close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAKTYKI, WOLONTARIAT I STAŻ

 •  

  PRAKTYKI, WOLONTARIAT I STAŻ Z URZĘDU PRACY

   

  Oferta jest skierowana przede wszystkim do studentów i absolwentów, którzy rozważają możliwość podjęcia pracy w dyplomacji oraz tych, którzy pragną zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji rządowej w formie praktyki, wolontariatu lub stażu organizowanych w centrali MSZ lub w placówce zagranicznej RP.

  Rekrutacja odbywa się w każdym miesiącu, w ciągu całego roku kalendarzowego.

  Aplikacje osób, które nie zostaną zakwalifikowanie na praktyki/wolontariat/staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych będę przechowane przez okres 3 miesięcy po upływie zdeklarowanego terminu planowanej praktyki, później zostaną komisyjnie zniszczone.             

                                                                               

  ·         PRAKTYKI 

  ·         WOLONTARIAT

  ·         STAŻ I ZASADY ZGŁOSZENIA

  ·         ZASADY ZGŁOSZENIA NA PRAKTYKI I WOLONTARIAT

   

  Szczegóły organizacji praktyk, wolontariatu i stażu w MSZ oraz w placówkach zagranicznych RP są zawarte w Zarządzeniu nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej  z dnia 30 maja 2011 r.  w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

   

  Informacja dotyczycąca przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją na praktyki, staż, wolontariat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: