close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.002.2018
  DATA PUBLIKACJI2018.03.13 11:26
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)73110000-6 - Usługi badawcze
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługi
  OSOBY DO KONTAKTUMałgorzata Laskus, Paweł Gola
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2018.04.27 09:50

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest ewaluacja polskiej współpracy rozwojowej:

  Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020, w połowie okresu realizacji.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

  ZAŁĄCZNIKI
  ZMIANY