close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORTY DLA OSÓB PEŁNOLETNICH

 •  

  Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dla osób pełnoletnich (paszport 10- letni):

   

  1. Czytelnie wypełniony w języku polskim i podpisany wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego, dostępny na miejscu w urzędzie konsularnym. Podpis w prostokątnej ramce pod zdjęciem składają osoby od 13 roku życia. W punkcie 6 formularza wniosku należy wpisać aktualny adres w Turcji, w punkcie 7 - ostatnie miejsce zameldowania w Polsce. W przypadku aplikowania jednocześnie o paszport tymczasowy należy wypełnić dodatkowo jeden wniosek.

   

  2. Posiadany polski dokument paszportowy do wglądu (dokument paszportowy pozostanie w posiadaniu właściciela do momentu odbioru nowego dokumentu paszportowego, kiedy to konieczne będzie jego ponowne okazanie celem anulowania) lub - w razie jego braku - ważny polski dowód osobisty. W przypadku utraty paszportu lub jego zniszczenia należy złożyć odpowiednie zawiadomienie. Jeżeli paszport utracił swoją ważność przed ponad pięciu laty i wnioskodawca nie posiada ważnego dowodu osobistego, niezbędne jest poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego.

   

  3. Jedna kolorowa fotografia (w przypadku aplikowania jednocześnie o paszport tymczasowy – dwie fotografie) o wymiarach 3,5x4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na białym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. W przypadku osób noszących okulary, zdjęcie powinno spełniać poniższe kryteria: szkła nieprzyciemniane, ramka nie może zasłaniać żadnej części oka, nie mogą pojawiać się jakiekolwiek refleksy świetlne. Fotografia powinna być delikatnie podpisana (tak, aby nie zniszczyć zdjęcia) na odwrocie ołówkiem (wyraźnie: imię, nazwisko i data urodzenia). W przypadku dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia dopuszczalne są odstępstwa od powyższych zasad.

   Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie  fotografii określonej powyżej, w zakresie wizerunku – może złożyć fotografię:

  o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą  twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może złożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności  do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej .

   

  4. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia (oryginał) – w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy.

   

  5. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa z adnotacją o nazwisku (oryginał) – jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie paszportu zawarła związek małżeński za granicą, lub w przypadku ubiegania się o paszport z powodu zmiany nazwiska. W przypadku powrotu do poprzedniego nazwiska – dokument potwierdzający powrót do nazwiska poprzednio używanego, wydany przez polski USC.

   

  Uwaga: W postępowaniu paszportowym wykorzystane mogą być tylko polskie akty stanu cywilnego. Zagraniczne akty urodzenia i małżeństwa podlegają więc - przed złożeniem wniosku o paszport - umiejscowieniu we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Umiejscowienie i jednocześnie uzyskanie polskich aktów stanu cywilnego możliwe jest za pośrednictwem urzędu konsularnego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: