close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY PASZPORTOWE

 •  

   

  Dokument paszportowy (paszport, paszport tymczasowy) jest dokumentem urzędowym upoważniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera.

   

  Paszporty drukowane są centralnie w Polsce. W związku z tym czas oczekiwania na wydanie paszportu przez konsula wynosi około 1,5 miesiąca.

   

  W przypadku konieczności posiadania ważnego dokumentu tożsamości w okresie oczekiwania na paszport, istnieje możliwość wystąpienia z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego z okresem ważności do 12 miesięcy.

   

  Zgodnie z ustawą złożenie wniosku o dokument paszportowy odbywa się osobiście. Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

   

  Zarówno przy składaniu wniosku o paszport, jak i przy jego odbiorze pobierane są odciski palców.

   

  W sytuacjach szczególnych i na podstawie pisemnego podania osoby wnioskującej możliwe jest przesłanie dokumentu paszportowego z wykorzystaniem usług operatora pocztowego lub przewozowego na adres pobytu za granicą wskazany przez wnioskodawcę.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: