close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • DZIEŃ SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ

 • 13 listopada 2009

  13 listopada, z okazji obchodów Dnia Służby Zagranicznej Minister Spraw Zagranicznych RP wręczył odznaczenia "Bene Merito" – zaszczytne, honorowe wyróżnienie, nadawane za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

   

  Z okazji obchodów Dnia Służby Zagranicznej odznaką Bene Merito – zaszczytnym honorowym wyróżnieniem, nadawanym za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej, zostali odznaczeni przez Ministra Radosława Sikorskiego niżej wymienieni:
   

  Krzysztof Skubiszewski – prof. prawa międzynarodowego, minister Spraw Zagranicznych w latach 1989-1993. Pierwszy minister SZ po przemianach demokratycznych w Polsce. W uznaniu wybitnych zasług dla polskiej służby zagranicznej i dorobku naukowego na arenie międzynarodowej.

   

  Władysław Bartoszewski - minister Spraw Zagranicznych w 1995 r. oraz w latach 2000-2001. Za niestrudzone podnoszenie prestiżu Polski na arenie międzynarodowej oraz wybitne zasługi dla polskiej służby zagranicznej.

   

  Adam Daniel Rotfeld - profesor nauk humanistycznych, minister spraw zagranicznych w 2005 r. W uznaniu dorobku naukowego oraz wybitnych zasług dla polskiej służby zagranicznej.

   

  Amb. Jerzy Bahr - ambasador w Kijowie, Wilnie, obecnie ambasador w Moskwie. W podziękowaniu za wzorową służbę dyplomatyczną dla Polski.

   

  Abp. Józef Kowalczyk - nuncjusz papieski w Polsce od 1989 r. W uznaniu zasług i podziękowaniu za wieloletnią, niezwykle życzliwą Polsce służbę dyplomatyczną w naszym kraju.

   

  Daniel Fried - ambasador USA w Polsce w latach 1997-2001. W uznaniu za przyjaźń i życzliwość okazywaną wobec Polski, szczególnie na drodze naszego kraju do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim i w pierwszych latach członkostwa.

   

  Szewach Weiss - ambasador Izraela w Polsce w latach 2000-2003. Za zasługi dla rozwoju stosunków polsko-izraelskich, a także promowanie wzajemnej współpracy i języka dialogu. 

   

  Edward Lucas - dziennikarz, europejski korespondent „The Economist”. Za życzliwe przybliżanie problematyki dotyczącej interesów Polski szerokim rzeszom czytelników na całym świecie.

  Andrew Nagorski - pisarz i publicysta. Za życzliwie przybliżanie problematyki dotyczącej interesów Polski szerokim rzeszom czytelników na całym świecie.

   

  Bohdan Osadczuk - politolog i publicysta, badacz historii Europy Środkowo-Wschodniej. W uznaniu dorobku naukowego oraz działań na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego.

   

  Maria Przełomiec - dziennikarka, była korespondentka sekcji polskiej BBC. Za upowszechnianie wiedzy na temat uwarunkowań polskiej polityki zagranicznej, szczególnie na Wschodzie.

   

  Maciej Wierzyński - od 1989 szef pierwszego wschodnioeuropejskiego biura Radia Wolna Europa w Warszawie, gospodarz programu „Horyzont” w TVN24. W uznaniu za popularyzację problematyki międzynarodowej w środkach masowego przekazu.

   

  Wojciech Jagielski - dziennikarz, korespondent. W uznaniu za wartościowe i odważne prezentowanie problematyki międzynarodowej.

   

  Norman Davies - historyk, profesor Uniwersytetu Londyńskiego, członek PAU i Akademii Brytyjskiej. Za niezwykłe zasługi dla upowszechnienia polskiej i europejskiej historii, w tym uwarunkowań naszej polityki zagranicznej dawniej i współcześnie.

   

  Steffen Moeller - aktor, autor książki „Polska da się lubić”. Za zasługi dla popularyzacji spraw polskich oraz życzliwy przekaz spraw ważnych dla relacji z naszym zachodnim sąsiadem.

   

  Borys Tarasiuk - były minister SZ Ukrainy, za konsekwentnie proeuropejską postawę. W uznaniu zasług dla współpracy między Ukrainą a Polską;

   

  Kom. St. Policji Insp. Adam Mularz -  Za wspieranie MSZ oraz codzienną pracę na rzecz placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce.

   

  Gen. Maciej Hunia - W uznaniu za współpracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w realizacji zadań polskiej polityki zagranicznej.

   

  Dowódca Garnizonu Warszawa, generał brygady Kazimierz Gilarski - W uznaniu za życzliwość i wsparcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w realizacji ważnych zadań wynikających z obsługi międzynarodowych wizyt i zobowiązań RP.

   

  Janina Ochojska - Prezes zarządu i założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. Za zasługi dla wspierania obrazu Polski w świecie poprzez wytrwałą budowę jej wrażliwego, humanitarnego oblicza.

   

  Bartłomiej Sienkiewicz - analityk spraw wschodnich, współtwórca i były wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich,. Za błyskotliwe analizy, pomocne w formułowaniu polskiej polityki zagranicznej.

   

  Aleksander Smolar - Prezes Fundacji im. Stefana Batorego. Za stworzenie forum poważnej debaty oraz dorobek w promowaniu demokracji, działalność naukową i zasługi dla polskiej służby zagranicznej.

  Prof. Piotr Łossowski - historyk, profesor, autor m.in. Historii dyplomacji polskiej. Za ogromny dorobek naukowy, obejmujący także historyczny wymiar polskiej dyplomacji.

   

  Marek Dąbrowski - 1989-1990, wiceminister finansów, współtwórca CASE. Za zasługi dla promocji Polski i polskiej polityki zagranicznej, także poprzez dystrybucję doświadczeń wspieranie reform rynkowych w krajach m.in. obszaru postsowieckiego.

   

  Krzysztof Szczepanik - pracownik Biura Archiwum i Zarządzania Informacją MSZ. Za zasługi dla dokumentacji historii i osiągnięć polskiej polityki zagranicznej oraz kształcenia adeptów dyplomacji.

   

  Piotr Paszkowski
  Rzecznik Prasowy

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: