close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRASA POLONIJNA


 •    

   

  Słowo YU Polonii, Biuletyn

  Wychodzi nieregularnie, ostatni numer - 55/2016, dostępny w Ambasadzie.

  Kontakt:
  Kneza Miloša 38, 11000 Beograd, Serbia
  e-mail: npavkovi@eunet.yu

  Redakcja:

  Joanna Maciejewska-Pavković, redaktor naczelny
  Hanna Drljača, Dušan Drljača, Ewa Milanović, Jolanta Tančić,

  Stanko Kostić, przygotowanie techniczne i fotografie


  Pierwszy numer biuletynu Słowo YU Polonii ukazał się w lipcu 1999 roku, dzięki pomocy serbskich sponsorów.
  Od numeru 2 finansowanie publikacji przejęła Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie.

  Nr 54 sfinansowany przez Ambasad RP w Belgradzie.

  Tematyka czasopisma:

  • Życie polonijne w Serbii, w regionie i w świecie.
  • Losy Polaków w Serbii i na Bałkanach.
  • Kontakty kulturalne polsko-serbskie w aspekcie współczesnym i historycznym.
  • Wybitne osobistosci.
  • Promocja Polski w Serbii i Serbii w Polsce.
  • Wydarzenia kulturalne i książki.
  • Informacje o miejscach polskiej pamięci narodowej w Serbii.
  • Kulinaria polskie i serbskie.
  • Aktualności.

   Teksty są publikowane po polsku i po serbsku (w miejszym zakresie).

   

   

   

   

   

  Bałkańska Mozaika (obecnie tylko w internecie)

   

   

  Społeczny redaktor naczelny: Anja Žad

  Redakcja społeczno - kulturalna:

  Joanna Budisin, Kristina Radović, Tatjana Skupinski, Aleksandra Donev, Maria Stoimenov

  Redakcja młodzieżowa:

  Mira Luković, Marija Luković, Ana Stevanović

  Korektor:

  Marija Luković

  Administrator strony internetowej Bałkańskiej Mozaiki: Saša Džabasan

   

   

  Publikację dofinansowano ze środków Senatu RP dzięki pomocy Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie" 

  Kilka słów o Bałkańskiej Mozajce od Redakcji kwartalnika: 

   

   

  Bałkańska Mozaika, której pierwszy numer ukazał się w 2008 roku jest  projektem Centrum Poloniusz - Pegaz.

  Mamy nadzieję, że nasze czasopismo bardzo szybko stanie się niezastąpionym źródłem informacji o Bałkanach, tutejszych zwyczajach, warunkach społeczno-politycznych i kilimie kulturalnym tkanym przez narody zamieszkujące ten rejon - ale i barwach, które w ten kilim wplata Bałkańska Polonia. Specjalny nacisk położyliśmy na kraje byłej Jugosławii. Jest ku temu wiele powodów. Z punktu widzenia nas, Polaków mieszkających w tych krajach najważniejsze jest to, że tak naprawdę nasi rodacy w kraju zasadniczo bardzo niewiele wiedzą o naszych drugich ojczyznach, a ta niewielka wiedza w większości przypadków opiera się na stereotypach - bardzo często, jak to w przypadku stereotypów bywa, krzywdzących - powstałych w ciągu ostatnich 20 lat. Pragniemy za pośrednictwem Bałkańskiej Mozaiki otworzyć przed Państwem Księgę Opowieści o Bałkanach - opowieści równie pięknych i ciekawych, co trudnych, a często także bolesnych.  Postawiliśmy sobie także jeszcze jeden cel. Będziemy dążyć do tego, by Bałkańska Mozaika stała się pomostem: by z jednej  strony była polskim głosem z Bałkanów o Bałkanach, a z drugiej Bałkanom przybliżyła obraz Polski - który również opiera się na stereotypach - tyle, że powstałych w latach 70-80.

  Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy i wszystkich, którzy uważają, że na proponowane przez nas tematy mają coś do powiedzenia, gorąco do tej współpracy namawiamy. Ponieważ odbiorcami Bałkańskiej Mozaiki będą przede wszystkim czytelnicy posługujący się językiem polskim, większość tekstów będzie w wersji polskojęzycznej - mamy nadzieję, że będzie to także forma stymulacji dla młodzieży Polonijnej z Bałkanów.

  Niektóre artykuły będą w obu wersjach językowych bądź tylko w językach krajów regionu - w zależności od tematu i grupy odbiorców, do których artykuł jest kierowany.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: