close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.11.2014
  DATA PUBLIKACJI2014.06.17 15:45
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)73110000-6 - Usługi badawcze
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługa
  OSOBY DO KONTAKTUKatarzyna Szarow, Małgorzata Laskus
  KONTAKTemail: bzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2014.07.29 11:10

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest zbadanie wybranych inicjatyw zrealizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej udzielanej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) w latach 2011-2013 w ramach programu stypendialnego Specjalistycznych Studiów Wschodnich Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz projektów wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Gruzji i na Ukrainie, a także wykonania przez Białoruskie Radio Racja umowy koprodukcyjnej na rok 2013.

   


   

  ZAŁĄCZNIKI

  2014-06-17

  Uzasadnienie zamówienia (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

   

  2014-06-20

  Informacja o zamieszczeniu załączników do SIWZ w wersji edytowalnej  (plik PDF)

  Załączniki do SIWZ (nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 5, 6) wersji edytowalnej (plik Word)

   

  2014-06-24

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf)

   

  2014-06-26

  Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

   

  2014-07-29

  Wybór najkorzystniejszej oferty (plik PDF)

  ZMIANY

  DATA WYTWORZENIA:
  00.00.0000 Imię Nazwisko