close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.010.2016
  DATA PUBLIKACJI2016.04.29 15:18
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAprzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)73110000-6 - usługi badawcze
  RODZAJ ZAMÓWIENIAusługi
  OSOBY DO KONTAKTUMałgorzata Laskus, Katarzyna Szarow
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl, tel. (22) 523 99 10
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2016.06.17 16:45

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest ewaluacja polskiej współpracy rozwojowej udzielanej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w latach 2012-2015 w wybranych krajach Afryki i Bliskiego Wschodu (Etiopii, Kenii, Tanzanii i Palestynie).

  ZAŁĄCZNIKI
  ZMIANY