close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • BAZA PRAWNA

 • Zamieszczenie umów międzynarodowych nie stanowi ich publikacji w rozumieniu ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.U z 2000 r. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) i pełni wyłącznie rolę informacyjną i pomocniczą.

  Więcej o INTERNETOWEJ BAZIE TRAKTATOWEJ MSZ RP ? Wejdź na stronę ...
   
  1.
  Turcja


  1.   Tytuł umowy: Traktat Przyjaźni pomiędzy Polską a Turcją.
  2.   Data podpisania: 1923-07-23
  3.   Data wejścia w życie: 1924-04-01
  4.   Publikacja: 1924/39/407 Dz. U.
  2.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Konwencja handlowa i nawigacyjna między RP a Rep. Turecką.
  2.   Data podpisania: 1931-08-29
  3.   Data wejścia w życie: 1934-09-30
  4.   Publikacja: 1934/82/753 Dz. U.
   
  3.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Umowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Turcji o komunikacji lotniczej.
  2.   Data podpisania: 1967-08-25
  3.   Data wejścia w życie: 1974-02-14
  4.   Publikacja:
   
  4.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Porozumienie polsko-tureckie o dostawie statków (w formie wymiany not)
  2.   Data podpisania: 1969-04-16
  3.   Data wejścia w życie: 1969-04-16
  4.   Publikacja:
   
  5.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Porozumienie między Rządem PRL a Rządem Republiki Tureckiej w sprawie zniesienia opłat za legalizację dokumentów handlowych, zawarte w formie wymiany not.
  2.   Data podpisania: 1970-12-10
  3.   Data wejścia w życie: 1973-12-27
  4.   Publikacja:
   
  6.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Protokół pomiędzy PRL a Republiką Turcji w sprawie uchylenia postanowień dotyczących handlu zawartych w Konwencji Handlowej i Nawigacyjnej z dnia 29.08.1931r.
  2.   Data podpisania: 1974-04-23
  3.   Data wejścia w życie: 1977-06-14
  4.   Publikacja: 1977/22/93 Dz. U.
   
  7.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Umowa Handlowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Turcji
  2.   Data podpisania: 1974-04-23
  3.   Data wejścia w życie: 1975-04-22
  4.   Publikacja:
   
  8.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Umowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych.
  2.   Data podpisania: 1977-09-09
  3.   Data wejścia w życie: 1978-03-29
  4.   Publikacja: 2003/4/46 MP
   
  9.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Umowa między Rządem PRL i Rządem Republiki Turcji dotycząca dostaw obiektów przemysłowych.
  2.   Data podpisania: 1980-01-31
  3.   Data wejścia w życie: 1980-04-08
  4.   Publikacja:
   
  10.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Umowa o współpracy gospodarczej i technicznej między Rządem PRL i Rządem Republiki Turcji.
  2.   Data podpisania: 1980-01-31
  3.   Data wejścia w życie: 1980-07-18
  4.   Publikacja:
   

  11.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Konwencja Konsularna między PRL a Republiką Turecką.
  2.   Data podpisania: 1987-06-05
  3.   Data wejścia w życie: 1989-04-14
  4.   Publikacja: 1989/51/303 Dz. U.
   
  12.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Umowa między PRL a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych.
  2.   Data podpisania: 1988-04-12
  3.   Data wejścia w życie: 1991-04-11
  4.   Publikacja: 1992/3/13 Dz. U.
   
  13.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Konwencja między PRL a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach karnych, o ekstradycji i o przekazywaniu osób skazanych.
  2.   Data podpisania: 1989-01-09
  3.   Data wejścia w życie: 1991-06-08
  4.   Publikacja: 1991/52/224 Dz. U.
   
  14.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP i Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury.
  2.   Data podpisania: 1990-10-24
  3.   Data wejścia w życie: 1995-04-28
  4.   Publikacja: 1995/106/521 Dz. U.
   
  15.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Program realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003-2006.
  2.   Data podpisania: 2003-04-07
  3.   Data wejścia w życie: 2003-04-07
  4.   Publikacja: 2004/41/383 Dz. U.
   
  16.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Turcji o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji.
  2.   Data podpisania: 1991-08-11
  3.   Data wejścia w życie: 1994-08-19
  4.   Publikacja: 1994/112/539 Dz. U.
   
  17.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Układ o przyjaźni i współpracy między RP a Republiką Turecką.
  2.   Data podpisania: 1993-11-03
  3.   Data wejścia w życie: 1995-06-15
  4.   Publikacja: 1995/118/566 Dz. U.
   
  18.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Tureckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.
  2.   Data podpisania: 1993-11-03
  3.   Data wejścia w życie: 1996-10-01
  4.   Publikacja: 1997/11/58 Dz. U.
   
  19.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Protokół o utworzeniu Stałego Komitetu Konsultacyjnego wysokiego szczebla między RP a Republiką Turecką.
  2.   Data podpisania: 1994-07-19
  3.   Data wejścia w życie: 1996-09-13
  4.   Publikacja: 1997/11/60 Dz. U.
   
  20.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Porozumienie między Rządem RP a Rządem Republiki Tureckiej o współpracy w dziedzinie techniki i przemysłu obronnego.
  2.   Data podpisania: 1994-07-19
  3.   Data wejścia w życie: 2000-03-02
  4.   Publikacja:
   

  21.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Porozumienie w formie wymiany not między Rządem RP a Rządem Turcji o zniesieniu wiz dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, specjalnych i służbowych.
  2.   Data podpisania: 1996-02-14
  3.   Data wejścia w życie: 1996-03-14
  4.   Publikacja:
   
  22.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinie turystyki.
  2.   Data podpisania: 1997-05-07
  3.   Data wejścia w życie: 1997-09-19
  4.   Publikacja:
   
  23.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Porozumienie między Rządem RP a Rządem Republiki Tureckiej o współpracy w dziedzinie szkolenia wojskowego, techniki i nauki.
  2.   Data podpisania: 1997-06-30
  3.   Data wejścia w życie:
  4.   Publikacja:
   
  24.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Tureckiej o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych.
  2.   Data podpisania: 1999-10-04
  3.   Data wejścia w życie: 2000-05-01
  4.   Publikacja:
   
  25.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w zwalczaniu terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i innej przestępczości.
  2.   Data podpisania: 2003-04-07
  3.   Data wejścia w życie: 2004-07-25
  4.   Publikacja: 2005/12/94 Dz. U.
   
  26.
  Turcja

  1.   Tytuł umowy: Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Turcji o wzajemnym zezwoleniu na wykonywanie pracy zarobkowej przez członków rodzin personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa wysyłającego w państwie przyjmującym, poprzez wymianę not.
  2.   Data podpisania: 2004-03-22
  3.   Data wejścia w życie: 2004-03-22
  4.   Publikacja: 2004/34/596 MP
   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: