close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONKURSY MINISTRA

 • 1 lipca 2016 (ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2017)

  Szanowni Państwo,

   

  W ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018” zostanie dofinansowanych 9 projektów w łącznej wysokości:

  • w 2016 roku 1 502 152,20 zł;
  • w 2017 roku 2 304 339,40 zł;
  • w 2018 roku 2 297 089,40 zł.

  Poniżej przedstawiamy listę projektów, którym przyznano dofinansowanie.

  Lista projektów, którym przyznano dofinansowanie

   

  Jednocześnie informujemy, że 7 ofert ocenionych zostało na co najmniej 80 punktów w wyniku oceny merytorycznej, lecz nie zmieściły się one w przewidzianym na konkurs limicie środków. W związku z powyższym, zgodnie z § 7 ust. 22 regulaminu konkursu, umieszczone zostały na liście ofert rezerwowych. Przyznanie dotacji oferentom z listy rezerwowej możliwe będzie jedynie w przypadku ewentualnej rezygnacji z podpisania umowy o dotację przez oferentów umieszczonych na liście podstawowej z zastrzeżeniem §2 ust. 3 pkt a) regulaminu konkursu, tzn. powołania jednego ośrodka w każdym z miast wskazanych w regulaminie.

   

  Lista ofert rezerwowych

   

  Informujemy, że w przypadku 7 miast, w których nie zostały wskazane podmioty do prowadzenia Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, planowane jest ogłoszenie konkursu uzupełniającego w IV kwartale br.  

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: