close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • Usługi przyjmowania wniosków wizowych, znak: AMB.ANK.741.2.2018

   

  NUMER ZAMÓWIENIA

  AMB.ANK.741.2.2018

  DATA PUBLIKACJI

  2018.06.09  11:00

  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

  Usługi społeczne i inne szczególne usługi - procedura otwarta

  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

  75211110-2  - usługi konsularne

  RODZAJ ZAMÓWIENIA

  usługi

  OSOBY DO KONTAKTU

  Pan Witold Leśniak, Pani Daria Krasińska

  KONTAKT

  e–mail: ankara.wk.dyzurny@msz.gov.pl

   

   

   

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przyjmowania wniosków wizowych w rozumieniu art. 43 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (WKW) na rzecz Zamawiającego – Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze oraz w imieniu i na rzecz Konsulatu Generalnego RP w Stambule, których maksymalną liczbę szacuje się na nie więcej niż 57 000 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy) wniosków wizowych w okresie trwania umowy.

   

  ZAŁĄCZNIKI

   

  2018-06-09

  Ogłoszenie o zamówieniu (dokument PDF)

   

  2018-06-09

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na "Usługi przyjmowania wniosków wizowych"  (dokument PDF)

   

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załączniki 3 do 8 w wersji do edycji (dokument WORD)

   

  2018-07-06

  Protokół z otwarcia ofert w dniu 6 lipca 2018 r. (dokument PDF)

   

  Sprostowanie protokołu z otwarcia ofert z dnia 6 lipca 2018 r. (dokument PDF)

   

  2018-09-27

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 27 września 2018 r. (dokument PDF)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: