close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

 •  

  Obywatel polski po rozwodzie może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składając w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego oświadczenie przed konsulem.

   

  Wymagane dokumenty:

  - ważny dokument tożsamości – do wglądu;

  - odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;

  - dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

   

  Jeżeli osoba składająca takie oświadczenie chce otrzymać odpis aktu stanu cywilnego potwierdzający powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, powinna złożyć:

  - wniosek do konsula o wydanie odpisu aktu małżeństwa;

  - potwierdzenie uiszczenia opłaty konsularnej.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: