close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AMBASADA

 • Początki oficjalnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Serbią są dość mgliste - nie zachowały się żadne dane na temat okoliczności ich nawiązania po pierwszej wojnie światowej. Wiadomo jedynie, że oficjalne poselstwo w Królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców działało od 01.01.1919 roku, a jego kierownikiem mianowano Czesława Pruszyńskiego. Oficjalna depesza notyfikacyjna, wystosowana przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, została złożona na ręce księcia Aleksandra, regenta Królestwa, w dniu 16.01.1919.
   
  Kolejnym przedstawicielem II RP w Królestwie SHS był poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Erazm Piltz, który urzędowanie rozpoczął pół roku po Pruszyńskim - 26.09.1919 r. Listy uwierzytelniające  Piltza zostały przedstawione regentowi nieco później - 14.09.1919 r.  II RP w Królestwie SHS reprezentowali także Zygmunt Stefański (charge d'affaires - objął urząd 20.03.1920 r.), Zdzisław Okęcki (poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny - 01.08.1921), Michał Kwapiszewski (charge d'affaires - 11.02.1928), Wacław Babiński (poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny - 19.01.1929; podczas urzędowania Babińskiego miało miejsce oficjalne przemianowanie Królestwa SHS na Królestwo Jugosławii. Stało się to 3 października 1929 roku) i Władysław Günther - Schwarzburg (poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny - 16.06.1931). Ostatnim przedstawicielem Polski w Królestwie Jugosławii przed wybuchem II wojny światowej był Roman Kazimierz Dębicki (poseł - 30.05.1935), który pełnił swoją funkcję do 06.04.1941, kiedy to personel poselstwa został zmuszony opuścić Królestwo Jugosławii.
    
  Wojna i związany z nią koniec istnienia Królestwa nie przekreśliły całkowicie nawiązanych stosunków dyplomatycznych. Dębicki kontynuował swoją misję od 10.08.1941 roku przy utworzonym emigracyjnym rządzie jugosłowiańskim w Londynie i Kairze. Jego następcą został w następnym roku (01.09.1942) Mieczysław Marchlewski, który przewodniczył poselstwu przy rządzie emigracyjnym do 05.07.1945. 
   
  Ostatnie miesiące urzędowania Marchlewskiego, przedstawiciela legalnego i powszechnie uznawanego na forum międzynarodowym Rządu RP na uchodźstwie, nałożyły się w czasie z decyzją nowo powstałego rządu Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii o uznaniu utworzonego przez KRN 31.12.1944 r. Rządu Tymczasowego RP i nawiązaniu z nim z stosunków dyplomatycznych na poziomie poselstw.  Miało to miejsce 30.03.1945 r. Trochę ponad dwa miesiące później przedstawicielstwom obydwu krajów komunistyczne władze nadały rangę ambasad.
   
  W 1955 roku, za kadencji ambasadora Henryka Grochulskiego, zakupiono od p. Zorki Karadžić wzniesioną w 1937r. kamienicę usytuowaną przy ul. Kneza Miloša 38, w której ulokowano siedzibę Ambasady. Budynek ten służy Ambasadzie RP w Serbii do dziś.
   
  Czasem intensywnych zmian były lata 90-te. Wpierw rozpadła się Socjalistyczna Federacyjna Ludowa Republika Jugosławii (lata 1991-1992).  Kierownikiem placówki w Belgradzie był wówczas Jerzy Chmielewski, który urzędowanie rozpoczął 27.02.1991 roku. Już w lipcu 1992 roku, dwa miesiące po wybuchu wojny w Bośni i Hercegowinie,  ambasador Chmielewski został wezwany do kraju na konsultacje.  Formalne zastępstwo, w randze charge d'affaires (ad interim), objął 31 lipca Julian Sutor, który swoje funkcje sprawował do września 1996 roku, kiedy Jerzego Chmielewskiego zastąpił Sławomir Dąbrowa. Następcą Sławomira Dąbrowy był Tadeusz Diem, który rozpoczął pracę 23.11.2001. Za kadencji Tadeusza Diema, w 2003 roku, Federalna Republika Jugosławii została zastąpiona federacją dwóch republik - Serbii i Czarnogóry.  Serbia, jako samodzielny podmiot w prawie międzynarodowym, funkcjonuje natomiast od 2006 roku. Ambasadorem Polski był wówczas Maciej Szymański, nominowany na stanowisko 30.11.2005 r. Od października 2009 do stycznia 2014 ambasadorem RP w Serbii był Andrzej Jasionowski, a od września 2014 r. do stycznia 2016 r. - Aleksander Chećko.

  Od września 2016 r. do września 2018 roku, ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Serbii był Tomasz Niegodzisz.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: