close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 2 marca 2018 (ostatnia aktualizacja: 2 marca 2018)

  W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Polska pomoc rozwojowa 2018” dofinansowanie otrzymuje 36 ofert. Łączna wartość dotacji wyniesie: w 2018 roku - 18 338 716,70 zł, w 2019 roku - 8 228 238,86 zł  i w 2020 roku -3 354 984,00 zł.  

   

  W związku z ogłoszonym stanem wyjątkowym w Etiopii Minister Spraw Zagranicznych podjął decyzję o nieudzieleniu dotacji na projekty realizowane w tym kraju.

   

   

  Wyniki otwartego konkursu ofert "Polska pomoc rozwojowa 2018"

   

  LP

  Numer oferty

  Nazwa oferenta

  Tytuł projektu

  Kraj

  Dotacja w   PLN   I moduł 2018 r.

  Dotacja w PLN II   moduł 2019 r.

  Dotacja w PLN   III moduł 2020 r.

  1

  23/2018/M

  Społeczno-Oświatowe   Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

  Wsparcie   wdrażania nowego systemu edukacji przedszkolnej w Gruzji.

  Gruzja

  408 430,00

  502 200,00

  0,00

  2

  27/2018/M

  Fundacja   EkoRozwoju FER

  Turystyka w   Adżarii - wdrożenie elementów Regionalnej Strategii Rozwoju Autonomicznej   Republiki Adżarii poprzez wsparcie rozwoju sektora turystyki oraz zwiększenie   zaangażowania społecznego w proces zarządzania Parkiem Narodowym Machakhela

  Gruzja

  286 760,00

  287 845,00

  0,00

  3

  152/2018/M3

  Fundacja ICAD -   Międzynarodowe Centrum Wsparcia i Rozwoju

  Wsparcie   administracji w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji region   Svanetia i rejon masywu Kazbeg

  Gruzja

  752 972,60

  686 040,00

  768 156,00

  4

  41/2018/M3

  Fundacja   HumanDoc

  Budowa systemu   wsparcia osób głuchoniewidomych w Gruzji

  Gruzja

  479 800,00

  569 740,00

  444 520,00

  5

  190/2018

  FUNDACJA ADRA   POLSKA

  Wsparcie i   poprawa warunków życia dzieci i kobiet - grup defaworyzowanych w Gruzji

  Gruzja

  402 743,00

  0,00

  0,00

  6

  100/2018/M

  Fundacja   "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej"

  Ocena obiektów   infrastruktury przedszkolnej i wsparcie gotowości instytucji gruzińskich do   reakcji na katastrofy naturalne i pożary

  Gruzja

  630 990,00

  656 260,00

  0,00

  7

  143/2018

  Fundacja VERDA

  Razem możemy   więcej

  Gruzja

  313 165,00

  0,00

  0,00

  8

  105/2018/M

  Związek Gmin   Wiejskich Województwa Podlaskiego

  Wspieranie   rozwoju przedsiębiorczości w turystyce poprzez rozbudowę infrastruktury   obwodu grodzieńskiego

  Białoruś

  669 570,00

  490 750,00

  0,00

  9

  1/2018/M3

  Fundacja   "Wschód"

  Zielona ekonomia   w rozwoju przedsiębiorczości na Białorusi

  Białoruś

  791 055,00

  674 746,00

  659 114,00

  10

  154/2018

  Fundacja Most   Solidarności

  Poprawa   infrastruktury i wsparcie funkcjonowania ośrodka rehabilitacji   niepełnosprawnych dzieci i dorosłych w Homlu na Białorusi

  Białoruś

  428 134,00

  0,00

  0,00

  11

  102/2018

  Podlaska   Fundacja Rozwoju Regionalnego

  Akademia   aktywizacji przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

  Białoruś

  272 327,00

  0,00

  0,00

  12

  170/2018

  Wąbrzeskie   Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

  BY Конвенция:   Edukacja - Rehabilitacja - Integracja: poszerzenie działalności i rozbudowa   oferty produktowej Społecznego Klastera Produktowego: Puchowicze - Stołbce -   Svir - Komarovo

  Białoruś

  395 540,00

  0,00

  0,00

  13

  179/2018/M3

  Podlaska   Fundacja Rozwoju Regionalnego

  Wdrażanie   systemu klastrowego na Białorusi

  Białoruś

  330 650,00

  264 640,00

  299 230,00

  14

  104/2018

  Caritas Polska

  Utworzenie i   funkcjonowanie 10 świetlic integracyjnych dla dzieci na Białorusi

  Białoruś

  822 811,00

  0,00

  0,00

  15

  180/2018/M3

  Fundacja   "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej"

  Profesjonalizacja   i wyrównanie dysproporcji rozwojowych systemu straży pożarnej i zarządzania   kryzysowego w Kenii

  Kenia

  803 473,00

  1 194 052,00

  1 183 964,00

  16

  116/2018

  Salezjański   Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

  Podniesienie   poziomu edukacji zawodowej w Kenii poprzez modernizację warsztatów oraz   doposażenie biblioteki w szkole technicznej w Nairobi

  Kenia

  545 011,20

  0,00

  0,00

  17

  4/2018

  Fundacja   Partners Polska

  Zdrowe   przedszkole - poprawa warunków sanitarnych oraz promocja zdrowia dzieci w   wieku przedszkolnym z nieformalnej dzielnicy Mathare w Nairobi

  Kenia

  637 375,00

  0,00

  0,00

  18

  9/2018/M

  Polska Akcja   Humanitarna

  Podnoszenie jakości   życia poprzez kompleksowy i przyjazny środowisku rozwój przedsiębiorczości w   Południowej Kenii

  Kenia

  783 152,80

  1 089 480,86

  0,00

  19

  200/2018

  Stowarzyszenie   "Towarzystwo Navegadores"

  Poprawa dostępu   do infrastruktury sanitarnej i podniesienie świadomości z zakresu   higieny  mieszkańców powiatu Kebemer.

  Senegal

  608 680,00

  0,00

  0,00

  20

  24/2018

  Dzieło Pomocy   "Ad Gentes"

  Poprawa dostępu   do edukacji przedszkolnej dzieci w regionie Dar es Salaam poprzez budowę i   wyposażenie przedszkola w Centrum Edukacyjnym św. Maksymiliana Kolbego w   Segerea (Dar es Salaam, Tanzania)

  Tanzania

  899 378,00

  0,00

  0,00

  21

  198/2018

  Chrześcijańska Służba   Charytatywna

  Poprawa warunków   sanitarnych oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie higieny wśród uczniów   Szkoły Podstawowej Ntunduu i mieszkańców okolicznych wsi

  Tanzania

  588 033,10

  0,00

  0,00

  22

  91/2018

  Fundacja "U   Łejerów"

  Polska Misja   Edukacyjna – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z obozu uchodźców w   Ulyankulu poprzez budowę centrum edukacji wczesnoszkolnej i podstawowej oraz   przeprowadzenie cyklu warsztatów dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli w   Regionie Tabora.

  Tanzania

  405 965,00

  0,00

  0,00

  23

  155/2018

  Stowarzyszenie   Polska Misja Medyczna

  Podniesienie   jakości leczenia chirurgicznego oraz opieki nad matką i dzieckiem w regionach   Lindi i Mtwara w Tanzanii.

  Tanzania

  623 485,00

  0,00

  0,00

  24

  12/2018

  Fundacja Kultury   Świata

  Rozwój sektora   przetwórstwa nerkowców w dystrykcie Mkuranga

  Tanzania

  491 330,00

  0,00

  0,00

  25

  132/2018/M

  Fundacja   "Polskie Centrum Pomocy Międzynaro-dowej"

  Optymalizacja   konwencjonalnego i niekonwencjonalnego nawadniania dla rozwoju obszarów wiejskich   i aktywizacji kobiet oraz młodzieży w Palestynie

  Palestyna

  1 595 262,00

  1 587 485,00

  0,00

  26

  66/2018

  Fundacja   Inicjatyw Menedżerskich

  Nowe połączone   gromady - jak skutecznie zarządzać rozwojem lokalnym

  Ukraina

  322 920,00

  0,00

  0,00

  27

  59/2018

  Urząd   Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  Od relacji   partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa - trzecia edycja projektu   z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim

  Ukraina

  319 995,00

  0,00

  0,00

  28

  161/2018

  Stowarzyszenie   Integracja Europa-Wschód

  Zachodnioukraińska   Kooperatywa Ogrodniczo - Sadownicza

  Ukraina

  261 430,00

  0,00

  0,00

  29

  167/2018

  Fundacja   INNOVATIS

  Szkoła Dobrej   Energii II

  Ukraina

  274 070,00

  0,00

  0,00

  30

  86/2018

  iHELP Institute

  Poprawa systemu   ratownictwa drogowego i zarządzania kryzysowego w obwodzie zakarpackim -   Ukraina

  Ukraina

  315 069,00

  0,00

  0,00

  31

  137/2018

  Fundacja   Edukacja dla Demokracji

  Decentralizacja   w praktyce – uczymy się od siebie nawzajem

  Ukraina

  224 117,00

  0,00

  0,00

  32

  139/2018

  Związek Miast   Polskich

  Zarządzanie   miastem i gminą miejsko-wiejską w modelu partnerstwa i współpracy- adaptacja   do uwarunkowań ukraińskich

  Ukraina

  294 508,00

  0,00

  0,00

  33

  89/2018

  Stowarzyszenie   Czajnia

  Transformacja   szkoły zawodowej w Czerwonogradzie.

  Ukraina

  205 590,00

  0,00

  0,00

  34

  176/2018/M

  Fundacja Rozwoju   Demokracji Lokalnej

  Wsparcie reformy   samorządowej - wdrożenie modelu partycypacyjnego planowania strategicznego w   gromadach  centralno-północnej i zachodniej Ukrainy

  Ukraina

  475 000,00

  225 000,00

  0,00

  35

  60/2018

  Wydział   Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin. Gmina Lublin

  Profesjonalne   kadry w samorządzie lokalnym – budowanie kompetentnych zespołów administracji   publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie

  Ukraina

  337 185,00

  0,00

  0,00

  36

  2/2018

  Fundacja   "Nauka dla Rozwoju"

  Wsparcie rozwoju   szkolenia zawodowego pielęgniarek w zakresie opieki paliatywnej.

  Ukraina

  342 740,00

  0,00

  0,00

  RAZEM

  18 338 716,70

  8 228 238,86

  3 354 984,00

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: