close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 7 lipca 2016 (ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2017)

   

  Szanowni Państwo,

   

  W ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2016”  dofinansowane zostanie 11 projektów w łącznej wysokości 430 000,00 zł.

   

  Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu.

   

   

  Jednocześnie informujemy, że 8 ofert ocenionych zostało na co najmniej 60 punktów w wyniku oceny merytorycznej, lecz nie zmieściły się one w przewidzianym na konkurs limicie środków.

   

  W związku z powyższym, zgodnie z § 7 ust. 20 regulaminu konkursu, umieszczone zostały na liście ofert rezerwowych. Przyznanie dotacji oferentom z listy rezerwowej możliwe będzie jedynie w przypadku rezygnacji z podpisania umowy o dotację przez oferentów umieszczonych na liście podstawowej.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: