close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POLONIA W SERBII

 • Przedstawiciele Polonii w Serbii stanowią grupę stosunkowo nieliczną. Można stwierdzić, że całe środowisko liczy około 800 osób, które są w większości przedstawicielami fali emigracji lat 70 i 80 XX wieku.
   

  Głównymi skupiskami osób polskiego pochodzenia są: Belgrad (ok. 200), Ostoićevo (150), Nisz i Nowy Sad (po 30), Kragujevac, Kraljevo i Požarevac (po 20). W zdecydowanej większości są to kobiety, które wyszły za mąż za obywateli b. Jugosławii oraz dzieci z mieszanych małżeństw.


  W środowisku polonijnym można wyróżnić następujące grupy:
   

   

  1. Stowarzyszenie YU Polonia – jest platformą skupiającą Polonię z Belgradu i okolic (emigracja z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku).
  2. Odrębną grupę  Polonii zamieszkałą w Ostojićevie (ponad dwutysięczna miejscowość na pograniczu serbsko – węgiersko – rumuńskim) stanowi szacunkowo 160–170 osób polskiego pochodzenia – potomków emigrantów z Wisły, którzy osiedlili się na tym terenie w XIX wieku. Społeczność ta kultywuje tradycje właściwe dla obszaru pogranicza kultur polskiej i słowackiej.  
  3. Klub Stypendystów Semper Polonia – skupia kilkanaście osób polskiego pochodzenia, w końcu 2016 r. dołączyli jako reprezentacja młodego pokolenia do Stowarzyszenia YU Polonia.
  4. Nieliczną, aczkolwiek wartą uwagi grupą są Polacy pracujący na terenie Serbii dla dużych koncernów. Zajmują oni stanowiska szczebla kadry zarządzającej i zaliczają się do miejscowej elity w swoich branżach (zakłady Fiata w Kragujevcu, Cooper w Sremskiej Mitrovicy, przemysł agrochemiczny, doradztwo inwestycyjno – finansowe).