close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH

 • Planujesz wakacje w Serbii? Poświęć chwilę i zarejestruj się w serwisie Odyseusz => LINK

   

   

   

  UWAGA!

  Uprzejmie informujemy, że na wszystkich autostradach w Serbii wprowadza się pomiar średniej prędkości na odcinkach pomiędzy punktami opłaty autostradowej. Przekroczenia prędkości  skutkować będą nałożeniem wysokich kar pieniężnych, do zapłaty natychmiast po przeprowadzeniu czasochłonnego postępowania przed sądem ds. wykroczeń.

   

  Ruch drogowy

  Uprzejmie informujemy, że obecnie dla ruchu międzynarodowego czynne są wszystkie przejścia graniczne pomiędzy Serbią a Węgrami, Chorwacją, Rumunią, Bułgarią, Macedonią, Czarnogórą i Kosowem. Jednak w związku z zaostrzeniem kontroli na granicach strefy Schengen, zwłaszcza od piątku po południu do poniedziałku, można się liczyć z koniecznością wielogodzinnego oczekiwania na przejściach granicznych z Węgrami i Chorwacją.

   

  Alternatywne przejście graniczne na granicy z Węgrami.

  Mapa - przez Węgry 

   

  Alternatywna droga przez Chorwację

  Mapa - przez Chorwację

   

  Alternatywna droga przez Rumunię: drogą krajową nr 10 do miasta Vršac, przejście graniczne Vatin-Stamora Moravica do Timisoary i dalej autostradą A1 w kierunku Węgier.

  Mapa - przez Rumunię

   

   

   

   

  Informacje o Serbii 

   

  SERBIA (Republika Serbii), stolica: Belgrad, waluta: dinar, język urzędowy: serbski

   

   

  WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

  Do Serbii polscy obywatele mogą wjechać na podstawie ważnego paszportu lub ważnego dowodu osobistego, nie są wymagane wizy na pobyt do 90 dni w ciągu pół roku. Ważność dokumentu podróży przy każdym wjeździe powinna wynosić co najmniej 90 dni. Opiekunowie niebędący rodzicami, podróżujący z dziećmi, powinni posiadać przy sobie zgody potwierdzone notarialne od obojga rodziców; jeżeli z dzieckiem podróżuje jedno z rodziców, także powinno mieć zgodę jw. od drugiego z rodziców.

   

  Uwaga: Utracone dokumenty podróży (paszport, dowód osobisty) są od chwili zgłoszenia zagubienia/kradzieży nieważne i mimo ich późniejszego odzyskania nie uprawniają do przekroczenia granicy, ponieważ są wpisane na listę dokumentów utraconych Interpolu.

   

  PRZEPISY CELNE

  Serbia nie należy do Unii Europejskiej, przewożone towary podlegają odprawie celnej. Przy wjeździe do Serbii należy zgłosić (bez wezwania służby celnej) przewożone towary (oprócz rzeczy osobistych) i środki płatnicze powyżej 10.000 EUR. Brak pisemnego potwierdzenia wwozu rzeczy i pieniędzy może spowodować, że przy wyjeździe zostaną one zatrzymane. Postępowanie odwoławcze jest długotrwałe, a szansa na odzyskanie pieniędzy - niewielka. Można wwozić rzeczy osobiste, służące do wykorzystania podczas podróży, po 1 szt. każdego rodzaju; przedmioty nowe, zapakowane fabrycznie powinny być zgłoszone do czasowej odprawy celnej. Przedmioty służące do wykonywania pracy (np. instrumenty muzyczne, narzędzia, sprzęt filmowy) powinny być przewożone na podstawie karnetu ATA.

   

  Limity wwozowe do Serbii:

  1 litr napoju o zawartości alkoholu powyżej 22%

  albo 1 litr napoju o zawartości poniżej 22%, 1 litr wina musującego lub likieru albo 2 litry innych win

  200 sztuk papierosów lub 50 szt. cygar lub 250 g tytoniu

  1 opakowanie perfum

  1 opakowanie wody toaletowej

   

  MELDUNEK

  Cudzoziemcy są objęci obowiązkiem meldunkowym (w ciągu 24 godzin od przekroczenia granicy), co bywa skrupulatnie egzekwowane. W przypadku przyjazdu do osób prywatnych należy dopilnować, by gospodarz dopełnił tego obowiązku. W hotelu lub na kampingu meldunku dokonuje administracja.

   

  UBEZPIECZENIE

  Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce obejmuje również terytorium Serbii. Kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce, podróżujący po terytorium Serbii, nie muszą posiadać Zielonej Karty, wystarczy dowód ubezpieczenia. Stanowczo zaleca się posiadanie polisy ubezpieczenia auto-casco oraz europejskiego druku wspólnego zgłoszenia szkody (najlepiej w języku angielskim - pobierz) – w razie uszkodzenia pojazdu z winy innego użytkownika drogi, procedura wyegzekwowania należnego odszkodowania od ubezpieczeniowych firm serbskich jest uciążliwa i czasochłonna - mogą one uzależnić wypłacenie odszkodowania od wypełnienia druku wspólnego zgłoszenia szkody komunikacyjnej i/lub przedstawienia protokołu policyjnego.

   

  SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

  W Serbii  nie wymaga się świadectw szczepień ochronnych; jednak w  lipcu i sierpniu wzrasta zagrożenie przenoszonym przez komary wirusem gorączki Zachodniego Nilu – chroniąc się przed tą bardzo niebezpieczną chorobą należy zakrywać ciało i stosować repelenty - preparaty przeciwko owadom (w przypadku małych dzieci – nie wolno stosować preparatów, należy zakładać moskitierę na wózek dziecięcy). Także od października 2017 r. wśród mieszkańców Serbii występuje zwiększona liczba zachorowań na odrę oraz powikłań będących następstwem tej choroby – w przeważającej liczbie dotyczy to osób nieszczepionych.

  Komunikaty dotyczące sytuacji epidemiologicznej są publikowane – wyłącznie po serbsku – na stronie internetowej Instytutu ds. Zdrowia Publicznego Serbii (Institut za javno zdravlje Srbije):   http://www.batut.org.rs/ w zakładce „Vektorske zarazne bolesti”.

  W nagłych przypadkach turystom z Polski udziela się świadczeń medycznych bezpłatnie, na podstawie polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz dowodu ubezpieczenia społecznego w Polsce, np. karty EKUZ (na podstawie umowy o ubezpieczeniu społecznym: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19590190114/O/D19590114.pdf), w przypadku braku któregoś z wymienionych dokumentów - pełnopłatnie. Opłata za prywatną wizytę u lekarza wynosi ok. 50 EUR. Apteki są dobrze zaopatrzone. Zaleca się posiadanie dodatkowego ubezpieczenia podróżnego, najlepiej z klauzulą umożliwiającą powrót sanitarny do kraju w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

   

  INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

  Wjazd i użytkowanie pojazdów kierowanych przez osoby nie będące właścicielami pojazdów (np. pojazd w leasingu lub pożyczony) wymaga przedstawienia upoważnienia do użytkowania pojazdu od właściciela w języku serbskim lub angielskim; jeżeli użytkownikiem jest pracownik firmy, która korzysta z pojazdu w leasingu, wymagane są dwa upoważnienia - od firmy zatrudniającej i firmy leasingowej. W celu uniknięcia czasochłonnego postępowania wyjaśniającego, zaleca się notarialne uwierzytelnienie upoważnień lub skorzystanie z druków PZM. 

  Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności na drogach (dziury w nawierzchni, bezpańskie zwierzęta). Autostrady, nie zawsze odpowiadające standardom europejskim (niekompletne siatki zabezpieczające wzdłuż drogi), są płatne w miejscowej walucie lub w euro (należy posiadać małe nominały); złotówki nie są przyjmowane. Należy domagać się paragonu i zachować go aż do zjazdu z autostrady. Opłata za odcinek Subotica-Belgrad wynosi 630 dinarów (6 Euro), zaś Belgrad - Niš 900 (8 Euro) (http://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/cenovnik-putarina). Można się spotkać z próbami wyłudzania zawyżonych stawek za usługi i cen za części zamienne przez prywatną pomoc drogową i właścicieli warsztatów samochodowych - przed skorzystaniem z usługi należy domagać się podania wysokości spodziewanych kosztów na piśmie.

   

  Na drogach mają miejsce częste kontrole policji. Należy przestrzegać dozwolonej prędkości. Złamanie przepisów ruchu drogowego skutkuje wysokimi grzywnami i koniecznością przeprowadzenia procedur przed sądem wykroczeniowym. Przy poruszaniu się na drogach należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ miejscowi kierowcy nie zawsze przestrzegają zasad ruchu drogowego; w przypadku kolizji zaleca się dokładne dokumentowanie faktów np. poprzez zebranie danych kontaktowych od świadków i wykonanie fotografii pojazdów i ich uszkodzeń oraz pozostałych na drodze śladów.

   

  Przestrzeganie czasu jazdy kierowców zawodowych jest bardzo restrykcyjnie egzekwowane, umowa AETR o czasie pracy kierowców nie jest w pełni uznawana przez policję. Zaleca się posiadanie przy sobie tekstu stanowiska MSZ RS w sprawie stosowania umowy AETR (w celu wydrukowania tekstu stanowiska wraz z przekładem na język polski kliknij tu). Na granicach należy się spodziewać pobierania różnych opłat - np. za użytkowanie dróg przez pojazdy ciężarowe oraz korzystanie z terminalu - w związku z czym zaleca się posiadanie pewnej kwoty (w walucie EURO), ponieważ nie są przyjmowane opłaty kartą płatniczą.

  Parkowanie w Belgradzie – opłatę  można wnieść wysyłając wiadomość SMS z miejscowego numeru telefonicznego na nr 9111, 9112, 9113 (ostatnia z cyfr oznacza jedną z trzech stref parkowania; jest to także liczba godzin dozwolonego w tym miejscu parkowania, opłatę trzeba uzupełniać przed upłynięciem kolejnej godziny) i podając nr rejestracyjny samochodu, brak opłaty powoduje zwykle wywiezienie samochodu na płatny parking (Parking Servis) i konieczność uiszczenie opłaty specjalnej w wysokości do ok. 200 Euro (samochody osobowe). Uwaga: Parking Servis żąda od kierowców nie będących właścicielami pojazdów (np. pojazd w leasingu lub pożyczony) potwierdzonego notarialnie upoważnienia do użytkowania pojazdu od właściciela w języku  serbskim lub angielskim!

   

  Informacje o utrudnieniach w ruchu oraz czasach oczekiwania na odprawę graniczną można znaleźć na stronie: http://www.amss.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=511&Itemid=210

  Ponadto w Serbii istnieje:

  • obowiązek całorocznej jazdy z włączonymi światłami mijania,
  • obowiązek posiadania kamizelki odblaskowej dla każdego pasażera w wyposażeniu samochodu,
  • zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu,
  • bezwzględny nakaz przestrzegania zasad parkowania (zwłaszcza w Belgradzie i innych większych miastach), pojazdy parkujące w niedozwolonych miejscach są w krótkim czasie odholowywane na parkingi policyjne, a kierowcy karani wysokimi mandatami (do 200 euro),
  • możliwość wprowadzenia czasowych ograniczeń w poruszaniu się samochodów ciężarowych ze względu na warunki atmosferyczne.

  Na przejściach granicznych między Serbią i Kosowem (w Kosowie nie ma polskiej placówki) prowadzona jest rygorystyczna kontrola paszportowo-celna. Wjeżdżając do Serbii przejściem na granicy z Kosowem w przypadku legitymowania się paszportem przed serbską policją graniczną należy się liczyć z możliwością skierowania na posterunek graniczny Macedonia-Serbia; korzystniej jest w tym przypadku użyć dowodu osobistego.

   

  BEZPIECZEŃSTWO

  Zagrożenie przestępczością pospolitą jest stosunkowo niewielkie. Należy zachować szczególną ostrożność podczas postojów na parkingach przydrożnych (także tych dla kierowców samochodów ciężarowych) i na stacjach benzynowych - obserwować pojazd, nie dopuszczać do niego osób postronnych, nie pozostawiać uchylonych okien, a w nocy najlepiej w ogóle się nie zatrzymywać  poza parkingami hotelowymi lub strzeżonymi. Zwiększoną ostrożność należy zachować w strefach przygranicznych.

  Na dworcach, targach i wystawach (np. na wystawach psów) należy szczególnie chronić dokumenty i portfele ze względu na aktywność kieszonkowców.

   

  W Serbii obowiązuje obecnie niski (najniższy w 3-stopniowej skali) stopień zagrożenia terrorystycznego. Oznacza to, że prawdopodobieństwo zamachu terrorystycznego jest - zdaniem władz miejscowych - niskie, choć realne. Ambasada apeluje jednak o wzmożoną ostrożność w przypadku udziału w imprezach masowych, organizowanych w Serbii.

   

  Ewentualne podwyższenie  stopnia zagrożenia do poziomu „średniego” lub „wysokiego” może się wiązać z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa, m.in. wzmożonymi kontrolami, obecnością uzbrojonych sił policji na ulicach, wydłużonymi odprawami granicznymi. Podwyższenie stopnia zagrożenia terrorystycznego może być wprowadzane lokalnie – w poszczególnych obiektach (np. w portach lotniczych, na dworcach) lub jednostkach administracyjnych (np. w gminie lub konkretnym mieście), a także na części lub całości terytorium Serbii. W przypadku uzyskania informacji o podwyższeniu stopnia zagrożenia terrorystycznego należy unikać zgromadzeń oraz bezwzględnie stosować się do zaleceń władz porządkowych.

   

  Na okres sezonu wakacyjnego władze serbskie uruchamiają specjalną antykorupcyjną linię telefoniczną dla cudzoziemców, którzy chcą zgłosić przypadki korupcji wśród funkcjonariuszy Policji: +381 11 36 100 18. Telefon obsługiwany jest przez osoby posługujące się najpopularniejszymi językami europejskimi i działa od 1 czerwca do 15 września.

   

  ŚWIĘTA

  01.01 Nowy Rok, 07.01 prawosławne Boże Narodzenie, 17.02 Dzień Państwowości Serbii, 18-21.04 Wielkanoc (święto ruchome), 1-2.05 Święto Pracy, 09.05 Dzień Zwycięstwa, 11.11 Święto Niepodległości

   

  INNE PRZYDATNE INFORMACJE:

  • W Serbii jest wiele banków i kantorów (niektóre kantory czynne są całą dobę) wymieniających obce waluty. Przy wymianie (zwłaszcza banknotów o dużych nominałach) należy liczyć się z żądaniem okazania dokumentu tożsamości. Tylko nieliczne kantory wymieniają złotówki.
  • Link do Banku Narodowego Serbii z aktualnymi kursami walut: http://www.nbs.rs/internet/english/. Kantorowy kurs walut nieznacznie różni się od kursu NBS.
  • Z kart kredytowych można skorzystać w większości hoteli i hipermarketów (z wyjątkiem kart Diners Club). W małych sklepach bywają z tym problemy. Przed podróżą należy upewnić się w swoim banku, czy posiadane karty będą działać na terenie państwa nie należącego do Unii Europejskiej. Zdarzają się przypadki kopiowania kart płatniczych (skimming) - głównie na stacjach benzynowych i w restauracjach.
  • Taksówki są tanie, ale cudzoziemcy często spotykają się z zawyżaniem należności za kurs.
  • Godziny pracy urzędów od 9.00 do godziny 16.30, poczta od 8.00 do 19.00
  • Ważne telefony: Policja - 192, Straż Pożarna - 193, Pogotowie Ratunkowe - 194

   

  INFORMACJE DOT. ZWROTU PODATKU VAT - kliknij tu

   

   

  Ponadto przypominamy, że podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem warto zapoznać się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju będącym celem podróży.

   

  Podczas planowania podróży zaleca się zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie e-konsulat i Odyseusz. W sytuacjach zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu należy natychmiast skontaktować się z konsulem – nr tel. +381 63643942.

   

   

  Uprzejmie informujemy, że decyzją Rządu Republiki Serbii zezwala się obywatelom Polski (oraz innych krajów UE, Norwegii, Islandii i Szwajcarii) na przekroczenie granicy Serbii na podstawie dowodu osobistego. Dotyczy to pobytów do 90 dni i nie oznacza automatycznego honorowania dowodów osobistych (zamiast paszportów) np. przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i biura podróży.

   

  Uwaga! Minimalny okres ważności dokumentu tożsamości, jakim legitymuje się podróżny, wynosi 90 dni przy każdym wjeździe na terytorium Serbii.  Dokumenty podróży (paszport, dowód osobisty), które były w przeszłości zgłoszone jako zagubione lub ukradzione, są od chwili dokonania zgłoszenia nieważne i mimo ich późniejszego odzyskania nie uprawniają do przekroczenia granicy, ponieważ są wpisane na listę dokumentów utraconych Interpolu.

   

  Przy wjeździe samochodem do Serbii nie jest wymagana tzw. "zielona karta".

   

  UWAGA

   

  CO ROBIĆ, GDY ZGINIE LUB ZOSTANIE SKRADZIONY DOWÓD OSOBISTY

  Ambasada RP w Belgradzie zawiadamia, że obowiązują następujące przepisy dot. dowodów osobistych: ustawa z dnia 06 .08. 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29.01.2015 r. w sprawie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).

   

  Zgodnie z przepisami,  w sprawach dotyczących dowodów osobistych konsul:

  - przyjmuje zgłoszenia o utraconych lub uszkodzonych dowodach osobistych, znalezione dowody osobiste oraz przekazuje informacje o tych zdarzeniach organom gmin;

  - gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z dowodami osobistymi oraz udostępnia ją uprawnionym podmiotom.

   

  PRZYJMOWANIE ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

  Zgodnie z art. 47 ustawy, posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie ten fakt dowolnej polskiej placówce konsularnej osobiście lub w formie pisemnej - za pomocą poczty lub telefaksu. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu (kliknij)  który jest dostępny także w konsulacie.

   

  ZAŚWIADCZENIE O UTRACIE LUB USZKODZENIU DOWODU OSOBISTEGO

  Konsul powiadomiony o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ustala zgodność danych posiadacza utraconego lub uszkodzonego dowodu osobistego z danymi zawartymi w dostępnych rejestrach publicznych oraz na podstawie innych dokumentów tożsamości, jeśli są dostępne.

  Po dokonaniu weryfikacji, posiadaczowi dowodu osobistego konsul wydaje nieodpłatnie zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

  W przypadku dokonania zgłoszenia za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego konsul wydaje posiadaczowi dowodu na jego żądanie wyrażone w zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia tego dokumentu. Zaświadczenie takie może być wysłane na wskazany w zgłoszeniu adres zgłaszającego utratę.

  Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące, przy czym nie stanowi ono dokumentu podróży.

   

  PRZYJMOWANIE ODNALEZIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH I POWIADOMIENIE ORGANÓW GMIN

  Najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu przyjęcia zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub po dniu przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego, konsul przesyła  wystawcy dokumentu zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego. Uszkodzony lub odnaleziony dowód osobisty konsul przesyła wystawcy dokumentu w najbliższym możliwym terminie.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: