close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • Szanowni Państwo,

   

  W ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016” Ministerstwo Spraw Zagranicznych dofinansuje 36 projektów w łącznej wysokości 3 899 316,90 zł. Poniżej przedstawiamy listę projektów, które uzyskały dofinansowanie.

   

   W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 160 ofert w łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania w wysokości  23 671 967,25 zł.

  W wyniku I–go etapu oceny formalnej, ze 160 złożonych ofert 55 podlegało procedurze uzupełnień. Po dokonaniu ponownej oceny formalnej ofert o uzupełnienia nadesłane przez oferentów, 143 oferty spełniły wymogi formalne i przeszły do etapu oceny merytorycznej.

   

  Jednocześnie informujemy, że 81 ofert ocenionych zostało na co najmniej 60 punktów w wyniku oceny merytorycznej, lecz nie zmieściły się one w przewidzianym na konkurs limicie środków. W związku z powyższym, zgodnie z § 7 ust. 18 regulaminu konkursu, umieszczone zostały na liście ofert rezerwowych. Przyznanie dotacji oferentom z listy rezerwowej możliwe będzie jedynie w przypadku ewentualnej rezygnacji z podpisania umowy o dotację przez oferentów umieszczonych na liście podstawowej.

   

  Projekty, które otrzymały mniej niż 60 pkt. z oceny merytorycznej, nie zostały umieszczone na żadnej z poniższych list.

   

  Lista ofert, które uzyskały dofinansowanie

  Lista ofert rezerwowych

  Lista ofert podlegających odrzuceniu 

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: