close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY PASZPORTOWE

 •  

   

  Ważne informacje:

   

  Osoba przygotowująca się do wizyty w konsulacie (w celu złożenia wniosku paszportowego)

  powinna przed udaniem się do konsulatu wypełnić wniosek paszportowy.

   

  Wniosek musi być wypełniony dwustronnie na jednej kartce papieru.

   

  Nowy wniosek paszportowy do pobrania 

   

  Informacja dotycząca jego wypełnienia

   

   

  Dokument paszportowy (paszport, paszport tymczasowy) jest dokumentem urzędowym upoważniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera.

   

  Paszporty drukowane są centralnie w Polsce. W związku z tym czas oczekiwania na wydanie paszportu przez konsula wynosi około 1,5 miesiąca.

   

  W przypadku konieczności posiadania ważnego dokumentu tożsamości w okresie oczekiwania na paszport, istnieje możliwość wystąpienia z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego z okresem ważności do 12 miesięcy.

   

  Zgodnie z ustawą złożenie wniosku o dokument paszportowy odbywa się osobiście. Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

   

  Zarówno przy składaniu wniosku o paszport, jak i przy jego odbiorze pobierane są odciski palców.

   

  W sytuacjach szczególnych i na podstawie pisemnego podania osoby wnioskującej możliwe jest przesłanie dokumentu paszportowego z wykorzystaniem usług operatora pocztowego lub przewozowego na adres pobytu za granicą wskazany przez wnioskodawcę.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: