.
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY OBYWATELSKIE

 •  

   

  Obywatelstwo polskie nabywa się:

   

  1. z mocy prawa;
  2. przez nadanie obywatelstwa polskiego
  3. przez przywrócenie obywatelstwa polskiego

  Osoby nieposiadające dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego mogą zwrócić się o ustalenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty. - link do podrozdziału ustalenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

  Obywatel polski traci obywatelstwo polskie wyłącznie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

  Więcej informacji o sposobach nabycia obywatelstwa polskiego oraz procedurze zrzeczenia się obywatelstwa polskiego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

   

  1. NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO
  2. PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO
  3. POTWIERDZENIE POSIADANIA LUB UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO
  4. ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO
  5. KARTA POLAKA

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: