close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POLACY W SERBII


 •  

   

  Z historii:

  Istnieją udokumentowane dane, że polscy oficerowie brali udział w Pierwszym Powstaniu Serbskim 1804-1813 r. W drugiej połowie XIX wieku, a szczególnie po upadku Powstania Styczniowego, przybyło do Serbii szereg lekarzy, którzy osiedliwszy się tutaj odegrali poważną rolę w rozwoju kultury medycznej tego młodego państwa słowiańskiego. W okresie międzywojennym działała Liga Jugosławia Polska, która miała na celu organizowanie kontaktów gospodarczych i kulturalnych z Polską. Nie była to organizacja polonijna, ale z okazji polskich świąt państwowych i kościelnych w pomieszczeniach Ligi przy ul. Uzun Mirkovoj 5 spotykali się również nieliczni miejscowi Polacy. Liga udzieliła ogromnej pomocy polskiemu wojsku i cywilom, którzy przez Jugosławię przedostawali się na Zachód. Po II Wojnie Swiatowej zamieszkało w Serbii szereg Polek, które poznały swoich mężów Serbów na pracach przymusowych lub obozach w Niemczech. 

          
  W okresie wojny towarzyszącej rozpadowi SFR Jugosławii (1991-1995), sankcji gospodarczych i bombardowań Serbii w 1999 roku wiele rodzin polonijnych osiedliło się w Polsce lub na Zachodzie.
         
  Obecnie pr
  zedstawiciele Polonii w Serbii stanowią grupę stosunkowo nieliczną. Można stwierdzić, że całe środowisko liczy około 780 osób, które są w większości przedstawicielami fali emigracji lat 70 i 80 XX wieku.

  Głównymi skupiskami osób polskiego pochodzenia są: Belgrad (200), Ostojičevo (150), Niš i Novy Sad (po 30), Kragujevac i Kraljevo (po 20). W zdecydowanej większości są to kobiety, które wyszły za mąż za obywateli Jugosławii oraz dzieci z mieszanych małżeństw.

  W środowisku polonijnym można wyróżnić następujące grupy:

  1. Stowarzyszenie YU Polonia – jest platformą skupiającą Polonię (emigracja z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku).

  - Klub Stypendystów (YU Polonia Junior) – skupia kilkanaście osób polskiego pochodzenia.


  2. Odrębną grupę stanowią Polonii zamieszkałą w Ostojićevie (ponad dwutysięczna miejscowość na pograniczu serbsko – węgiersko – rumuńskim) stanowi szacunkowo 150 osób polskiego pochodzenia – potomków emigrantów z Wisły, którzy osiedlili się na tym terenie w XIX wieku. Społeczność ta kultywuje tradycje właściwe dla obszaru pogranicza kultur polskiej i słowackiej. 


  3. Nieliczną, aczkolwiek wartą uwagi grupą są Polacy pracujący na terenie Serbii dla dużych koncernów. Zajmują oni stanowiska szczebla kadry zarządzającej i zaliczają się do miejscowej elity w swoich branżach (zakłady Fiata w Kragujevcu, przemysł agrochemiczny, doradztwo inwestycyjno – finansowe).


  4. Ponadto istnieje kilka niesformalizowanych grup Polaków i osób polskiego pochodzenia, m.in. w Niszu, Kragujevacu i Nowym Sadzie

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: