close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UBEZPIECZENIE

 • Od 12 stycznia 2015 r. obwiązują nowe przepisy regulujące kwestię obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych wymaganych od uczestników programu Erasmus+ w ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na pobyt.

  Zagraniczne polisy ubezpieczeniowe mogą być przedkładane w procedurze uzyskiwania pozwolenia na pobyt, pod warunkiem, że spełniają wymogi dotyczące minimalnych kwot ubezpieczenia wskazanych poniżej:

   

   

   

  Szpitale i inne podmioty mające umowę z ubezpieczycielem

   

   

  Szpitale i inne podmioty niemające umowy z ubezpieczycielem

   

   

  Minimalna roczna kwota ubezpieczenia

  Udział w kosztach

  Minimalna roczna kwota ubezpieczenia

  Udział w kosztach

  Opieka ambulatoryjna

  2.000. -TL

  Pacjent : 40%  Ubezpieczyciel : 60%

   

   

  2.000.-TL

  Pacjent : 40%  Ubezpieczyciel : 60%

   

   

  Hospitalizacja

  Bez ograniczeń

  Pacjent : 0%  Ubezpieczyciel : 100%

   

   

  20.000.-TL

  Pacjent : 20%  Ubezpieczyciel : 80%

   

   

  UWAGA: podane kwoty są w lirach tureckich.

    

  Uczestnicy programu Erasmus+, aby ich polisa została zaakceptowana przez policję, muszą:

   

  Przedłożyć ją wraz z potwierdzonym przez tureckiego notariusza tłumaczeniem na język turecki;

  albo

   

  Uzyskać bezpłatne poświadczenie zgodności polisy z przedstawionymi wyżej wymogami tureckiego prawa od uczelni przyjmującej.

  Zainteresowane osoby prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem programu Erasmus+ na uczelni przyjmującej w celu uzyskania szczegółowych informacji.

   

   

  Tekst tureckiego okólnika, który ustanawia nowe reguły dotyczące ubezpieczeń - do pobrania

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: