close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • Informacje dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych po dniu 8.02.2019 r. dostępne są w nowym Biuletynie Informacji Publicznej.

  Zaawansowane opcje przeglądania arrowDown
  Wyszukiwanie:Wyszukaj
  Wyniki 1 do 100 z 100 odpowiedzi na zapytanie
  Usługi dostosowawcze i asysty technicznej systemu wspierającego zarządzanie infrastrukturą i usługami IT w MSZ i placówkach podległych MSZ – System ITSM - znak sprawy: BDG.741.023.2018
  2018.08.07 09:30 DATA PUBLIKACJI:
  2019.06.19 11:01 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru oraz detekcji (...), znak: BDG.741.046.2018
  2019.01.25 16:00 DATA PUBLIKACJI:
  2019.06.03 15:40 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Usługi cateringowe na potrzeby spotkań służbowych MSZ, znak: BDG.741.1.2019
  2019.01.30 14:55 DATA PUBLIKACJI:
  2019.05.14 14:30 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń, znak sprawy: BDG.741.038.2018
  2018.12.05 13:50 DATA PUBLIKACJI:
  2019.03.18 09:45 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Rozbudowa Systemu Wydruku wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, BDG.741.029.2018
  2018.10.15 09:55 DATA PUBLIKACJI:
  2019.02.08 15:55 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Rekrutacja oniline - zapytanie ofertowe
  2019.01.25 13:22 DATA PUBLIKACJI:
  2019.01.31 09:30 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Delegacje - zapytanie ofertowe
  2019.01.10 14:33 DATA PUBLIKACJI:
  2019.01.24 15:35 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  EWYBORY 2019
  2019.01.04 15:32 DATA PUBLIKACJI:
  2019.01.15 12:10 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Dostawa i montaż urządzeń oraz wykonanie dodatkowych prac na potrzeby modernizacji (...), znak: BDG.741.012.2018
  2018.08.22 13:26 DATA PUBLIKACJI:
  2019.01.04 11:15 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Prowadzenie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych kursów z pięciu języków obcych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) na poziomach B1, B2 I C1, (...)
  2018.10.17 15:42 DATA PUBLIKACJI:
  2018.12.31 11:00 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Tłumaczenia pisemne, znak: BDG.741.036.2018
  2018.10.18 15:39 DATA PUBLIKACJI:
  2018.12.17 15:38 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Usługi cateringowe na potrzeby spotkań służbowych MSZ, znak: BDG.741.044.2018
  2018.10.23 10:55 DATA PUBLIKACJI:
  2018.12.14 14:35 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Wdrożenie aplikacji informatycznej umożliwiającej nabór, ocenę i rozliczanie ofert projektowych, znak sprawy BDG.741.016.2018
  2018.09.19 10:32 DATA PUBLIKACJI:
  2018.11.26 12:25 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  „Usługi telekomunikacyjne wraz z dostawą terminali i akcesoriów”; znak sprawy BDG.741.042.2018
  2018.09.18 12:58 DATA PUBLIKACJI:
  2018.11.20 15:40 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Stworzenie sieci serwisów internetowych Instytutów Polskich na świecie
  2018.11.20 15:09 DATA PUBLIKACJI:
  2018.11.20 15:09 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Zakup hybrydowych kart inteligentnych – znak sprawy BDG.741.030.2018
  2018.08.14 10:24 DATA PUBLIKACJI:
  2018.11.09 15:20 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Usługa korzystania z saloników VIP, znak sprawy BDG.741.047.2018
  2018.11.08 15:36 DATA PUBLIKACJI:
  2018.11.08 15:36 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Modernizacja infrastruktury serwerowej w Centrali MSZ, znak BDG.741.028.2018
  2018.08.24 09:19 DATA PUBLIKACJI:
  2018.11.08 12:40 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Remont ciągów komunikacyjnych, znak: BDG.741.041.2018
  2018.09.20 15:38 DATA PUBLIKACJI:
  2018.10.23 15:40 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Obsługa konferencji międzynarodowej Warszawski Dialog na Rzecz Demokracji 2018
  2018.09.21 16:02 DATA PUBLIKACJI:
  2018.10.11 15:40 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Zakup urządzeń infrastruktury sieciowej podnoszących nezawodność i bezpieczeństwo przesyłanych danych; BDG.741.33.2018
  2018.07.30 09:00 DATA PUBLIKACJI:
  2018.09.21 16:15 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Prace gospodarcze i transportowe, znak sprawy: BDG.741.024.2018
  2018.07.17 10:20 DATA PUBLIKACJI:
  2018.09.18 18:20 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  „Kompleksowa ochrona wybranych obiektów MSZ”, znak sprawy: BDG.741.7.2018.
  2018.05.30 10:19 DATA PUBLIKACJI:
  2018.09.11 12:20 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Organizacja i obsługa międzynarodowej konferencji Warszawski Dialog na Rzecz Demokracji 2018, znak: BDG.741.037.2018
  2018.09.07 13:45 DATA PUBLIKACJI:
  2018.09.07 13:32 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Zakup subskrypcji na licencje oprogramowania antywirusowego - Symantec, BDG.741.019.2018
  2018.07.04 10:13 DATA PUBLIKACJI:
  2018.09.05 14:30 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Wsparcie systemu Centaur, znak sprawy BDG.741.017.2018
  2018.08.13 11:34 DATA PUBLIKACJI:
  2018.09.04 14:10 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Dialog techniczny - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w celu adaptacji pomieszczenia na potrzeby serwerowni systemów zabezpieczenia technicznego.
  2018.08.29 10:36 DATA PUBLIKACJI:
  2018.08.29 10:36 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Remont ciągów komunikacyjnych w budynkach MSZ, część I, BDG.741.035.2018
  2018.08.13 12:01 DATA PUBLIKACJI:
  2018.08.13 12:01 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Zakup usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą terminali i akcesoriów - znak sprawy BDG.741.042.2017
  2018.02.27 09:48 DATA PUBLIKACJI:
  2018.08.06 15:12 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Obsługa Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie organizacji wizyt studyjnych, znak: BDG.741.006.2018
  2018.04.17 09:40 DATA PUBLIKACJI:
  2018.07.25 12:50 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Świadczenie usług pomocy informatycznej dla pracowników MSZ w ramach Centrum Wsparcia Technicznego, BDG.741.050.2017
  2018.02.19 10:20 DATA PUBLIKACJI:
  2018.07.13 10:28 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Druk publikacji; znak sprawy BDG.741.013.2018
  2018.04.17 09:13 DATA PUBLIKACJI:
  2018.07.06 11:30 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Remont ciągów komunikacyjnych w budynkach MSZ
  2018.06.21 16:01 DATA PUBLIKACJI:
  2018.06.21 16:01 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Remont ciągów komunikacyjnych, znak BDG.741.049.2017
  2018.04.30 12:50 DATA PUBLIKACJI:
  2018.06.11 12:10 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Opracowanie i utrzymanie systemu informatycznego służącego do raportowania statystyk współpracy rozwojowej MSZ tzw. ODA
  2018.05.24 09:43 DATA PUBLIKACJI:
  2018.05.24 09:43 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Zakup bonów towarowych ze środków ZFŚS z przeznaczeniem dla pracowników MSZ i PLSZ oraz ich dzieci w wieku do lat 16; znak sprawy: BDG.741.009.2018
  2018.03.15 09:55 DATA PUBLIKACJI:
  2018.05.09 15:20 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Ewaluacja polskiej współpracy rozwojowej: Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020, w połowie okresu realizacji, znak sprawy BDG.741.002.2018
  2018.03.13 11:26 DATA PUBLIKACJI:
  2018.04.27 09:50 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Prenumerata prasy, znak: BDG.741.001.2018
  2018.02.05 13:27 DATA PUBLIKACJI:
  2018.03.30 10:35 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Transport przesyłek zwykłych i dyplomatycznych w obrocie zagranicznym; znak: BDG.741.047.2017
  2017.11.17 09:50 DATA PUBLIKACJI:
  2018.02.23 15:46 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie Portalu Intranetowego MSZ na platformie Microsoft SharePoint 2016 oraz objęcie go Wsparciem technicznym; BDG.741.015.2017
  2017.11.08 11:07 DATA PUBLIKACJI:
  2018.02.21 11:05 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Zakup licencji, wsparcia oraz serwerów dla systemu PROXY, znak: BDG.741.040.2017
  2017.11.02 09:05 DATA PUBLIKACJI:
  2017.12.22 12:40 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Zbiorowe ubezpieczenie pracowników MSZ oraz osób delegowanych przez MSZ wykonujących pracę za granicą (...); znak BDG.741.037.2017
  2017.10.23 09:07 DATA PUBLIKACJI:
  2017.12.18 15:28 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Wsparcie techniczne dla systemów sieciowo - telefonicznych zawierających rozszerzone usługi gwarancyjne, znak sprawy BDG.741.036.2017
  2017.10.18 09:22 DATA PUBLIKACJI:
  2017.12.12 12:00 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Zakup usługi transmisji danych dla zapewnienia łączności MSZ z wybranymi placówkami zagranicznymi – znak sprawy: BDG.741.023.2017
  2017.09.07 12:00 DATA PUBLIKACJI:
  2017.12.04 13:37 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Zakup usług serwisowych do urządzeń drukująco-skanujących
  2017.08.08 11:54 DATA PUBLIKACJI:
  2017.11.30 11:45 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Usługi dostosowawcze i asysty technicznej systemu wspierającego zarządzanie infrastrukturą i usługami IT w MSZ i placówkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych – System ITSM
  2017.06.28 10:00 DATA PUBLIKACJI:
  2017.11.28 14:55 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Konserwacja stała, przeglądy i naprawy urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych; znak sprawy BDG.741.051.2016
  2017.07.26 09:00 DATA PUBLIKACJI:
  2017.11.24 16:05 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Obsługa konferencji międzynarodowej Warszawski Dialog na Rzecz Demokracji 2017; znak: BDG.741.041.2017
  2017.10.11 14:36 DATA PUBLIKACJI:
  2017.11.20 12:20 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Usługi korzystania z saloników VIP, znak BDG.741.044.2017
  2017.11.02 10:25 DATA PUBLIKACJI:
  2017.11.02 10:25 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych w systemie łączności satelitarnej w sieci Inmarsat dla 4 kart SIM do terminali BGAN; znak: BDG.741.022.2017
  2017.08.29 15:18 DATA PUBLIKACJI:
  2017.10.17 13:45 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Transport przesyłek zwykłych i dyplomatycznych w obrocie zagranicznym; znak: BDG.741.009.2017
  2017.07.17 09:28 DATA PUBLIKACJI:
  2017.10.16 15:25 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Grupowe ubezpieczenie pracowników resortu spraw zagranicznych i członków ich rodzin, znak: BDG. 741.043.2017.
  2017.10.12 15:00 DATA PUBLIKACJI:
  2017.10.12 15:02 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Remont dachu budynku przy ul. Litewskiej 2/4 w Warszawie; znak: BDG.741.021.2017
  2017.07.20 14:20 DATA PUBLIKACJI:
  2017.09.29 10:28 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń (szatnia recepcjonistek, szatnia BOR) – znak BDG.741.26.2017
  2017.08.10 12:59 DATA PUBLIKACJI:
  2017.09.27 15:43 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Zakup urządzeń infrastruktury sieciowej podnoszących niezawodność i bezpieczeństwo przesyłanych danych; znak sprawy BDG.741.024.2017
  2017.07.19 09:15 DATA PUBLIKACJI:
  2017.09.27 14:48 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Prace gospodarcze, znak sprawy BDG.741.030.2017
  2017.08.31 13:52 DATA PUBLIKACJI:
  2017.09.22 15:25 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów MSZ w Warszawie, znak: BDG.741.032.2017
  2017.09.01 13:33 DATA PUBLIKACJI:
  2017.09.01 13:33 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Modernizacja platformy wirtualizacyjnej w Centrali MSZ – znak sprawy BDG.741.002.2017
  2017.05.27 23:06 DATA PUBLIKACJI:
  2017.08.25 15:30 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  "Grupowe ubezpieczenie pracowników resortu spraw zagranicznych i członków ich rodzin"; znak sprawy: BDG.741.017.2017
  2017.06.10 15:21 DATA PUBLIKACJI:
  2017.08.18 11:40 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Kompleksowa obsługa podróży służbowych w zakresie rezerwacji i wykupu biletów lotniczych, kolejowych oraz rezerwacji i zakupu usług hotelowych w kraju i za granicą; BDG.741.008.2017
  2017.05.03 10:00 DATA PUBLIKACJI:
  2017.07.26 15:45 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Ewaluacja polskiej współpracy rozwojowej finansowanej za pośrednictwem MSZ RP (...); znak: BDG.741.020.2017
  2017.05.22 15:50 DATA PUBLIKACJI:
  2017.07.14 14:36 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby spotkań służbowych MSZ, BDG.741.018.2017
  2017.05.23 16:07 DATA PUBLIKACJI:
  2017.07.07 16:30 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Druk publikacji; znak sprawy BDG.741.003.2017
  2017.03.16 12:06 DATA PUBLIKACJI:
  2017.06.21 11:50 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby MSZ, znak: BDG.741.052.2016.
  2017.04.14 13:00 DATA PUBLIKACJI:
  2017.06.01 11:55 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Tłumaczenia pisemne, znak BDG.741.005.2017
  2017.03.31 15:02 DATA PUBLIKACJI:
  2017.05.18 15:30 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Zakup bonów towarowych ze środków ZFŚS z przeznaczeniem dla pracowników MSZ i PLSZ oraz ich dzieci w wieku do lat 16, znak BDG.741.013.2017
  2017.03.31 10:01 DATA PUBLIKACJI:
  2017.05.12 16:35 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Usługi dostosowawcze i asysty technicznej systemu finansowo-księgowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – system FK MSZ; znak sprawy BDG.741.043.2016
  2017.02.24 10:06 DATA PUBLIKACJI:
  2017.05.08 12:00 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Prenumerata prasy krajowej i zagranicznej drogą elektroniczną; znak: BDG.741.006.2017
  2017.03.09 10:36 DATA PUBLIKACJI:
  2017.04.28 13:06 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Zakup i dostawa licencji dostępowych wraz ze wsparciem na oprogramowanie do centralnego zarządzania hasłami, znak: BDG.741.047.2016
  2017.02.03 16:19 DATA PUBLIKACJI:
  2017.04.27 13:57 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Obsługa techniczna i naprawy bieżące samochodów marki Mercedes, będących własnością i użytkowanych przez MSZ, znak: BDG.741.011.2017
  2017.03.30 11:17 DATA PUBLIKACJI:
  2017.04.25 14:47 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Dostawa prasy drukowanej krajowej i zagranicznej; znak: BDG.741.001.2017
  2017.03.14 11:24 DATA PUBLIKACJI:
  2017.04.18 13:33 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Przedłużenie asysty technicznej na posiadane licencje bazy danych Oracle, znak: BDG.741.042.2016.
  2017.01.10 15:43 DATA PUBLIKACJI:
  2017.04.11 13:29 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych w systemie łączności satelitarnej w sieci Inmarsat dla 4 kart SIM do terminali BGAN; znak: BDG.741.040.2016
  2016.12.23 13:14 DATA PUBLIKACJI:
  2017.03.17 14:24 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Dostęp do serwisów informacyjnych Polskiej Agencji Prasowej, znak: BDG.741.004.2017
  2017.03.17 14:24 DATA PUBLIKACJI:
  2017.03.17 14:24 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Obsługa cateringowa spotkań służbowych kierownictwa oraz biur i departamentów MSZ; znak BDG.741.037.2016
  2016.11.04 14:22 DATA PUBLIKACJI:
  2017.01.23 14:30 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Obsługa techniczna i naprawy bieżące samochodów różnych marek, w tym marki Mercedes, będących własnością i użytkowanych przez MSZ, znak: BDG.741.038.2016
  2016.12.01 14:22 DATA PUBLIKACJI:
  2016.12.22 15:11 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Usługi korzystania z saloników VIP, znak: BDG.741.049.2016
  2016.12.08 15:07 DATA PUBLIKACJI:
  2016.12.08 15:07 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Obsługa konferencji międzynarodowej Warszawski Dialog na Rzecz Demokracji 2016, znak:BDG.741.035.2016
  2016.10.21 13:29 DATA PUBLIKACJI:
  2016.12.06 16:05 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Sprzątanie zewnętrzne i prace ogrodnicze; znak: BDG.741.030.2016
  2016.09.26 11:10 DATA PUBLIKACJI:
  2016.11.24 12:20 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Usługi cateringowe na potrzeby spotkań służbowych MSZ, znak BDG.741.032.2016
  2016.09.13 13:09 DATA PUBLIKACJI:
  2016.11.22 14:35 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Zakup usługi dostępu do sieci Internet; znak: BDG.741.021.2016
  2016.07.18 14:23 DATA PUBLIKACJI:
  2016.10.03 15:40 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Dostawa wraz z montażem rolet i verticali, BDG.741.023.2016
  2016.07.19 10:41 DATA PUBLIKACJI:
  2016.09.28 14:16 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Prowadzenie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych kursów z sześciu języków obcych na poziomach B1, B2 i C1 w zakresie tematyki politycznych i gospodarczych stosunków międzynarodowych oraz problematyki s
  2016.07.27 16:52 DATA PUBLIKACJI:
  2016.09.19 16:15 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Rozbiórka budynku usługowego dawnego kina i klubu przy al. Armii Ludowej 3/5 w Warszawie, znak: BDG.741.027.2016
  2016.07.27 15:29 DATA PUBLIKACJI:
  2016.09.14 16:15 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Dialog techniczny na zamówienie oprogramowania geoinformatycznego w ramach realizacji projektu System Informacji Geograficznej MSZ (GIS MSZ), znak: BDG.741.031.2016
  2016.07.29 08:50 DATA PUBLIKACJI:
  2016.08.30 14:52 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Tłumaczenia pisemne; znak: BDG.741.020.2016
  2016.07.27 15:20 DATA PUBLIKACJI:
  2016.08.12 16:13 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Kompleksowa ochrona wybranych obiektów MSZ, znak: BDG.741.012.2016
  2016.04.15 11:06 DATA PUBLIKACJI:
  2016.07.27 15:55 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń socjalnych w budynku przy al. J. Ch. Szucha 23 (szatnia BOR)
  2016.07.27 12:23 DATA PUBLIKACJI:
  2016.07.27 12:23 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Dostawa zarządzalnego i administrowanego środowiska w architekturze chmury dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych; znak: BDG.741.005.2016
  2016.04.15 15:51 DATA PUBLIKACJI:
  2016.07.21 16:20 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Świadczenie usług dostosowawczych i serwisowych dla systemu kadrowo-płacowego PERSON, znak: BDG.741.028.2016
  2016.07.19 13:40 DATA PUBLIKACJI:
  2016.07.19 13:40 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Prace gospodarcze i transport przedmiotów o wadze powyżej 50 kg; BDG.741.008.2016
  2016.06.09 14:09 DATA PUBLIKACJI:
  2016.07.11 13:00 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Zakup usługi narodowego nadawcy medialnego podczas szczytu NATO w Warszawie
  2016.05.11 13:05 DATA PUBLIKACJI:
  2016.07.07 10:02 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Zabezpieczenie antykorozyjne obiektów:Taneczna 73 (duża wiata), Taneczna 73 (mała wiata), Taneczna 67B (kraty i balustrady), Karmazynowa 1a (kraty i wrota), Taneczna 67B (wartownia); BDG.741.024.2016
  2016.07.06 08:32 DATA PUBLIKACJI:
  2016.07.06 08:32 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Zakup usługi międzynarodowego przewozu lotniczego osób i mienia dla potrzeb przygotowania i organizacji Szczytu NATO w Warszawie
  2016.04.29 13:51 DATA PUBLIKACJI:
  2016.07.01 13:41 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Wykonanie zestawów upominkowych dla delegatów oraz przedstawicieli mediów od Państwa Gospodarza w czasie trwania Szczytu NATO w Warszawie (pakiet I)
  2016.06.06 13:51 DATA PUBLIKACJI:
  2016.07.01 12:33 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Wykonanie zestawów upominkowych dla delegatów oraz przedstawicieli mediów od Państwa Gospodarza w czasie trwania szczytu NATO w Warszawie (pakiet II)
  2016.06.15 09:55 DATA PUBLIKACJI:
  2016.07.01 12:29 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Ewaluacja polskiej współpracy rozwojowej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w latach 2012-2015 w wybranych krajach Afryki i Bliskiego Wschodu (...); znak: BDG.741.010.2016
  2016.04.29 15:18 DATA PUBLIKACJI:
  2016.06.17 16:45 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Druk publikacji; znak: BDG.741.004.2016
  2016.03.23 16:32 DATA PUBLIKACJI:
  2016.06.15 10:05 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Druk i dostawa publikacji na Światowe Dni Młodzieży - Kraków 2016
  2016.05.11 13:33 DATA PUBLIKACJI:
  2016.05.23 09:50 DATA OSTATNIEJ ZMIANY:
  Zakup akcesoriów komputerowych; znak: BDG.741.76.2015
  2015.12.30 09:59 DATA PUBLIKACJI:
  2016.05.12 11:13 DATA OSTATNIEJ ZMIANY: