close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRACA I POBYT W SERBII

 • Problematykę zatrudniania cudzoziemców regulują w Serbii natępujące akty prawne:

   

  • ustawa o cudzoziemcach  (Zakon o strancima, "Službeni glasnik RS", br. 24,  26.03.2018);
  • ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców  (Zakon o zapošljavanju stranaca, "Službeni glasnik RS", br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019);
  • zarządzenie o zezwoleniach na pracę (Pravilnik o dozvolama za rad,  "Službeni glasnik RS", br. 94/15 i 9/18).

    

   

  Warunkiem uzyskania zezwolenia na pracę jest posiadanie przez cudzoziemca:

  1. prawa tymczasowego pobytu lub wizy długoterminowej,
  2. podpisanej umowy pomiędzy pracodawcą u którego będą wykonywane prace a zagranicznym pracodawcą; w umowie musi być miejsce i termin wykonywania prac lub usług.
  3. dowodu, że pracownik jest zatrudniony u zagranicznego pracodawcy co najmniej przez rok przed wykonywaniem prac w Serbii,
  4. dokument o delegowaniu do pracy w Serbii, w którym się stwierdza sposób egzekwowania praw i obowiązków pracowniczych, sposób zakwaterowania i utrzymania w czasie pobytu i pracy w Serbii.

    

  Zezwolenie wydaje się na czas, na który zawarta jest umowa pomiędzy pracodawcami serbskim i zagranicznym, na czas do 1 roku.

   

  Zezwolenia nie wymaga się od pracowników delegowanych, jeżeli dotyczy to m.in. pracownika, który:

  • jest właścicielem, założycielem, przedstawicielem lub członkiem organu osoby prawnej, który został zarejestrowany w Republice, zgodnie z prawem, jeśli nie ma zawartej umowy o pracę z tą osobą prawną;
  • przebywa w Republice w celu nawiązywania kontaktów biznesowych lub brania udziału w spotkaniach biznesowych i który, bez osiągania zysków w Republice, wykonuje inne aktywności biznesowe dotyczące przygotowania zagranicznego pracodawcy do obecności i rozpoczęcia działalności w Republice;
  • jest wykładowcą lub badaczem, który uczestniczy w organizowanych zebraniach fachowych lub projektach badawczych albo wykonuje pracę w celu prezentowania lub stosowania różnych osiągnięć naukowych i technicznych, zarówno jak i jego personel pomocniczy;
  • osobiście wykonuje tymczasowe działania z dziedziny wykształcenia, sportu, sztuki, kultury lub przebywa w Republice na wydarzeniu naukowym, artystycznym, sportowym lub kulturalnym, organizowanym przez upoważnioną organizację, organ państwowy lub organ prowincji autonomicznej i jednostki samorządu lokalnego, zarówno jak i pomocniczy personel organizacyjny i techniczny;
  • jest osobą oddelegowaną, która w Republice wykonuje prace na podstawie umowy o zakup towaru, zakup lub wynajem maszyn lub sprzętu i ich dostawę, montaż, naprawę lub o przeszkolenie do pracy na tych maszynach lub sprzęcie;
  • przebywa w Republice samodzielnie lub dla potrzeb pracodawcy zagranicznego w celu wykonania prac związanych z wyposażeniem lub prezentacji sprzętu oraz eksponatów na biznesowych i innych targach i wystawach.

   (art. 3 ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców)

             (art. 5-8 ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców wejdą w życie po przystąpieniu Republiki Serbii do Unii Europejskiej)

   

  Wypełniony wniosek o zezwolenie wraz ww. dokumentami należy zgłosić do Narodowej Służby Zatrudnienia (Nacionalna sluzba za zaposlavanje), niezbędna jest obecność miejscowego pracodawcy i pracowników delegowanych.

   

  Ponieważ warunkiem uzyskania zezwolenia jest posiadanie prawa tymczasowego pobytu, pracownicy delegowani wraz z przedstawicielem pracodawcy miejscowego muszą uprzednio zgłosić wniosek o tymczasowy pobyt na policji, w wydziale ds. cudzoziemców (odeljenje za strance), przedstawiając umowę pomiędzy pracodawcami i miejsce pobytu (zamieszkania).

   

  W celu ubiegania się o prawo tymczasowego pobytu należy przedłożyć m.in.:

  • ważny dokument podróży,
  • zgłoszenie miejsca zamieszkania w Serbii,
  • dwie fotografie biometryczne
  • wypełniony wniosek (3 egz.) /załączam/
  • dowód o wpłaconej opłacie za wniosek i za prawo pobytu.
  • dowód, że posiada środki na utrzymanie się,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • uzasadnienie konieczności tymczasowego pobytu powyżej 3 miesięcy.

   

  Polecamy kontakt w sprawie przygotowania dokumentów z serbskim partnerem – powinien on zdawać sobie sprawę z konieczności zaangażowania się w proces uzyskiwania zezwolenia i prawa pobytu; znajdzie on wyczerpujące informacje na stronie m.in. http://www.aktivasistem.com/ssc/121_radne_dozvole_strancima_u_srbiji.html.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: