close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • Poniżej prezentujemy wyniki konkursu „Dodatkowe wsparcie szkolnictwa polskiego na Litwie i Łotwie w 2016 r.”. Publikowana lista obejmuje oferty, którym przyznano dofinansowanie (oznaczono je kolorem zielonym) oraz te, które znalazły się na liście rezerwowej (oznaczone kolorem żółtym). Podmioty z listy rezerwowej mogą uzyskać dotację jedynie w przypadku rezygnacji z realizacji projektu przez inny podmiot, który otrzymał dofinansowanie.
  O kolejności przyznawania dotacji podmiotom z listy rezerwowej decydować będzie pozycja projektu na liście w danym zadaniu. Zgodnie z Regulaminem konkursu lista rezerwowa traci ważność 31 sierpnia 2016 r.

  Wszelkie pytania na temat uzasadnień oceny Komisji prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: polonia.konkurs@msz.gov.pl


  Wyniki konkursu „Dodatkowe wsparcie szkolnictwa polskiego na Litwie i Łotwie w 2016 r.”
  Lista oferentów, których oferty zostały odrzucone ze względów formalnych oraz których oferty nie podlegały ocenie zgodnie z pkt 8.2. Regulaminu konkursu

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: