacze jednako

  Zwycięzców i pokonanych).

  Tak. Ojczyzna jednako opłakuje zwycięzców i pokonanych, a pamięć ofiar woła o pokój i pojednanie. Trzeba przyznać, że po zakończeniu II wojny światowej niewiele było takich postaw, gestów i działań podejmowanych w optyce przebaczenia, pojednania i miłosierdzia. Może dlatego, że pojednanie i przebaczenie mogą dokonywać się tylko w przestrzeni prawdy i wolności. A takiej przestrzeni po II wojnie światowej nie było. Tak naprawdę dla Polaków i dla sporej części Niemców II wojna zakończyła się zaledwie przed 20 laty. Pokojowa rewolucja, zapoczątkowana w Polsce przez „Solidarność", przyniosła Europie wyzwolenie z powojennych kajdan i podziałów. Wyrazistym tego obrazem było zburzenie berlińskiego muru. Ten symboliczny fakt nie oznaczał natychmiastowego rozwiązania wszelkich problemów. Jan Paweł II, w 1997 r., w Gnieźnie, podczas pielgrzymki, w której uczestniczyło siedmiu europejskich prezydentów, w tym z Niemiec i Polski, wołał:

  „Czyż nie można powiedzieć, że po upadku jednego muru, tego widzialnego, jeszcze bardziej odsłonił się inny mur, niewidzialny, który nadal dzieli nasz kontynent - mur, który przebiega przez ludzkie serca? Jest on zbudowany z lęku i agresji, z braku zrozumienia dla ludzi o innym pochodzeniu i innym kolorze skóry, przekonaniach religijnych, jest zbudowany z egoizmu politycznego i gospodarczego oraz z osłabienia wrażliwości na wartość życia ludzkiego i godność każdego człowieka. (...) Jego cień kładzie się na całej Europie... Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha"(Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny. Kraków 2006, s. 911).

  Siostry i Bracia

  Ten niewidzialny mur, którego cień kładzie się również na nas, skłania i przynagla do rachunku sumienia. Wszystkich. Także tych, którzy dla osiągnięcia celów politycznych, instrumentalnie wykorzystują tragedie i cierpienia ofiar wojny! Nikt nie ma moralnego prawa do takiego postępowania!

  Wśród ofiar wojny są również przymusowo wysiedleni z ojcowizny, deportowani i wygnani. Otaczamy ich naszą modlitwą i współczuciem należnym wszystkim ofiarom wojennej apokalipsy.

  Jednocześnie dziękujemy Bogu za każdego dobrego człowieka, który podarował im wtedy bezpieczną przystań pokoju i ewangeliczny kubek wody. Chciałbym w tym miejscu podziękować również tym Braciom i Siostrom z Niemiec, którzy w latach 80. XX wieku pomagali Polakom wypędzonym z Ojczyzny przez stan wojenny, którzy spontanicznie angażowali się w niesienie materialnej i duchowej pomocy Polsce pogrążonej w beznadziei, stojącej na skraju klęski humanitarnej. Podzieliliście się z nami chlebem i solidarną miłością. Niech Bóg Wam błogosławi za wszelkie gesty solidarności, gościnności, dobroci i zrozumienia dla Polonii. Niech Wam wynagrodzi godne traktowanie polskich pracowników, ewangeliczne przygarnianie w niemieckich świątyniach polskich wiernych, którzy w języku ojczystym, w języku serca, wtedy i dzisiaj modlą się również o pomyślność kraju, do którego z różnych przyczyn przybyli. Wśród tych migracyjnych przyczyn jedną z najważniejszych pozostaje II wojna światowa oraz jej polityczne i społeczno-ekonomiczne skutki.

  Bracia i Siostry  

  Wobec naszych braci i sióstr pokrzywdzonych przez wojnę właściwą postawą człowieka wierzącego, człowieka dobrej woli jest postawa szacunku, duchowa i materialna pomoc, oraz poszukiwanie obiektywnej prawdy i postępowanie według jej wymagań. Niech wobec tragedii wojny nasza mowa i nasze działania będą jednoznaczne, zgodne z prawdą, wynikające ze sprawiedliwości. Niech będą na miarę odchodzących pokoleń II wojny światowej, które miały odwagę wypowiedzieć jakże ważne słowa: „Przepraszamy, prosimy o przebaczenie i przebaczamy" oraz potrafiły w milczeniu uklęknąć wobec ogromu cierpienia i zła. Tylko „miłość w prawdzie"- by przywołać tytuł najnowszej encykliki Papieża - zdolna jest zbudować „europejską wspólnotę ducha", o której marzył Papież Polak.

  Są w naszych narodach ludzie, którzy przyczynili się i nadal przyczyniają do tworzenia atmosfery pojednania i przebaczenia, w której można oddychać miłością w prawdzie i pokojem. Dziękujemy Bogu za nich i za budowniczych mostów pokoju między sąsiadami w europejskim domu. Cieszymy się każdą inicjatywą - na poziomie działań pojedynczych osób, lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych, instytucji, kościelnych wspólnot - inicjatywą, która wnosi w nasze dobrosąsiedzkie relacje pokój serca. Taka postawa niech będzie właściwa nam, chrześcijanom, żyjącym w świetle Ewangelii a nie w cieniu uprzedzeń i wiecznych rozrachunków.

  Bracia i Siostry!

  W języku niemieckim „hören" - słuchać, tworzy rdzeń czasownika „gehören" - należeć. Słuchając Bożego Słowa należymy do wspólnoty dzieci Bożych.  Należymy do Kościoła, w którym - używając terminologii św. Pawła - nie ma już Niemców i Polaków, lecz wszyscy jesteśmy jednym w Chrystusie Jezusie (por. Kol 3, 11). Świadomość tej prawdy winna nas mobilizować do pogłębienia naszej współpracy, zwłaszcza ewangelizacyjnej, misyjnej i humanitarnej. Powinna nas skłaniać do ewangelicznego spojrzenia na dzieje naszych trudnych relacji. Z wiary w jeden, święty, apostolski, powszechny i katolicki Kościół wyciągnijmy właściwe wnioski. Słowa przebaczenia i pojednania przemieniajmy w czyny wzajemnej miłości, w solidarność społeczną służącą dobru każdego i wszystkich. Niech w tym duchu dokonuje się formacja młodego pokolenia, któremu życzymy błogosławionego czasu pokoju.

  Kierunek pokoju, modlitwy i dialogu, służby i miłości, wyznacza nam w tej katedralnej świątyni św. Jadwiga „orędowniczka wzajemnego zrozumienia i pojednania".

  A drugie czytanie mszalne poucza, że każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Boga (por. Jk 1, 17). Ostatecznie pokój jest darem Chrystusa, Księcia Pokoju, który przez odkupienie zburzył rozdzielający ludzi mur wrogości, jednając ich ze sobą i z Ojcem w misterium Krzyża (por. Ef 2, 14-18).

  Pracując na rzecz pokoju, nieustannie módlmy się o ten dar do Boga. On bowiem „mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy. Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków" (Ef 3, 20-21).

  Módlmy się solidarnie - aby Bóg swoją mocą - uczynił w nas, w naszej wspólnej sprawie więcej niż prosimy, więcej niż rozumiemy.

  Módlmy się wspólnie: Boże umocnij w nas wszystko, co dobre i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś! Amen.

  Nagroda im. Adama Mickiewicza za zasługi dla Pojednania i Współpracy Europejskiej 2009

  29 sierpnia 2009 r. w Sali Paradnej Ratusza w Weimarze odbyło się wręczenie Nagrody im. Adama Mickiewicza. Została ona przyznana trzem osobistościom z Francji, Niemiec i Polski - hrabinie Frei von Moltke, honorowej przewodniczącej Fundacji dla Porozumienia Europejskiego w Krzyżowej, Stéphane'owi Hesselowi, członkowi kuratorium Komitetu wspierania współpracy francusko-niemiecko-polskiej oraz prof. Zdzisławowi Najderowi, doradcy Solidarności i byłemu dyrektorowi Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

  Laudację wygłosiła prof. Rita Süssmuth, była przewodnicząca Bundestagu. Nagroda została wręczona wspólnie przez Nadburmistrza Weimaru, Stefan Wolfa oraz przewodniczącego Komitetu Trójkąta Weimarskiego, prof. Klausa-Heinricha Standke, byłego zastępcę Dyrektora Generalnego UNESCO.

   

  Przemówienie marszałka Senatu B. Borusewicza w Izbie Deputowanych z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej

  27 sierpnia br. marszałek Senatu B. Borusewicz odwiedził Berlin, gdzie w Izbie Deputowanych wygłosił przemówienie „1 września 1939 - pamięć dla przyszłości" z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

  Marszałek Borusewicz spotkał się również z przewodniczącym Izby Deputowanych, W. Momperem oraz zwiedził wystawę „Polacy i Niemcy - otchłanie i nadzieje" w Niemieckim Muzeum Historycznym.

   

  Spotkanie ambasadora M. Prawdy z polskimi uczestnikami XII Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce w Berlinie

  17 sierpnia br. ambasador M. Prawda spotkał się z polskimi uczestnikami XII Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce w Berlinie. Wśród gości byli pierwsi polscy medaliści - Tomasz Majewski (kula) i Kamila Chudzik (siedmiobój).

  Sportowcom towarzyszyli prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Jerzy Skucha i liczni szkoleniowcy. W odpowiedzi na gratulacje i życzenia dalszych medali, goście zapewnili, że postarają się o kolejne sukcesy. Słowa dotrzymali, bo jeszcze tego dnia wieczorem Anna Rogowska zdobyła złoty, a Monika Pyrek srebrny medal w skoku o tyczce, a Szymon Ziółkowski srebrny medal w rzucie młotem.

   

  Wizyta wicepremiera Waldemara Pawlaka w Norymberdze

  17 lipca br. wicepremier Waldemar Pawlak odwiedzłi Norymbergę.

  W. Pawlak spotkał się z ministrem gospodarki RFN, K.-T. zu Guttenbergiem, z którym rozmawiał o aktualnych problemach bilateralnych i międzynarodowych w zakresie gospodarki. Wziął również udział w seminarium z polskimi i niemieckimi przedsiębiorcami dot. doświadczeń i barier w prowadzeniu działalności gospodarczej w RP i RFN.

  Premier Donald Tusk w Osnabrück

  12 lipca br. premier D. Tusk złożył wizytę w Osnabrück, gdzie wraz z J. Buzkiem i ustępującym przewodniczącym PE, H.-G. Pötteringiem wziął udział w mszy świętej koncelebrowanej przez miejscowego biskupa F.-J. Bode i arcybiskupa Opola A. Nossola.

  Podczas spotkania z H.-G. Pötteringiem premier Tusk podziękował mu za owocną współpracę i wyraził nadzieję, że J. Buzek zostanie kolejnym przewodniczącym PE.

  Kulinarna podróż po Kujawach i Pomorzu

  Zapraszamy na prezentację produktów ekologicznych i produktów tradycyjnych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w polskiej restauracji "Chopin" w Berlinie - Wannsee w dniach 1-2 sierpnia 2009 r. 
  Zaproszenie (pdf)

  H. Köhler zainaugurował swoją drugą kadencję wizytą w Polsce

  13 lipca br. prezydent H. Köhler złożył wizytę w Polsce. Była to pierwsza podróż zagraniczna w drugiej kadencji niemieckiego prezydenta.

  Podczas pobytu w Warszawie H. Köhler spotkał się z prezydentem L. Kaczyńskim oraz premierem D. Tuskiem. Głównymi tematami rozmów były stosunki bilateralne oraz najważniejsze zagadnienia polityki międzynarodowej.

  Karuzela Cooltury 2009

  Karuzela Cooltury to wielowymiarowe polsko-niemieckie spotkanie ludzi żyjących twórczo i aktywnie z tymi, którzy poszukują własnej drogi. W dniach 17-21 lipca br. w Świnoujściu i po stronie niemieckiej w miejscowościach Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin artyści kultury wysokiej i masowej, profesjonaliści i amatorzy, sportowcy, dziennikarze, Polacy i Niemcy, Europejczycy spotkali się, żeby opowiedzieć o swoich doświadczeniach, przedstawić swoje wybory i poglądy.

  Na karuzeli skonfrontowani zostali ludzie na wielu obszarach aktywności, a dodatkowym, specjalnym wymiarem było ukazanie różnic i podobieństw, które dzielą lub łączą Niemców i Polaków.

  Przekazanie XV-wiecznej figury Piety skradzionej w 1995 r. z kościoła w województwie opolskim

  7 lipca br. po prawie dwóch latach intensywnych czynności prowadzonych przez polską prokuraturę i policję przy współpracy z Federalnym Urzędem Kryminalnym w Wiesbaden, Krajowym Urzędem Kryminalnym w Monachium i prokuraturą w Bambergu, na przejściu granicznym w Świecku, w pomieszczeniach Centrum Współpracy Służb Policyjnych, Granicznych i Celnych w Świecku, w obecności Oficera Łącznikowego Polskiej Policji w Niemczech odbyło się przekazanie skradzionej w 1995r. z kościoła na terenie woj. opolskiego niezwykle cennej XV- wiecznej figury Piety.

  Na ślad figury wpadli specjaliści Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) w Wiesbaden, gdy pojawiła się ona jako oferta jednego z handlarzy sztuki w Bambergu. Po jej zabezpieczeniu przez Krajowy Urząd Kryminalny (LKA) w Monachium przeprowadzono kilka ekspertyz mających na celu identyfikację jej jako dzieła sztuki skradzionego w Polsce. Przedstawiciele prawni handlarza, który oferował do sprzedaży figurę, podejmowali starania, aby udowodnić, że figura ta nie pochodzi z przestępstwa i nie jest tą figurą, która została skradziona w Polsce. Ostatecznie dzięki bardzo dobremu merytorycznemu przygotowaniu funkcjonariuszy z BKA oraz LKA w Monachium, a także ich osobistemu zaangażowaniu sprawa zakończyła się pozytywnie.

  W poszukiwaniu nowych pomysłów na rozwój przedsiębiorczości i regionalnej współpracy gospodarczej

  Od 30 czerwca do 2 lipca br. na zaproszenie Administracji Senatu Berlina d.s. Gospodarki, Technologii i Kobiet w Berlinie oraz dzięki wsparciu organizacyjnemu Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia w ramach Partnerstwa Odry w Berlinie gościła delegacja przedstawicieli wrocławskiego i dolnośląskiego samorządu, instytucji otoczenia biznesu zaangażowanych w rozwój przedsiębiorczości, jak również kobiet - przedsiębiorców.

  Celem wizyty było poszerzenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń na temat instrumentów wspierania przedsiębiorczości wśród kobiet oraz ludzi młodych. W trakcie pobytu goście z Polski wzięli udział w kilku wspólnych sesjach warsztatowych, podczas których czerpali z doświadczeń samorządu berlińskiego w zakresie rozwiązań, instrumentów finansowania oraz sposobów wykorzystania środków UE na rzecz gospodarczej aktywizacji kobiet. Gospodarze zadbali nie tylko o ciekawy program merytoryczny, ale także o interesujące wizyty w terenie. Szczególne zainteresowanie wśród delegacji dolnośląskiej wzbudził projekt „Inkubator przedsiębiorczości dla kobiet - Weiberwirtschaft", który dzięki innowacyjnym i kompleksowym rozwiązaniom, tj. wynajmowi lokali usługowych i mieszkań, ofercie szkoleniowej i opiece nad dziećmi oraz efektywnym rozwiązaniom w zakresie gospodarki energetycznej od 12 lat wspiera kobiety w prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej. Organizatorzy liczą, iż wizyta przyczyni się do powstania nowych pomysłów na wspieranie przedsiębiorczości, a dzięki nawiązanym kontaktom szczególne miejsce wśród nich otrzymają projekty o charakterze transgranicznym.

  Podręcznik »Witaj Polsko!«,

  który ukazał się właśnie nakładem wydawnictwa Universum z Wiesbaden, jest skierowany do uczniów klas 8-12. W skład kompletu wchodzą dwa podręczniki, książka do gramatyki i płyta CD, a treść pojedynczych lekcji jest zgodna z wymogami egzaminu EPA (j. polski jako język obcy). Zeszyt do ćwiczeń jest w trakcie opracowania.

  Projekt został zrealizowany dzięki dotacjom federalnego rządu niemieckiego, który w ramach polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 roku dokłada starań na rzecz zwiększania możliwości nauki języka polskiego. Pozostała część dotacji pochodzi ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

  Podręczniki szkolne do nauki języka hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego czy włoskiego są już od lat dostępne na niemieckim rynku; takiego podręcznika do nauki języka polskiego jednak dotychczas brakowało. Także ilość osób uczących się języka polskiego w szkołach niemieckich jest narazie niewielka. Tymczasem niewątpliwie dobra znajomość tego języka jest pozytywnie postrzegana na rynku pracy. Kontakty gospodarcze Niemiec z Polską stale zwiększają się i coraz więcej firm szuka pracowników z odpowiednią znajomością języka.

  Egzemplarze recenzyjne: kaluza@dpi-da.de lub simone.schnell@universum.de    

  Informacje: http://www.polnisch.in-schulen.de/ lub www.deutsches-polen-institut.de

  Ewa Bagłajewska-Miglus, Renata Szpigiel: Witaj Polsko!
  Hrsg. v. Erika Worbs. Projektleitung und landeskndliche Beiträge: Matthias Kneip. Universum Verlag Wiesbaden 2009. Bd. 1 und 2, Grammatisches Beiheft und Audio-CD.
  Gedruckt mit Unterstützung der Bundesregierung Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und der Robert Bosch Stiftung

  Polsko-Niemieckie Dni Mediów

  Pod hasłem „20 lat później..." od 17 - 19 czerwca br. odbywały się II Polsko-Niemieckie Dni Mediów w Szczecinie. Były one okazją do spotkania polskich i niemieckich świadków wydarzeń sprzed dwóch dekad.

  Udział w debatach wzięli m.in. Hans-Dietrich Genscher, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Janusz Reiter. Dyskusje panelowe poprowadzili wspólnie polscy i niemieccy dziennikarze. Podczas inauguracji imprezy uczestnicy mogli wysłuchać wykładu byłego pełnomocnika kanclerza Kohla ds. negocjacji z Polską Horsta Teltschika, podsumowującego minione dwudziestolecie. W ramach Forum Mediów odbyły się trzy panele dyskusyjne: "Szanse Europejczyków po 1989 r.", "Stosunki polsko-niemieckie w kontekście transatlantyckim" oraz "Media pod presją - jak kryzys gospodarczy wpłynie na media w Europie?". 18.06.br. odbyło się uroczyste wręczenie XII Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej.

  W 2009 roku Polsko-Niemieckie Dni Mediów organizowane były wspólnie przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundację Roberta Boscha, Województwo Zachodniopomorskie oraz Miasto Szczecin.  W uznaniu znaczenia Dni Mediów w polsko-niemieckim dialogu swojego patronatu udzielili im Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski oraz Przewodniczący Bundestagu Norbert Lammert.

  Odsłonięcie pomnika upamiętniającego wkład Solidarności w przywrócenie wolności i jedności w Europie

  W dniach 16-17 czerwca br. Marszałek Sejmu B. Komorowski wraz z pozostałymi członkami Prezydium Sejmu RP złożył oficjalną wizytę w Berlinie, gdzie odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Sejmu i Bundestagu. Kulminacyjnym punktem wizyty było odsłonięcie - w obecności m.in. kanclerz A. Merkel - fragmentu muru Stoczni Gdańskiej, upamiętniającego wkład Solidarności w upadek komunizmu.

  16 czerwca br. w Paul-Löbe-Haus członkowie prezydiów Sejmu i Bundestagu zwiedzili wystawę „Pokojowa rewolucja - Droga do wolności. 20. rocznica przemian ustrojowych w Polsce", prezentującą proces wyzwalania się Polski spod komunistycznej dyktatury oraz wkład Solidarności w zainicjowanie demokratycznego przełomu w Europie Środkowo-Wschodniej.

  17 czerwca br. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Sejmu i Bundestagu. Głównymi tematami rozmów były: dwustronne stosunki parlamentarne, polityka energetyczna UE i wizerunki historii. Następnie polska delegacja wzięła udział w uroczystości upamiętniającej rocznicę wydarzeń z 17 czerwca 1953 r. stłumionych przez wojska radzieckie.  

  Kulminacyjnym wydarzeniem było odsłonięcie przez B. Komorowskiego i N. Lammerta pomnika upamiętniającego wkład Solidarności w przywrócenie wolności i jedności w Europie przy budynku Reichstagu. Na fragmencie muru Stoczni Gdańskiej znajduje się tablica z napisem w języku polskim i niemieckim: „Dla upamiętnienia walki Solidarności o wolność i demokrację oraz wkładu Polski w ponowne zjednoczenie Niemiec i polityczną jedność Europy".

  Galeria zdjęć

   

  Wałęsa: Medal dla "elektryka, który zmienił Polskę i Europę"

  Były prezydent Polski Lech Wałęsa odebrał w Berlinie medal im. Ernsta Reutera. To najwyższe odznaczenie władz miasta przyznawane osobistościom, które w wyjątkowy sposób angażują się dla demokracji i praw człowieka. Lech Wałęsa odbierający medal im. Ernsta Reutera z rąk burmistrza Berlina Klausa Wowereita.

  źródło: AFP

  Lech Wałęsa odbierający medal im. Ernsta Reutera z rąk burmistrza Berlina Klausa Wowereita.
  - Lech Wałęsa należy do najważniejszych prekursorów jedności Berlina i Niemiec. Wniósł decydujący wkład w budowanie pokojowej przyszłości - powiedział burmistrz Berlina Klaus Wowereit podczas uroczystości wręczenia odznaczenia w ratuszu stolicy Niemiec.
  Jak przypomniał, 9 listopada 1989 r. zdjęcia ludzi tańczących na murze berlińskim stały się symbolem kulminacyjnego momentu pokojowej rewolucji w dawnym bloku komunistycznym.
  - Nie było to jednak odosobnione wydarzenie. Zostało poprzedzone przez wiele innych zdarzeń. I tu trzeba spojrzeć na Polskę - zaczęło się w Gdańsku, w Stoczni im. Lenina. Wtedy człowiek wychodzi z cienia historii i stawia czoło komunistycznemu państwu - mówił Wowereit.
  - Wówczas nikt nie przypuszczał, że ten człowiek, elektryk ze stoczni, zdoła zmienić Polskę i Europę - dodał.
  Podkreślił, że walka pojedynczych osób przeobraziła się w masowy ruch Solidarności, który dziś jest historią największego sukcesu, jaki można sobie wyobrazić.
  - Polska i Niemcy wspólnie patrzą wstecz na 1989 r. My z wdzięcznością wspominamy to, co nasi wschodni sąsiedzi uczynili na rzecz demokracji, oraz to, co wycierpieli. Wspólna pamięć, ale i wspólne świętowanie są częścią zjednoczonej Europy. Berlin mówi: Dziękuję! - powiedział burmistrz stolicy Niemiec.
  Odznaczenie przyznane Wałęsie nosi imię burmistrza Berlina zachodniego w latach 1948-1953 Ernsta Reutera, który w czasie sowieckiej blokady miasta (1948-1949) stał się symbolem niezłomności mieszkańców i woli przetrwania.Dziękując za odznaczenie, były przywódca Solidarności wezwał Niemcy do tego, by "nie zapominały, iż są wiodącym krajem w Europie", i poważnie zabrały się za rozwiązywanie jej problemów.Jednym z najważniejszych zadań jest - zdaniem Wałęsy - wyrównanie różnic w poziomie życia i rozwoju, będących wynikiem dawnego podziału kontynentu.
  - Jeśli nie chcecie być wiodącym państwem, to oddajcie przywództwo Polsce. My już będziemy wiedzieli, co robić - żartował.
  Wałęsa podpisał w ratuszu płytę symbolicznego domina, które 9 listopada runie niczym mur berliński 20 lat temu. Na płycie 2,5-metrowej wysokości uczniowie polsko-niemieckiego gimnazjum im. Roberta Jungka w Berlinie namalowali symbole kojarzące się z demokratycznym przełomem w Polsce, w tym wizerunek papieża Jana Pawła II, gdańskiego Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 i Okrągłego Stołu.
  Źródło: PAP

  Nowy spot Komisji Europejskiej z okazji 20. rocznicy demokratycznych przemian w Polsce

  Komisja Europejska opublikowała spot nakręcony z okazji 20. rocznicy demokratycznych przemian w Polsce. Dzięki staraniom Komisji Europejskiej w Polsce, zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego utworu "New Year's Day" wyraziła irlandzka grupa U2. Utwór ten został zainspirowany wydarzeniami w Polsce i ruchem "Solidarność", piosenka została nagrana w 1982 roku, a wydana w 1983 r.
  Spot zawiera odniesienia do najnowszej historii Polski, znalazły się w nim ważne wydarzenia z tego okresu, m.in. obrady Okrągłego Stołu, pierwsze, częściowo wolne wybory, powołanie pierwszego niekomunistycznego premiera Tadeusza Mazowieckiego, wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce, wejście Polski do NATO i UE, zniesienie wewnętrznych granic w UE, ale także wiele rzadko pokazywanych, a często wręcz zapomnianych obrazków z ostatnich 20 lat.

  www.ec.europa.eu/polska


  Ministrowie B. Zdrojewski i B. Neumann podpisali wspólne oświadczenie w sprawie „Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność" i otwarli wystawę „Polacy i Niemcy. 1.9.39. Otchłanie i nadzieje"

  27 maja br. minister kultury i dziedzictwa narodowego B. Zdrojewski i minister stanu ds. kultury B. Neumann podpisali wspólne oświadczenie w sprawie „Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność" oraz otwarli wystawę „Polacy i Niemcy. 1.9.39. Otchłanie i nadzieje" w Niemieckim Muzeum Historycznym, zorganizowaną z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

  Wystawa z okazji 70. rocznicy napaści niemieckiej na Polskę pokazuje wojnę i okres okupacji jako absolutnie najtragiczniejszy okres w stosunkach między Polakami i Niemcami. W pełnych konfliktów relacjach obu państw także przed wojną pojawiały się jedynie nieliczne momenty nadziei. Jednak wraz z napaścią rozpoczęła się brutalna wojna wyniszczająca prowadzona przeciwko sąsiedniemu państwu i jego ludności. Niemieckie Muzeum Historyczne chce za pomocą tej wystawy przypomnieć o cierpieniach wywołanych wojną i poprowadzić często krętą drogą do zbliżenia między Polakami i Niemcami po 1945 roku.

  Ucisk i walka o wolność

  "Głód ziemi" PrusPrus, Austrii i Rosji miał u schyłku XVIII wieku fatalne skutki dla Polski: sąsiednie państwa podzieliły między sobą terytorium osłabionego wewnętrznymi walkami interesów kraju. Po trzecim rozbiorze w 1795 roku Polska stała się na 123 lata narodem bez państwa. W tym okresie historia Polski stała pod znakiem walki o wolność i narodową suwerenność. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku polska granica zachodnia nie została uznana przez rząd niemiecki. Uprzedzenia i konflikty zdominowały w konsekwencji stosunki między Polakami a Niemcami.

  Wojna i okupacja

  1 września 1939 roku Polska padła ofiarą najpierw niemieckiej a krótko potem radzieckiej napaści. Tym samym przypieczętowany został kolejny rozbiór kraju, Rzeczpospolita Polska została podzielona. Niemieckie oddziały prowadziły wojnę w Polsce z niespotykaną brutalnością. W tej części wystawy zostaną przedstawione zarówno eksterminacja ludności jak i praca przymusowa, kolonizacja okupowanego kraju, ludobójstwo na Żydach oraz polski ruch oporu wobec okupanta. Dział ten kończy się pokazaniem wypędzenia niemieckiej ludności z terenów na wschód od Odry i Nysy jak i polskiej ludności z dawnych polskich terenów wschodnich po zakończeniu wojny w 1945 roku.

  Konflikty i zbliżenie

  Oba niemieckie państwa realizowały zbliżenie do Polski, dawnego przeciwnika, w bardzo różny sposób. W RFN strata niemieckich terenów wschodnich długo nie została zaakceptowana. Dopiero układ PRL-RFN z 1970 roku stworzył podstawy do normalizacji stosunków. Propagowana w NRD "przyjaźń" pozostała na płaszczyźnie oficjalnej w dużej mierze fasadą. Osoby tworzące podwaliny pod pojednanie w RFN częstokroć napotykały na dezaprobatę, w NRD i w Polsce spotykały się z represjami ze strony państwa.

  Po 1989 roku otworzyły się dla stosunków polsko-niemieckich nowe perspektywy. Pomimo przejściowych nieporozumień i konfliktów interesów kontakty między Polakami i Niemcami nigdy nie były tak intensywne i trwałe.

   

  Grundriss der Ausstellung Grundriss der Ausstellung in der Ausstellungshalle von I. M. Pei
  Deutsches Historisches Museum, - 1. Obergeschoss Grundriss der Ausstellung Grundriss der Ausstellung in der Ausstellungshalle von I. M. Pei
  Deutsches Historisches Museum - 2. Obergeschoss


  Otwarcie wystawy „Pokojowa rewolucja - Droga do wolności. 20. Rocznica przemian ustrojowych w Polsce" w Paul-Löbe-Haus

  26 maja br. marszałek Sejmu Bronisław Komorowski oraz przewodniczący Bundestagu Norbert Lammert otwarli w Paul-Löbe-Haus wystawę „Pokojowa rewolucja - Droga do wolności. 20. rocznica przemian ustrojowych w Polsce", prezentującą proces wyzwalania się Polski spod komunistycznej dyktatury oraz wkład Solidarności w zainicjowanie demokratycznego przełomu w Europie Środkowo-Wschodniej.

   

   

  Koncepcja wystawy

  „Pokojowa Rewolucja - Droga do Wolności" jest multimedialną ekspozycją prezentującą proces wyzwalania się Polski spod komunistycznej dyktatury w latach 1945-1989. Wystawa ukazuje także konsekwencje upadku autorytarnego reżimu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej oraz wejście krajów postkomunistycznych do Unii Europejskiej. Narrację stanowią krótkie, sugestywne filmy przedstawione na nośnikach multimedialnych. Każdy z nich przedstawia nie tylko ważne wydarzenia historyczne, ale ukazuje też życie kulturalne tamtego okresu i przypomina realia codzienności. Krótkie i zapętlone filmy pozwalają odbiorcy włączyć się w oglądanie wystawy w każdym momencie. Wzmocnienie narracyjne stanowią 2 duże elementy, organizujące przestrzeń wystawienniczą i zwracające uwagę zwiedzających. Chodzi tu o zdjęcie Okrągłego Stołu i kubik symbolizujący Mur Berliński, w którym wyświetlane będą materiały wideo dotyczące upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej.

  Na ekspozycję składają się 24 pulpity multimedialne rozchodzące się w kształcie fal od centralnego punktu wystawy, czyli Okrągłego Stołu. Symbolizują one impulsy, jakie za przyczyną przeobrażeń w Polsce w roku 1989, rozeszły się po Europie doprowadzając do wielkiej fali zmian społeczno-politycznych. Zwiedzający prowadzony jest przez historię najnowszą Polski od II wojny światowej: wprowadzenie systemu komunistycznego, napięcia społeczne PRL, narodziny Solidarności, stan wojenny, kryzys ekonomiczny lat 80-tych, działalność opozycyjna, kultura podziemna tamtego czasu. Wystawa zwraca szczególną uwagę na rolę obrad Okrągłego Stołu i wybory parlamentarne w roku 1989, a także powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego. Ostatnie filmy opowiadają o pokojowych rewolucjach w Europie Środkowo-Wschodniej, które doprowadziły do zmiany krajobrazu politycznego Europy: upadku ZSRR, rozwiązania Układu Warszawskiego oraz rozszerzenia Unii Europejskiej. Ekspozycji w Bundestagu towarzyszy publikacja dwujęzyczna, która przedstawia historię ruchu społecznego Solidarności.

  Genezę wystawy tworzą spotkania Prezydenta Bundestagu - Norberta Lammerta i Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku i w Krzyżowej w ubiegłym roku. W grudniu Marszałek Komorowski zwrócił się do Dyrektora ECS Macieja Zięby z prośbą o przygotowanie wystawy ukazującej historii polskich zmagań o demokrację. Jako miejsce ekspozycji strona niemiecka zaoferowała Paul-Löbe-Haus - prestiżową przestrzeń (120 m długości, 12 m szerokości, wysoką na 4 piętra) w bezpośrednim sąsiedztwie Bundestagu i Urzędu Kanclerskiego. Paul-Löbe-Haus to Dom Deputowanych do Niemieckiego Bundestagu, w którym znajduje się blisko tysiąc biur oraz 21 sal obrad Komisji Stałych. W imponującym holu budynku odbywają się koncerty, wystawy oraz ważne dla Niemiec imprezy międzynarodowe.

  Wystawę otworzyli 26 maja 2009 r. o godz. 11.30 Prezydent Niemieckiego Bundestagu prof. dr Norbert Lammert, Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski oraz Dyrektor ECS dr Maciej Zięba OP. Wystawa zamknięta zostanie 17 czerwca 2009 r. o godz. 17.30 wraz z uroczystym przekazaniem fragmentu muru ze Stoczni Gdańskiej, który stanie przed Reichstagiem w ramach ekspozycji stałej. Mur stoczniowy przypominać będzie o udziale Solidarności w procesie wyzwalania Europy spod komunistycznego autorytaryzmu.

   Zwiedzanie (27 maj - 17 czerwca 2009 r)

  Miejsce: Deutscher Bundestag, Paul-Löbe-Haus, Konrad-Adenauer-Straße 1, Berlin-Mitte

  Czas otwarcia: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek - czwartek 8.00-17.00, piątek 8.00-14.00

  Szczegółowe informacje w Bundestagu: +49 (0)30 227 33644 oraz na stronei internetowej: www.bundestag.de/ausstellung/index.html

  Wstęp wolny

  Organizacja

  Europejskie Centrum Solidarności

  ul. Doki 1, 80-958 Gdańsk
  tel. +48-58 767 79 71
  fax: +48-58 767 79 78
  www.ecs.gda.pl

  eMail : ecs@ecs.gda.pl

  Baner na budynku dawnej ambasady polskiej w centrum Berlina przypomni o pierwszych wolnych wyborach w Polsce

  Z okazji 20.rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce w dn. 26.05. br na fasadzie budynku dawnej ambasady polskiej w Berlinie zawiśnie baner z hasłem „Zaczęło się w samo południe", który przypomni rolę Polski w przemianach 1989 roku w Europie.

  Dominującym na banerze będzie słynny motyw z plakatu wyborczego „Solidarności" z 1989 roku, autorstwa Tomasza Sarneckiego.

  Plakat nawiązujący  do słynnego westernu „W samo południe" z Gary Cooperem, niezłomnym stróżem prawa, który w dłoni zamiast rewolweru trzymał złożoną kartkę wyborczą, z przypiętą do gwiazdy szeryfa odznaką „Solidarności" zachęcał do głosowania w pierwszych demokratycznych wyborach w Polsce.

  Plakat Tomasza Sarneckiego stał się ikoną tamtych czasów. Podczas uroczystej ceremonii z okazji przystąpienia Polski do NATO ówczesny minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek przekazał oryginał plakatu Bibliotece Kongresu Amerykańskiego (Biblioteka im. Trumana), ze słowami: „..ten plakat pomógł nam zwyciężyć. Dla narodu polskiego, takim właśnie południem stał się dzień dzisiejszy".

  Na przełomie maja i czerwca zawiśnie drugi baner z motywem „Gary Coopera" na Dworcu Głównym w Berlinie, który jest efektem kooperacji Ambasady RP i Instytutu Polskiego w Berlinie z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie.

  Kampania z motywem „Gary Coopera" jest oprawą wizerunkową do cyklu imprez jubileuszowych, realizowanych przez polskie placówki dyplomatyczne oraz instytucje niemieckie na terenie Niemiec:

  1. Wystawa: Koniec komunizmu. Erazm Ciołek, Chris Niedenthal, Tomasz Sarnecki.

  Od narodzin „Solidarności" w Gdańsku do upadku Muru Berlińskiego.

  Termin: 26.05. - 28.08.09

  Miejsce: Instytut Polski, Burgstr. 27, Berlin

  Organizator: Instytut Polski w Berlinie

  2. Wystawa: Solidarność. Pokojowa Rewolucja

  Termin: 26.05. - 17.06.09

  Miejsce: Paul-Löbe-Haus (Bundestag), Berlin

  Otwarcie z udziałem marszałka Komorowskiego i przewodniczącego Bundestagu Lammerta

  Organizator: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Sejm RP oraz Bundestag

  3. Forum Historyczne, w jego ramach Polsko-Niemiecki Festiwal Jazzowy „Sounds! No Walls".

  Termin: 28.05. - 31.05.09

  Miejsce: Niemieckie Muzeum Historyczne, Berlin

  Organizator: Federalna Centrala Kształcenia Politycznego

  4. Obchody 20 lecia pierwszych wolnych wyborów w Polsce

  Miejsce: Radialsystem, Berlin

  Termin: 4.06.09

  Organizator: Ambasada RP w Berlinie oraz Instytut Polski w Berlinie

  5. Dyskusja na podium „Dwadzieścia lat później - Spuścizna i zadania dla Europy", z udziałem Lecha Wałęsy, prof. Rity Süssmuth, Dietera Bingena.

  Termin: 9.06.09

  Miejsce: Französischer Dom, Berlin

  Organizator: Deutsches Polen Institut Darmstadt oraz Instytut Lecha Wałęsy w Gdańsku

  6. Umieszczenie fragmentu muru ze Stoczni Gdańskiej na terenie Reichstagu, upamiętniające wkład „Solidarności" w upadek systemu komunistycznego. Uroczystość z udziałem marszałka Komorowskiego i przewodniczącego Bundestagu Lammerta.

  Termin: 17.06.09

  Miejsce: budynek Reichstagu, Berlin

  Organizator: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Sejm RP oraz Bundestag

  1989 - rok epokowy dla Europy Środkowowschodniej

  29 maja 2009 w Collegium Hungaricum na Dorotheenstraße 12, 10117 w Berlinie (za Uniwersytetem Humboldtów) w ramach międzynarodowego forum historycznego 1989/2009 odbędą się wykłady i dyskusje na temat „1989 - rok epokowy dla Europy Środkowowschodniej".

  Program i dalsze informacje...

  Władysław Bartoszewski dyskutował w Berlinie o Europie

  14 maja br. Władysław Bartoszewski wziął udział w konferencji „Europa znaczy wolność. O odpowiedzialności demokratów", zorganizowanej przez Fundację Konrada Adenauera.

  W konferencji wzięli również udział przewodniczący Parlamentu Europejskiego, H.-G. Pöttering oraz przewodniczący UDC i wiceprzewodniczący włoskiej Izby Deputowanych, R. Buttiglione.

  Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski z wizytą w Berlinie

  8 maja br. marszałek Sejmu Bronisław Komorowski złożył wizytę w Berlinie.

  B. Komorowski spotkał się z przewodniczącym Bundestagu N. Lammertem, z którym rozmawiał o aktualnych kwestiach w stosunkach polsko-niemieckich oraz uroczystościach roku jubileuszowego. Następnie w Fundacji Konrada Adenauera marszałek Komorowski wziął udział w prezentacji książki przewodniczącego Parlamentu Europejskiego H.-G. Pötteringa pt. "Im Dienste Europas" oraz w dyskusji na temat relacji polsko-niemieckich i procesu jednoczenia Europy. B. Komorowski wspólnie z H.-G. Pötteringiem odwiedził Miejsce Pamięci i Muzeum Sachsenhausen, gdzie obaj politycy złożyli wieńce pod polskimi tablicami oraz wiązanki kwiatów w celi poświęconej gen. Grotowi-Roweckiemu.

  Minister finansów Jan Vincent Rostowski w Berlinie

  8 maja br. minister finansów Jan Vincent Rostowski przybywał w Berlinie, gdzie wziął udział w "WDR Europa-Forum".

  Minister Rostowski wziął udział w dyskusji na temat "Odpowiedź Europy na recesję i kryzysy globalne". Wraz z ministrem dyskutowali m.in. komisarz ds. stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa B. Ferrero-Waldner oraz minister gospodarki RFN K.-T. zu Guttenberg.

  Uroczystość wręczenia W. Bartoszewskiemu Nagrody Cesarza Ottona w Magdeburgu

  7 maja br. w katedrze magdeburskiej odbyła się uroczystość wręczenia W. Bartoszewskiemu Nagrody Cesarza Ottona.

  Odznaczonego i zgromadzonych gości powitali premier Saksonii-Anhalt dr W. Böhmer oraz burmistrz Magdeburga dr L. Trümper. Laudację wygłosił były premier Turyngii, prof. dr B. Vogel. W. Bartoszewski został wyróżniony Nagrodą Cesarza Ottona za swoje zaangażowanie w politykę porozumienia między narodami oraz proces jednoczenia Europy, jak również za osobistą i polityczną działalność na rzecz poprawy stosunków polsko-niemieckich i integrację Polski z UE.

  Wizyta podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotra Serafina w Berlinie

  7 maja br. podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej P. Serafin złożył wizytę w Berlinie.

  Podczas pobytu w Berlinie P. Serafin przeprowadził w Urzędzie Kanclerskim i Ministerstwie Spraw Zagranicznych konsultacje polityczne na temat przygotowań do konferencji klimatycznej w Kopenhadze w grudniu br. oraz przygotowań do czerwcowej sesji Rady Europejskiej, a także zaprezentował raport na temat 5 lat członkostwa Polski w UE. Wygłosił również wykład "5 years of Poland's membership in the European Union" w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej.

  Nagroda Fundacji Audrey Hepburn - Humanitarian Award dla Ireny Sendler

  4.05.2009 r. w dniu urodzin Audrey Hepburn miało miejsce uroczyste wręczenie nagrody Humanitarian Award posthum pani Irenie Sendler. Nagrodę w imieniu Rodziny Pani Sendler przyjął Ambasador RP Marek Prawda, który wygłosił także laudację ku pamięci „cichej bohaterki".

  Nagrodę za pomoc dzieciom przyznaje Fundacja Audrey Hepburn prowadzona przez syna aktorki. W tym roku fundacja zdecydowała się wręczyć nagrodę w Berlinie, gdzie obecnie prezentowana jest wystawa pt. „Timeless Audrey" poświęcona Audrey Hepburn, która przez wiele lat jako ambasador UNICEF poświęcała się pomocy dzieciom w Afryce. Irena Sendler uratowała podczas II wojny światowej ok. 2500 żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Ambasador podczas swojego wystąpienia zacytował słowa głównego rabina Polski, Michaela Schudricha, który powiedział, że Irena Sendler „ratowała nie tylko żydowskie dzieci, ale także duszę Europy".

  Wizyta marszałka Senatu B. Borusewicza w Berlinie

  W dniach 27-28 kwietnia br. marszałek Senatu B. Borusewicz przebywał z wizytą w Berlinie.

  Marszałek Borusewicz przeprowadził rozmowy z ministrem stanu MSZ RFN, G. Erlerem, burmistrzem Berlina, K. Wowereitem oraz przewodniczącym berlińskiej Izby Deputowanych, W. Momperem. Zwiedził także Centrum Dokumentacyjne Pracy Przymusowej w Berlinie-Schöneweide oraz spotkał się z berlińską Polonią. Kulminacją pobytu było otwarcie przez marszałka Borusewicza - wraz z wiceprzewodniczącym Bundestagu W. Thierse - wystawy "W obiktywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie 1939-1945" w Willy-Brandt-Haus.

  Tadeusz Mazowiecki i Helmut Kohl honorowymi obywatelami Gdańska

  B. premier Tadeusz Mazowiecki i b. kanclerz Helmut Kohl zostali honorowymi obywatelami miasta Gdańska. Z inicjatywą przyznania tytułów wystąpił prezydent Gdańska i radni Platformy Obywatelskiej. Prezydent Paweł Adamowicz uzasadniając wniosek powiedział dziennikarzom, że "w roku obchodów 20-lecia wolnej Polski i obalenia Muru Berlińskiego jest ważne, aby przypomnieć opinii publicznej, że to właśnie Tadeusz Mazowiecki i Helmut Kohl symbolizują przemiany 1989 r. i to oni dokonali milowego skoku w polepszeniu stosunków polsko - niemieckich". Prezydent Adamowicz przypomniał, że "Mazowiecki jest ojcem polskiego samorządu terytorialnego i to już wystarczy, żeby został honorowym obywatelem Gdańska a Kohl jest tym kanclerzem Niemiec, który dokonał ostatecznego usankcjonowania w formie porozumień między Polską i Niemcami granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej".

  Uroczystość nadania tytułów honorowych obywateli Gdańska T. Mazowieckiemu i H. Kohlowi odbędzie się prawdopodobnie 12 listopada - w 20. rocznicę "Mszy Pojednania" w Krzyżowej.

  Wizyta wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka w Berlinie i Brandenburgii

  24 kwietnia 2009 r. wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak przebywał z wizytą w Berlinie i Brandenburgii. Pobyt zdominowała tematyka energetyczna.

  W Berlinie W. Pawlak spotkał się z niemieckim ministrem gospodarki K.-T. zu Guttenbergiem. Obaj ministrowie opowiedzieli się za zacieśnieniem polsko-niemieckiej współpracy energetycznej. Na Uniwersytecie Technicznym w Cottbus wicepremier W. Pawlak oraz premier Brandenburgii M. Platzeck wzięli udział w panelu otwierającym polsko-brandenburski workshop „Wymiana doświadczeń w dziedzinie technologii energetycznych". W. Pawlak zwiedził elektrownię Schwarze Pumpe wykorzystującą technologię CCS. Odwiedził także fabrykę skrzydeł wiatraków w Vestas oraz biogazownię w Lauchhammer.

  Bardzo miła wizyta przedszkola "Eurokita e.V." z Frankfurtu nad Odrą

  Ambasada Polska w Berlinie gościła wczoraj w ramach rewizyty dzieci z polsko-niemieckiego przedszkola "Eurokita e.V." z Franfurtu n. Odrą. Dzieci ubrane w oryginale stroje krakowskie zaprezentowały przed zebranymi pracownikami ambasady tańce m.in. Krakowiaka. Publiczność z zachwytem przyjęła pokaz maluchów. Prawie 2 godzinny program wizyty przewidywał też gry i zabawy oparte na rozwiązywaniu dwujęzycznych zadań. Zmęczonym artystom przygotowano mały poczęstunek w postaci smakowitych minikanapeczek, owoców, ciastek i napojów. Tym razem ta część programu została przyjęta z zachwytem przez małych gości.

  Euro Kita e.V.
  Schulstraße 5
  15230 Frankfurt (Oder)
  Telefon/Telefax +49 335 / 6 80 27 39
  E-Mail: info@eurokita.de

  www. eurokita.de

  Doroczna konferencja prasowa o polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych

  21 kwietnia br. w Haus der Commerzbank na Pariser Platz 1 w Berlinie odbyła się doroczna, tradycyjna konferencja prasowa Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RFN poświęcona stanowi polskiej gospodarki oraz bilateralnym stosunkom gospodarczym.

  Na konferencji, którą prowadzili kierownicy oby wydziałów - dr Tomasz Kalinowski oraz dr Jacek Robak - wystąpił również prof. Józef Olszyński (SGH) członek rady nadzorczej PAIiIZ. Dodatkową atrakcją konferencji był również udział wybitnego polskiego sportowca - Władysław Kozakiewicz.

  Po wystąpieniach odbyła się ożywiona dyskusja z udziałem zaproszonych gości. W konferencji uczestniczyło łącznie około 100 osób.

  Fundacja Roberta Boscha przyznaje Nagrodę im. Karla Dedeciusa za rok 2009
  Ryszardowi Wojnakowskiemu i Renacie Schmidgall

  Nagrodę im. Karla Dedeciusa, przyznawaną po raz czwarty przez Fundację Roberta Boscha dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej i niemieckich tłumaczy literatury polskiej, otrzymają Ryszard Wojnakowski i Renate Schmidgall. Obaj laureaci zostali wyróżnieni za wybitne osiągnięcia translatorskie oraz za działalność na rzecz porozumienia między Polakami i Niemcami. Laureaci wybrani zostali przez polsko-niemieckie jury pod patronatem Karla Dedeciusa. Nagroda dla każdego z nich wynosi 10 000 euro i zostanie wręczona podczas uroczystości zorganizowanej przez Deutsches Polen-Institut, która odbędzie się 22 maja 2009 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

  Ryszard Wojnakowski (ur. 1956) studiował germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, pracował jako nauczyciel języka niemieckiego i redaktor w Wydawnictwie Literackim w Krakowie. Tłumaczy literaturę niemiecką od początku lat 1980. W 1994 r. otrzymał nagrodę promocyjną Fundacji Roberta Boscha dla młodych tłumaczy literatury niemieckojęzycznej, w 1996 r. nagrodę Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, a w 2007 r. nagrodę miesięcznika „Literatura na świecie". Wojnakowski tłumaczył powieści znanych pisarzy niemieckojęzycznych, takich jak Heinrich Böll, Erich Maria Remarque, Klaus Mann, Bernhard Schlink, wiersze Ilse Aichinger i Friederike Mayröcker, eseje Gerschoma Scholema i Martina Bubera oraz dramaty, słuchowiska radiowe i libretta operowe. Dzięki jego tłumaczeniom polskim dzieciom i młodzieży znane są powieści Michaela Ende, Waltera Moersa, Tanji Kinkel czy Cornelii Funke.

  Renate Schmidgall (ur. 1955) studiowała slawistykę i germanistykę na uniwersytecie w Heidelbergu, w latach 1984-1996 była pracownikiem naukowym Deutsches Polen-Institut w Darmstadt, a od roku 1996 poświęciła się wyłącznie tłumaczeniom literackim z języka polskiego. W 2001 r. otrzymała nagrodę dla tłumaczy Fundacji Ledig-Rowohlt, a w roku 2006 Europejską Nagrodę dla Tłumaczy, przyznawaną przez miasto Offenburg.Wczesne tłumaczenia Renate Schmidgall prozy Witolda Gombrowicza i Andrzeja Kuśniewicza publikowane były w ramach redagowanej przez Karla Dedeciusa »Biblioteki Polskiej«. Zasługą Schmidgall jest popularność na rynku niemieckim autorów takich jak Paweł Huelle, Stefan Chwin, Marek Ławrynowicz, Andrzej Stasiuk czy Jacek Dehnel, których powieści Schmidgall tłumaczy od wielu lat. W jej dorobku znajdują się też utwory poetyckie, m. in. Marzanny Kielar i Piotra Sommera.

  http://www.deutsches-polen-institut.de/
  http://www.bosch-stiftung.de/

  Patroni medialni nagrody:
  Rzeczpospolita, Tygodnik Powszechny, Magazyn Literacki Książki, Dziennik Polski, Czas Kultury, scenamyśli, artPapier, Modny Kraków

  Szczegółowych informacji udziela:
  Dr. Andrzej Kaluza, Deutsches Polen-Institut
  Mathildenhöhweg 2
  64287 Darmstadt
  tel. 06151- 498513, Fax: 06151- 498510
  e-mail: kaluza@dpi-da.de     
  www.deutsches-polen-institut.de

  Wizyta Komendanta Stołecznego Policji w Berlinie

  W dniach 28-29.03.2009 r. odbyły się uroczystości jubileuszu 200-lecia powstania policji berlińskiej. W uroczystościach jako reprezentant polskiej Policji uczestniczył Komendant Stołeczny Policji, inspektor Adam Mularz.

  Policja stołeczna już od dłuższego czasu prowadzi wymianę doświadczeń z policją berlińską w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla mieszkańców miast stołecznych. Z okazji jubileuszu inspektor A.Mularz pogratulował Prezydentowi Policji, Dieterowi Glietschowi dotychczasowych dobrych efektów pracy podległych mu funkcjonariuszy oraz przeprowadził uzgodnienia dot. rozwoju kolejnych form współpracy policyjnej. W tym roku warszawska policja przeprowadzi 14 tzw. europejskich projektów, które w dużej części realizowane będą z policją niemiecką, zwłaszcza berlińską.

  Konferencja z okazji 10. rocznicy rozszerzenia NATO

  Z okazji 10. rocznicy rozszerzenia NATO Ambasady Polski, Czech i Węgier w Berlinie oraz Fundacja Nauka i Polityka zorganizowały 26 marca br. konferencję pt. „10 days before the Summit - 10 years after the first Eastern enlargement: NATO's strategic evolution and current challenges".

  Podczas konferencji eksperci z Polski, Czech, Węgier, Niemiec i USA dyskutowali nt. dalszego przebiegu rozszerzenia Sojuszu i polityki „otwartych drzwi", relacji transatlantyckich i europejskiego bezpieczeństwa, a także przyszłej roli NATO.

  Wizyta delegacji polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej w Niemczech

  W dniach 22-27 marca 2009 r. delegacja polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej przebywała w Berlinie, Brunszwiku i Hanowerze.

  W Berlinie posłowie spotkali się z przedstawicielami władz Bundestagu, najważniejszych Komisji parlamentu oraz urzędów centralnych. Wzięli także udział w dyskusji o kulturze pamięci w kontekście 20. rocznicy wydarzeń z 1989 r. oraz o europejskim bezpieczeństwie energetycznym. Deputowani zwiedzili wystawę "My Berlińczycy!" oraz spotkali się z przedstawicielami niemieckich fundacji politycznych.

  Podczas pobytu w Brunszwiku posłowie rozmawiali o projekcie polsko-niemieckiego podręcznika historii.

  W Hanowerze posłowie spotkali się z przedstawicielami rządu Dolnej Saksonii, wzięli udział w posiedzeniu plenarnym dolnosaksońskiego landtagu oraz spotkali się z przedstawicielami organizacji polsko-niemieckich.

  Delegacja posłów Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu z wizytą w Berlinie

  25 marca 2009 r. delegacja posłów Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu złożyła wizytę w Berlinie. Posłowie wzięli udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu i Sejmu.

  Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu i Bundestagu poświęcone było Partnerstwu Wschodniemu i bezpieczeństwu energetycznemu Europy.

  Otwarcie wystawy "My, berlińczycy!"/ "Wir, Berliner!"

  19 marca 2009 r. w Ephraim-Palais i Märkisches Museum została otwarta największa dotychczas wystawa poświęcona niemal trzechsetletniej historii polskiego Berlina, będąca jednocześnie mikrohistorią stosunków polsko-niemieckich. Tytuł główny wystawy "My, berlińczycy!"/"Wir Berliner!" pokazuje Polaków w kulturowej, religijnej, społecznej i gospodarczej przestrzeni miasta, a tym samym unaocznia ich wkład w rozwój Berlina zarówno w przeszłości jak i teraźniejszości.

  Wystawa wizualizuje miejsca i krajobrazy pamięci w topografii miasta, których polski kontekst jest większości Niemców nieznany. Tym samym staje się ona opowieścią o polskim postrzeganiu Berlina jak też niemieckim postrzeganiu Polaków w Berlinie. Wystawę przygotowało Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie we współpracy ze Stiftung Stadtmuseum Berlin i Muzeum Narodowym w Poznaniu. Czas trwania wystawy: 20 marca -14 czerwca 2009.

  Wicepremier Grzegorz Schetyna na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych Grupy G-6 w Berlinie

  15 marca 2009 r. w Berlinie odbyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych sześciu największych państw UE (Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania i Polska) oraz sekretarz bezpieczeżstwa USA, Janet Napolitano.

  Na spotkaniu dyskutowano o współpracy transatlantyckiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Wśród poruszanych zagadnień znalazła się problematyka przeciwdziałania przestępczości wśród młodzieży i wymiana doświadczeń w tym zakresie. Ministrowie zgodzili się, że należy zająć się głębiej przyczynami przemocy wśród młodych ludzi, w tym rolą internetu. Najważniejszym czynnikiem w walce z tym zjawiskiem jest właściwa prewencja. Uczestnicy spotkania wyrazili wolę aktywnej współpracy w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego z nową administracją amerykańską. Jednym w głównych tematów poświęconym relacjom transatlantyckim była kwestia wymiany danych osobowych pasażerów podróżujących między UE i USA oraz walka z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem, między innymi w kontekście przestępczości narkotykowej w Afganistanie i Pakistanie.

  Sekretarz stanu W. Bartoszewski w Weimarze

  15 marca 2009 r. w Weimarze sekretarz stanu W. Bartoszewski wygłosił wystąpienie otwierające cykl przemówień „Demokracja i konstytucja" na temat „Demokratyczne korzenie i wartości Europy. Z doświadczeń świadka epoki".

  ASEM-CSR Konferencja Wysokiego Szczebla nt. Kształtowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Poczdamie

  W dniach 15-17 marca 2009 r. w Poczdamie odbyła się ASEM-CSR Konferencja Wysokiego Szczebla nt. Kształtowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, w której wzięli udział m.in. przedstawiciele administracji, partnerów społecznych oraz biznesu. Stronę polską reprezentował Radosław Mleczko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, odpowiedzialny m.in. za współpracę z zagranicą.

  Konferencja została zorganizowana w wyniku ustaleń podjętych w zakresie prowadzenia projektów współpracy pomiędzy UE i krajami Azji Wschodniej oraz Płd.-Wsch. w kluczowych sprawach związanych z kwestiami pracy i polityki społecznej podczas drugiej Konferencji Ministrów Pracy i Zatrudnienia (Bali, październik 2008). Niemieckiemu Ministerstwu Pracy i Sprawy Socjalnych przypisano prowadzenie projektu dotyczącego współpracy w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

  Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska na Międzynarodowych Targach Turystyki ITB 2009

  W dniach 11-13 marca 2009 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska złożyła wizytę w Berlinie w związku z rozpoczynającymi się Międzynarodowymi Targami Turystyki ITB 2009.

  K. Sobierajska wzięła również udział w podpisaniu porozumienia o współpracy narodowych organizacji turystycznych - Polską Organizacją Turystyczną i Niemiecką Centralą Turystyki. Umowę podpisali prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Rafał Szmytke oraz pełnomocnik rządu federalnego ds. turystyki, Ernst Hinsken.

  Część muru ze Stoczni Gdańskiej przeniesiona do stolicy Niemiec

  Na początku lutego przeprowadzona została w Gdańsku akcja zdemontowania segmentu muru Stoczni Gdańskiej w celu przetransportowania go do Berlina. Fragment ten zostanie umieszczony w połowie czerwca przed budynkiem Reichstagu, obok części Muru Berlińskiego. Będzie on symbolizował zainicjowaną przez ruch „Solidarność" drogę do wolności, wskazywał, że to właśnie ona przyczyniła się do obalenia komunizmu w środkowej i wschodniej Europie i, w konsekwencji, do upadku muru berlińskiego oraz do ponownego zjednoczenia Niemiec. Od 6 lutego fragment muru znajduje się w stolicy Niemiec.

   

                

  Dalsze zdjęcia

  European Borderlands. Rewolucja i literatura 1989-2009

  Poniedzialek, 9. marca, godz. 20:00
  European Borderlands. Rewolucja i literatura 1989-2009
  Wieczor literacki z Volkerem Braunem (Niemcy)
  Dyskusja z György'iem Dragománen (Węgry), Jaroslavem Rudiš'em (Czechy) i Olgą Tokarczuk (Polska).
  Prowadzący: Jörg Magenau

  Uwaga: impreza poza siedzibą własną! Miejsce: Allianz Stiftungsforum, Pariser Platz 6, 10117 Berlin

   

  Rok 1989 był punktem zwrotnym w Europie. Literackie Colloquium w Berlinie stawia sobie za cel przypomnieć wydarzenia z tego czasu, a w szczególności podkreślić istotną role pisarzy. Zaproszeni zostali pisarze - świadkowie podziału na wschód i zachód oraz ponownego zjednoczenia Europy, których doświadczenia obejmują wydarzenia upadku Muru Berlińskiego i koniec żelaznej kurtyny aż do rozszerzenia granic Unii Europejskiej na wschód. W dyskusji zostaną poruszone przede wszystkim daleko idące skutki przełomu dla krajów wschodniej Europy i zmian politycznych, które do dziś niosą za sobą wyzwania natury społecznej i kulturowej.

  Spotkanie premiera Donalda Tuska z kanclerz Angelą Merkel w Hamburgu

  27 lutego 2009 r. premier D. Tusk spotkał się w Hamburgu z kanclerz A. Merkel. Przywódcy rozmawiali o polityce gospodarczej UE, przygotowaniach do nieformalnego szczytu UE (Bruksela, 1.03.br.) oraz aktualnych zagadnieniach w stosunkach bilateralnych. Oboje politycy opowiedzieli się za dalszym rozwojem polsko-niemieckich relacji politycznych i gospodarczych. Szef polskiego rządu spotkał się także z Naburmistrzem Hamburga, Ole von Beustem.

  Po rozmowie z kanclerz Merkel premier Tusk wziął udział - jako gość honorowy - w tradycyjnej uczcie św. Macieja. Jej tegoroczne motto brzmiało: „Dynamiczny region Morza Bałtyckiego - 20 lat partnerstwa w Europie".

  Zmarł Franciszek Starowieyski

  W wieku 79 lat zmarł w dn. 23.02.09 w Warszawie Franciszek Starowieyski, jeden z najpopularniejszych i najbardziej oryginalnych polskich malarzy, grafików, scenografów.  Franciszek Andrzej Bobola Biberstein-Starowieyski urodził się 8 lipca 1930 r. w Bratkówce koło Krosna na Podkarpaciu, w rodzinie szlacheckiej pieczętującej się herbem Biberstein. Studiował w Akademiach Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie, u Wojciecha Weissa i Michała Byliny. Uprawiał rysunek, plakat (ponad 250 prac), malarstwo ścienne i scenografię. Wykształcił w malarstwie własny styl, charakteryzujący się m.in. rysunkową formą o kaligraficznej precyzji kreski.

  Na początku swojej artystycznej drogi Starowieyski wymyślił sobie pseudonim artystyczny - Jan Byk. - To był po prostu polityczny dowcip - w czasach stalinowskich wymyśliłem sobie najbardziej proletariackie nazwisko, jakie mogłem wynaleźć - powiedział w jednym z wywiadów. Tworząc swoje dzieła antydatował je o 300 lat, bo - jak mówił - XVII wiek jest jego ulubionym okresem czasu.

  Starowieyski zyskał popularność w latach 60. jako autor plakatów teatralnych i filmowych. Zajmował się także malarstwem, grafika użytkową, scenografią teatralną i telewizyjną. Jest twórcą tzw. Teatru Rysowania.

  Wielokrotnie wystawiał w galeriach i muzeach w Polsce oraz Austrii, Belgii, Francji, Holandii, w Kanadzie, Szwajcarii, USA, we Włoszech i in. Jest laureatem wielu nagród, m.in.: Grand Prix na Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paulo (1973), Grand Prix za plakat filmowy na festiwalu w Cannes (1974), Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu w Paryżu (1975), Annual Key Award gazety Hollywood Reporter (1975-1976), nagrody na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie i na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Chicago (1979-1982).
  TOK FM/PAP

  Wystawy F.Starowieyskiego w Niemczech (wybór):

  1963 - Westberlin, Galerie Diogenes
  1973 - Westberlin, Galerie Warschau
          - Oberhausen, Festspielhaus
          - Wetzlar, Kulturamt
  1982 - Westberlin, Freie Volksbühne, 
          - Westberlin, Landesarchiv
  1983 - Westberlin, RBB
  1985 - Ostberlin, Polnisches Informations- und Kulturzentrum, 
          - Westberlin, Galerie November
  1994 - Heillbronn, Theater Plakatkunst und Grafik
  1999 - Berlin, Willy-Brandt-Haus
  2003 - Wuppertal, Katholisches Stadthaus.

  Największa wystawa Starowieyskiego w stolicy Niemiec (Teatr rysowania) miała miejsce w 1999 r., w Willy-Brandt-Haus, w ramach 2. Tygodnia Polskiego zorganizowanego przez Przedstawicielstwo Ambasady RP oraz Polski Instytut Kultury w Berlinie.


   

  Wystawa w przestrzeni miejskiej: Historia zza żelaznej kurtyny.
  Historia Polski po roku 1945 oraz rola Solidarności w procesie przemian w Europie Środkowo-Wschodniej w roku 1989


  27 lutego - 4 marca 2009
  Gänsemarkt, 20354 Hamburg

  Uroczyste otwarcie:
  Hamburg, Plac G
  änsemarkt, 27 lutego (piątek) godz. 16.00

  Wystawę otworzy Pan Profesor Władysław Bartoszewski, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Premiera Rzeczypospolitej Polskiej ds. Dialogu Międzynarodowego.
  Miasto Gdańsk będzie reprezentować Wiceprezydent Wiesław Bielawski.

  Wystawa pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańsk, Pawła Adamowicza.

  Projekt wystawy Historia zza żelaznej kurtyny, którą będzie można oglądać w Hamburgu na placu Gänsemarkt w dniach 27.02.2009 - 04.03.2009,  zrodził się w Europejskim Centrum Solidarności mieszczącym się w historycznej Stoczni Lenina w Gdańsku. Na 24 planszach przedstawiona jest historia walki Polaków o wolność i niepodległość po II wojnie światowej. Wystawa jest świadectwem wspólnej przeszłości Polski, Niemiec, Węgier oraz Czechosłowacji, ze szczególnym uwzględnieniem okresu fali protestów przeciwko sowieckiej polityce dominacji, która przetoczyła się przez środkowo-wschodnią Europę w latach 1970 - 1989. Przypomina o bolesnych momentach w historii: o niepokojach społecznych w Berlinie z roku 1953, o manifestacjach w Budapeszcie w roku 1956 stłumionych przy pomocy sowieckich czołgów, o krwawej pacyfikacji powstania w Pradze, przeciwko któremu wysłane zostały wojska Układu Warszawskiego. Ekspozycja ukazuje również zwykłych ludzi i ich codzienne życie za żelazną kurtyną - szarą rzeczywistość wiecznie pustych sklepowych regałów, protesty społeczne przeciwko wojnie w Wietnamie oraz przeciwko represjom wobec tych, którzy odważyli sprzeciwić się władzom państwa.

  Zalążkiem Solidarności stała się seria strajków, która miała miejsce w Polsce w lecie 1980 roku. Ten pierwszy wolny ruch zawodowy powstały w krajach byłego bloku wschodniego, szybko zyskał szerokie poparcie, zarówno wśród robotników jak i intelektualistów, a także polskiego duchowieństwa. Przez lata walki o wolność i niepodległość związek cieszył się wsparciem ze strony Papieża Jana Pawła II.

  Powstanie Solidarności oraz okres Pierestrojki Gorbaczowa zapoczątkowały radykalny zwrot w Polsce, co z kolei stało się impulsem do przemian w pozostałych krajach bloku wschodniego, które zakończyły się jego upadkiem. W nocy z 9 na 10 listopada 1989 roku, po ponad 28 latach, runął mur berliński, co przypieczętowało otwarcie symbolicznej drogi do wspólnej Europy.  

  Realizatorem projektu Historia zza żelaznej kurtyny jest Konsulat Generalny RP w Hamburgu przy wsparciu Fundacji Toepfera (Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.) we współpracy z Landeszentrale für politische Bildung w Hamburgu, Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku i agencją arts and credits z Hamburga.  

   27 lutego - 4 marca 2009
  Gänsemarkt, 20354 Hamburg
  Dalsze informacje:
  http://www.hamburgkg.polemb.net/

  Organizator:
  Konsulat Generalny RP w Hamburgu
  Gründgenstrasse 20, 22309 Hamburg

  Partnerzy:
  Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.
  Landeszentrale für politische Bildung Hamburg

  Współpraca:
  Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
  arts and credits Hamburg

  Debata pt. "20 lat Okrągłego Stołu w Polsce i w Niemczech - demokracja i wolność dla Europy"

  Dnia 9 lutego 2009 r. w zamku Schönhausen w Berlinie odbyła się debata pt. "20 lat Okrągłego Stołu w Polsce i w Niemczech - demokracja i wolność dla Europy" z udziałem ministra spraw zagranicznych RFN, F.-W.Steinmeiera oraz polskich i niemeickich świadków tamtych czasów.

  Konferencja zorganizowana przez Fundację im. Heinza Schwarzkopfa "Młoda Europa", odbyła się w historycznej sali, w której obradował wschodnioniemiecki Okrągły Stół. Runda dyskusyjna z udziałem ministra Steinmeiera była ukoronowaniem trzydniowego seminarium Fundacji im. Heinza Schwarzkopfa "Młoda Europa" poświęconego "pokojowej rewolucji" 1989 r. Stronę polską reprezentowali ponadto T.Mazowiecki, Z.Bujak, J.Rulewski i J.Skórzyński, a stronę niemiecką - M.Meckel, L.de Maiziere, T.Krüger i D. Bingen.

  Wystąpienie premiera Donalda Tuska podczas 45. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa

  Szanowna Pani Kanclerz,

  Szanowny Panie Prezydencie,

  Panie Przewodniczący,

  Szanowni Goście,

  Pani Kanclerz przypomniała w swoim wystąpieniu jedną z ważniejszych rocznic, jakie przypadają w tym roku. To 70. rocznica wybuchu II wojny światowej. Pochodzę z Gdańska - miasta, gdzie ta wojna się zaczęła, ale też w tym mieście - w Gdańsku - narodziła się Solidarność, której fundamentem była wiara w to, że ludzie, którzy chcą ze sobą współdziałać, mogą zapobiegać tak strasznym zdarzeniom, jakim była II wojna światowa. Jest coś głęboko symbolicznego w tym, że 70 lat po wybuchu II wojny światowej, po wysłuchaniu wystąpienia Pani Kanclerz Niemiec, premier polskiego rządu z radością stwierdza, że ma w swojej agendzie tezy prawie identyczne. To znaczy, że solidarność, która była fundamentem naszych marzeń o bezpiecznej, pokojowej Europie, że ta solidarność stała się faktem. Jeśli 70 lat po wybuchu II wojny światowej Niemcy i Polska, a przyjmuję każdy zakład - także Francja, mówią o problemach bezpieczeństwa prawie jednym głosem, to znaczy, że odbyliśmy naprawdę wielką, mądrą podróż w stronę bezpieczeństwa i tej prawdziwej solidarności.

  Chcę Państwu powiedzieć, i myślę, że nie tylko w imieniu Polaków, że wtedy, kiedy z kolei 20 lat temu, także ważna rocznica, pękały mury i kajdany, kiedy w Polsce obalaliśmy bezkrwawo komunizm, w całej Środkowej i Wschodniej Europie padały dyktatury, myśmy bardzo serio wierzyli w to, że zarówno Unia Europejska, jak i NATO i cała wspólnota euroatlantycka, to są organizacje, które na serio chcą bronić tych fundamentalnych wartości, o których mówiła także Pani Kanclerz. Dlaczego z taką determinacją narody Środkowo-Wschodniej Europy dążyły w stronę NATO i Unii Europejskiej? Bo dla tych narodów wolność, suwerenność narodów, prawa człowieka, wolna gospodarka, tolerancja religijna, to nie były puste hasła. To były marzenia, za które gotowi byliśmy wszyscy płacić wysoką cenę. Dlatego dzisiaj także chcielibyśmy tę swoją wiarę dawać innym. Wiarę w to, że istnieje sojusz obronny, że istnieją wspólnoty polityczne, a także wspólnoty kulturowe, dla których te fundamentalne wartości nie są tylko hasłami, że organizujemy się po to, aby w razie potrzeby na serio, nie na papierze, na serio bronić tych wartości i ludzi, którzy chcą żyć w imię tych wartości. To oznacza potrzebę konkretnych działań dzisiaj. Po pierwsze zgadzam się z tezami, które wygłosili liderzy Niemiec i Francji przed konferencją, że potrzebna jest szybka i możliwie konkretna narada strategiczna. Świat się zmienił i potrzebna jest z całą pewnością nowa strategia dla Paktu Północnoatlantyckiego. O wartościach już mówiłem. Wybaczcie jeśli o tych wartościach mówimy zbyt wiele. Niektórzy powiedzą, że to banały, ale ponieważ są siły, które te wartości kwestionują, to oznacza, że te banały trzeba powtarzać. Jak nie będziemy tych banałów powtarzać, to górę wezmą ci, którzy je czasami kwestionują. Ale oprócz wartości pytamy dzisiaj ze szczególną uwagą o partnerów dla bezpieczeństwa strategicznego naszego kontynentu i bezpieczeństwa globalnego.

  Tu w Monachium, tu w Europie my europejscy członkowie NATO, ale dotyczy to także przecież naszego wielkiego sojusznika i przyjaciela - Stanów Zjednoczonych, musimy zadawać pytania o Rosję, o Rosję jako partnera, jako potencjalnego partnera w najtrudniejszych sprawach naszego globu i naszego regionu. Te pytania musimy zadawać uczciwie, bez strachu, bez uprzedzeń, bez agresji, ale też bez naiwności. Jeśli czasami odczuwamy kryzys zaufania do tego potencjalnego wielkiego partnera, to chcielibyśmy od niego dowiedzieć się i usłyszeć co ma zamiar zrobić, żeby zaufanie do niego było czymś trwałym, a nie czymś tak chwiejnym, jak w ostatnim roku, po wydarzeniach na Kaukazie czy po kryzysie gazowym. Mówię to jako szef polskiego rządu, który od roku stara się naprawiać relacje polsko-rosyjskie i stara się w Unii Europejskiej o to, aby to otwarcie w stronę Rosji stało się faktem, ale otwarcie bez pełnego zaufania nie będzie możliwe. Ono musi być zbudowane na wzajemnym zaufaniu i wzajemnej grze fair.

  Chciałbym także zwrócić uwagę, o czym powiedziała już Pani Kanclerz Merkel to miało już swoją szczególną wagę, że nie możemy mówić o NATO bez coraz bardziej precyzyjnego planu wobec sąsiadów NATO. Te państwa i te narody, które chcą i potrafią, podkreślam - chcą i potrafią - stać się członkami naszej wspólnoty obronnej, a to znaczy także członkami wspólnoty tej wielkiej kultury politycznej i tej cywilizacji politycznej, której kręgosłupem jest wspólnota euroatlantycka powinny usłyszeć bardzo wyraźny scenariusz dojścia do NATO. Nawet jeśli on nie jest łatwy i bardzo szybki, to musi być konkretny. Ten rok warto poświęcić na opisanie konkretnego scenariusza dla tych państw, które tak szczerze i czasami tak odważnie aspirują do bycia członkami naszej wspólnoty.

  Chcę także podkreślić, co w przypadku Polski jest jasne, co mówiłem dzisiaj w czasie krótkiego spotkania z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, to też jest banał, ale wydaje się, że i ten banał trzeba powtarzać, bo i on czasami jest kwestionowany - istotą sojuszu północnoatlantyckiego jest przyjaźń i najbardziej ścisła jak to możliwe współpraca między Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Nic nie zastąpi tego twardego szkieletu, tego rdzenia wspólnoty euroatlantyckiej, jakim jest ta sprawdzona przyjaźń europejsko-północnoamerykańska. Chcę w związku z tym potwierdzić polską zgodę na instalację tarczy antyrakietowej. Jesteśmy gotowi uczestniczyć we wszystkich, także trudnych projektach, z wiarą, że są one i będą one w przyszłości potwierdzały zdolności obronne i profilaktyczne, prewencyjne, zapobiegawcze całej wspólnoty euroatlantyckiej, a nie poszczególnych jej krajów.

  I po trzecie, to ostatni punkt, ale nie mogę o tym nie powiedzieć, my przeżywamy od czasu do czasu, szczególnie w naszym regionie, ale nie tylko, substytuty konfliktów gorących, czyli kryzysy energetyczne. Ostatni kryzys gazowy był testem na to, na ile nasza wspólnota potrafi działać solidarnie. Sami Państwo przyznacie, że jeśli nie umielibyśmy zdać egzaminu z odważnej solidarności w czasie kryzysu gazowego, to - nie oszukujmy się -  nie zdamy egzaminu z solidarności w czasie kryzysu twardego, gorącego. Dlatego uważam, że z tej lekcji gazowej powinniśmy wyciągnąć bardzo konkretne wnioski. Jednym z takich wniosków jest dopisanie do naszych ambitnych celów, związanych z klimatem i energetyką, które opisaliśmy algorytmem 3 x 20, czwartego celu - realnej dywersyfikacji. Powiem bardzo otwarcie, Europa i wspólnota euroatlantycka będzie przyjaznym i otwartym partnerem m.in. dla Rosji, kiedy nie będzie przesadnie uzależniona od tego źródła energii. Dlatego potrzeba opracowania projektu realnej dywersyfikacji w odniesieniu do Europy, jest dzisiaj wyraźniejsza niż kiedykolwiek w przeszłości.

  Polacy są bardzo przywiązani do słowa solidarność, ale przecież to słowo i ta wartość było fundamentem założycieli Paktu Północnoatlantyckiego. My wiemy dobrze, że dzisiaj solidarność oznacza odwagę. Ale jeśli zatriumfuje egoizm w miejsce solidarności, to znaczy, że zatriumfuje tchórzostwo. I wtedy nasze marzenia o bezpiecznym świecie i o pokoju okażą się mirażem. Ja głęboko w to wierzę, że nie zabraknie nam dziś i w przyszłości solidarnej odwagi.

  Polska delegacja na 45. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa

  W dniach 6-8 lutego br. premier D. Tusk oraz minister spraw zagranicznych R. Sikorski uczestniczyli w 45. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

  Podczas głównej sesji pt. "NATO, Rosja, ropa, gaz, Bliski Wschód: przyszłość bezpieczeństwa europejskiego" (7 lutego br.) premier D. Tusk wystąpił obok kanclerz RFN, A. Merkel i prezydenta Francji, N. Sarkozy'ego oraz wziął udział w dyskusji z udziałem gości konferencji. (zapis dźwiękowy wystąpienia premiera Tuska dostępny jest na stronie http://www.securityconference.de/konferenzen/rede.php?menu_2009=&menu_konferenzen=&sprache=en&id=239&). Na marginesie Konferencji premier RP odbył rozmowy z kanclerz RFN A. Merkel i wiceprezydentem USA J. Bidenem.

  Minister spraw zagranicznych R. Sikorki uczestniczył w roli moderatora w dyskusji panelowej nt. przyszłości NATO i misji w Afganistanie (8 lutego br.). Był także gościem „Okrągłego Stołu Młodych Liderów w dziedzinie Polityki Bezpieczeństwa", organizowanego przez Fundację Körbera, gdzie wziął udział w dyskusji nt. "Europa i Rosja: lessons learned z kryzysu na Kaukazie". Na marginesie Konferencji szef polskiej dyplomacji odbył także serię spotkań bilateralnych.

  Banner na budynku dawnej ambasady polskiej w centrum Berlina przypomina o Okrągłym Stole

  W 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu 6 lutego 2009 na fasadzie budynku dawnej ambasady polskiej w Berlinie zawisł banner z hasłem "Zaczęło się przy Okrągłym Stole", który przypomina rolę Polski w przemianach 1989 roku w Europie.

  Dominującym motywem na bannerze jest słynne zdjęcie Okrągłego Stołu autorstwa Erazma Ciołka. W rogu umieszczono logo całej kampanii, które symbolizuje pęknięte ogniwo łańcucha, które ma przypominać o tym, że komunizm padł właśnie w Polsce.

  Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marian Zalewski z wizytą w Berlinie

  W dniach 3-4 lutego br. przebywał w Berlinie podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marian Zalewski. Celem wizyty był udział w Międzynarodowych Targach Owoców i Warzyw „Fruit Logistica 2009".

  W trakcie wizyty M. Zalewski spotkał się m.in. z dyrektorem generalnym ministerstwa rolnictwa Królestwa Niderlandów, Annemie Burger. W trakcie targów swoje wyroby prezentowały 43 firmy z Polski m.in. Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A.

  Spotkanie przedstawicieli polskich regionów przygranicznych

   


  20 stycznia 2009 r. w siedzibie Ambasady RP w Berlinie odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich regionów przygranicznych, w tym marszałków, wojewodów, burmistrzów województw i miast graniczących z Niemcami oraz szefów euroregionów. Spotkanie było poświęcone polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej ze szczególnym uwzględnieniem spraw infrastruktury.

  Ambasador RP dr Marek Prawda przedstawił ocenę stosunków polityczno-gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec w 2008 r.

  W trakcie spotkania, w którym udział wzięli także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, omówiono aktualny stan połączeń drogowych i kolejowych pomiędzy Polską i Niemcami, jak również polsko-niemiecką współpracę na rzecz poprawy żeglowności na Odrze. Reprezentanci regionów przygranicznych przedstawili własne oceny aktualnego stanu infrastruktury wzdłuż zachodniej granicy Polski oraz problemy, uwarunkowania i perspektywy rozwoju współpracy z partnerem niemieckim. Zgłosili także szereg postulatów na rzecz poprawy infrastruktury. Wyrazili również zainteresowanie i celowość kontynuacji cyklicznych spotkań przedstawicieli regionów przygranicznych w Ambasadzie RP w Berlinie. 

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: