close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ORGANIZACJE POLONIJNE


 • Rada Narodowościowa Polskiej Mniejszości Narodowej w Serbii

   

  W dniu 08.11.2018 r. Republikańska Komisja Wyborcza potwierdziła wyniki wyborów do rad narodowościowych, przeprowadzonych cztery dni wcześniej w Serbii.  W wyniku wyborów powstała Rada Narodowościowa Polskiej Mniejszości Narodowej, co stanowi formalne uznanie istnienia polskiej mniejszości w Serbii jako jednej z 22 mniejszości narodowych w tym kraju. Rada reprezentuje te osoby zamieszkałe w całej Serbii, które poczuwają się do polskich korzeni. Podczas przeprowadzonego w Republice Serbii w 2011 r. spisu ludności narodowość polską zadeklarowało 741 osób. Ponadto w Serbii zamieszkuje pow. 700 polskich obywateli nieposiadających obywatelstwa serbskiego, nieujętych w ww. spisie.

   

  Lista wyborcza do polskiej rady narodowościowej pod nazwą „Całym sercem dla Polaków” została przyjęta przez Republikańską Komisję Wyborczą w wyniku działań podejmowanych przez społeczność o polskich korzeniach (o liczebności 200-400 osób), zamieszkującą w Wojwodinie, głównie w miejscowości Ostojićevo w gminie Čoka, w Okręgu Zachodniobanackim. W ostatnich dniach listopada 2018 r. ukonstytuował się Zarząd Rady, na przewodniczącą Rady wybrana została Anita Šalbot, wiceprzewodniczącym został Josip Češljar.  Rada składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika (komitet wykonawczy) i może powołać komitety ds. kształcenia, kultury, informacji i języka.

   

  W dniu 02.12.2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Domu Polskiego w Ostojićevie jako kancelarii nowopowstałej Rady; przecięcia wstęgi dokonali: przewodnicząca Rady p. A. Šalbot, burmistrz miasta Wisła T. Bujok oraz konsul RP  P. Sokołowski.

   

  Powołanie Rady Narodowościowej Polskiej Mniejszości Narodowej stanowi uwieńczenie przeszło 5-letnich starań przedstawicieli społeczności z Ostojićeva o zdobycie formalnego potwierdzenia istnienia mniejszości polskiej w Serbii. Dowodem na powyższe jest zachowanie przez członków społeczności, potomków emigrantów przybyłych z okolic miasta Wisły w I połowie XIX w. i skupionych wokół miejscowej parafii ewangelickiej, świadomości swojego pochodzenia, tradycji z regionu Wisły oraz języka – zachowanej przez 200 lat zamieszkiwania poza krajem ojczystym gwary ze Śląska Cieszyńskiego. Około czterdzieściorga dzieci z rodzin wiślańskich już od 2015 r., przy pomocy i poparciu Ambasady, uczestniczy w nauce języka polskiego oraz zajęciach polonoznawczych w pracowni języka polskiego utworzonej w miejscowej szkole podstawowej. Powstanie Rady przyczyni się do prowadzenia regularnych lekcji języka polskiego oraz wspierania działań w kierunku zachowania tradycji.

   

   

  Stowarzyszenie Przyjaźni Serbsko-Polskiej "YU-Polonia"
  (Udruženje srpsko-poljskog prijateljstva "YU-Polonia")

  Kontakt:


  Zarząd:

  Przewodnicząca:

   

  Ewa Milanović 

  Zastępcy

  Przewodniczącej:

   

   

   

   Małgorzata Srdić-Jasińska

   Nikola Tošković

   

   

  O Stowarzyszeniu „YU Polonia"

  Spotkania członków Stowarzyszenia odbywają się w Ambasadzie RP w Belgradzie w drugą sobotę każdego miesiąca (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych).

  Życie polonijne w formie zorganizowanej zaczęło się w latach 1988/89 dzięki inicjatywie miejscowych Polaków i wsparciu Wydziału Konsularnego Ambasady RP. Rozpoczęły się regularne spotkania i działać zaczęła szkółka dla dzieci polonijnych. Tzw. „Środowisko Polonijne" rozwinęło m. in. działalność kulturalną, pedagogiczną, towarzyską i wzajemnej pomocy. W 1999 roku rozpoczęto wydawanie własnego czasopisma Słowo YU Polonii.

  Organizacja została zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii jako pozarządowa organizacja pod nazwą „Stowarzyszenie Przyjaźni Serbsko-Polskiej YU-Polonia", dnia 12 marca 2003 roku.

  Polonia w Serbii jest członkiem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

   

  W ramach YU-Polonia działa obecnie:

   

  YU Polonia Junior  (studenci-stypendyści i byli stypendyści)

   

  Zarząd:

  Przewodniczący - Nikola Tošković

  Wiceprzewodniczący - Julija Kostić

  Sekretarz - Anna Bavrlić

  Skarbnik - Andjela Antić/Tijana Ivanović

  Redaktor - Tijana Hamar

   

  Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne "Wisła" 

  (Kulturno umetničko društvo „Wisla”)

   

  Kontakt:

  ul.Sindjelićeva 27, Ostojićevo,

  tel. 023 077 271, 

  e-mail  renatapilh@yahoo.com 

  Przewodnicząca:  Renata Pilh.

   

  Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne  „WISŁA” to pozarządowe i niekomercyjne stowarzyszenie, założone w celu realizacji przedsięwzięć z dziedziny  kultury, muzyki, historii literatury, tańców narodowych, teatru  itp.  Do zadań stowarzyszenia należy praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, uczniami szkół średnich, studentami oraz dorosłych w celu zajmowania się amatorską twórczością, pielęgnowaniem tradycji i trwałością dziedzictwa kulturowego Polaków. Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie samo lub wspólnie z innymi organizacjami organizuje wydarzenia kulturalne, zbiera stroje ludowe, teksty piosenek  oraz opisy zwyczajów ludowych. Współpracuje z innymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą zgodnie z celami Stowarzyszenia.  Gromadzi literaturę i wykorzystuje inne źródła informacji z dziedziny muzyki w języku polskim.
   

  Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Wisła” wpisano do rejestru podatników Urzędu Skarbowego w 2008.roku.

   

   

   

  Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne "Wiślanie z Ostojićeva"

  (Kulturno umetničko društvo „Višljani iz Ostojićeva”)

  Prowadzi dziecięcy zespół taneczny, w 2016 r. utworzony został "Dom Polski", w którym odbywają się spotkania stowarzyszenia. Stowarzyszenie ma ścisły kontakt z mieszkańcami i władzami miasta Wisła, z którego pochodzili przodkowie członków tej społeczności.

  Kontakt:

  ul. Marsala Tita 55, Ostojićevo,

   

  Przewodnicząca: Anita Šalbot Polak

  z-ca Przewodniczącej: Emil Poljak

  Facebook: https://www.facebook.com/KUD-Wiślanie-z-Ostojićeva-1524559707812459/

   

  Ponadto działają niesformalizowane grupy polonijne w Niszu, Kragujevacu i Nowym Sadzie.

   


  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: