close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDARZENIA

 • 12 grudnia 2018

  Odrodzenie Polskiej Służby Zagranicznej 1917-1921

  Funkcjonujące podczas wojny zagraniczne placówki paryskiego Komitetu Narodowego Polskiego i warszawskiej Rady Regencyjnej przekształciły się w urzędy dyplomatyczne i konsularne odrodzonego państwa. W listopadzie 1918 r. w MSZ w Warszawie utworzono Wydział Konsularny, przekształcony następnie w departament, w którym w 1921 r. pracowały 54 osoby. Pierwszy konsulat RP powstał w listopadzie 1918 r. w Berlinie. W 1921 r. Polska posiadała na świecie 64 urzędy konsularne, w tym 42 konsulaty zawodowe i 22 honorowe. Przy 17 poselstwach funkcjonowały wydziały konsularne.

  Protokół konferencji przygotowującej powstanie Komitetu Narodowego Polskiego z siedzibą w Paryżu, zawierający postulat roztoczenia: „opieki cywilnej nad Polakami w zachodnich państwach sprzymierzonych”, Lozanna, 9 i 10 sierpnia 1917 r. (AAN)
  Protokół konferencji przygotowującej powstanie Komitetu Narodowego Polskiego z siedzibą w Paryżu, zawierający postulat roztoczenia: „opieki cywilnej nad Polakami w zachodnich państwach sprzymierzonych”, Lozanna, 9 i 10 sierpnia 1917 r. (AAN)
  Władysław Mazurkiewicz, naczelnik Wydziału Konsularnego w Sekcji Politycznej MSZ od listopada 1918 r. do marca 1919 r., zdjęcie późniejsze (NAC).
  Władysław Mazurkiewicz, naczelnik Wydziału Konsularnego w Sekcji Politycznej MSZ od listopada 1918 r. do marca 1919 r., zdjęcie późniejsze (NAC).
  Wacław Babiński, wicedyrektor Departamentu Konsularnego od 1919 r. (NAC)
  Wacław Babiński, wicedyrektor Departamentu Konsularnego od 1919 r. (NAC)
  Karol Rose był pierwszym polskim konsulem (jako konsul generalny w Berlinie od 15 listopada 1918 r. do 1924 r.). Na zdjęciu nota Poselstwa RP w Berlinie informująca o przejęciu kierownictwa placówki przez Karola Rose pod nieobecność posła, 30 marca 1920 r. (Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Berlin).
  Karol Rose był pierwszym polskim konsulem (jako konsul generalny w Berlinie od 15 listopada 1918 r. do 1924 r.). Na zdjęciu nota Poselstwa RP w Berlinie informująca o przejęciu kierownictwa placówki przez Karola Rose pod nieobecność posła, 30 marca 1920 r. (Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Berlin).
  Po odzyskaniu niepodległości administracja w Warszawie powoli przejmowała dorobek instytucji niepodległościowych działających za granicą. Na zdjęciu pismo Ministerstwa Spraw Zewnętrznych do Komitetu Narodowego Polskiego z prośbą o informację dotyczącą utworzonej sieci konsularnej, 28 stycznia 1919 r. (AAN)
  Po odzyskaniu niepodległości administracja w Warszawie powoli przejmowała dorobek instytucji niepodległościowych działających za granicą. Na zdjęciu pismo Ministerstwa Spraw Zewnętrznych do Komitetu Narodowego Polskiego z prośbą o informację dotyczącą utworzonej sieci konsularnej, 28 stycznia 1919 r. (AAN)
  Komitet Narodowy Polski – projekt: „Organizacji Placówek Konsularnych Państwa Polskiego”, Paryż, kwiecień 1919 r. (AAN)
  Komitet Narodowy Polski – projekt: „Organizacji Placówek Konsularnych Państwa Polskiego”, Paryż, kwiecień 1919 r. (AAN)
  Paszport dla Jadwigi Głuchowskiej, wystawiony przez konsula RP w Chicago, 11 listopada 1919 r. (AMSZ)
  Paszport dla Jadwigi Głuchowskiej, wystawiony przez konsula RP w Chicago, 11 listopada 1919 r. (AMSZ)
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie prosi Komitet Narodowy Polski w Paryżu o wystąpienie do rządu brazylijskiego o „agrément” dla Józefa Okołowicza, który otrzymał nominację na konsula generalnego, Warszawa 24 czerwca 1919 r.
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie prosi Komitet Narodowy Polski w Paryżu o wystąpienie do rządu brazylijskiego o „agrément” dla Józefa Okołowicza, który otrzymał nominację na konsula generalnego, Warszawa 24 czerwca 1919 r.
  Pierwszy urząd konsularny (Konsulat Generalny RP w Berlinie) rozpoczął pracę już w listopadzie 1918 r. Na zdjęciu siedziba tej placówki w 1924 r.
  Pierwszy urząd konsularny (Konsulat Generalny RP w Berlinie) rozpoczął pracę już w listopadzie 1918 r. Na zdjęciu siedziba tej placówki w 1924 r.
  Jeden z pierwszych konsulatów honorowych RP uruchomiono w Brukseli, na zdjęciu jego siedziba.
  Jeden z pierwszych konsulatów honorowych RP uruchomiono w Brukseli, na zdjęciu jego siedziba.
  W 1919 r. został utworzony Konsulat RP w Trieście, zdjęcie późniejsze.
  W 1919 r. został utworzony Konsulat RP w Trieście, zdjęcie późniejsze.
  Wpis na pierwszej stronie „Rejestru Obywateli Polskich” prowadzonego przez Konsulat RP w Helsingforsie, 3 stycznia 1920 r. (AMSZ)
  Wpis na pierwszej stronie „Rejestru Obywateli Polskich” prowadzonego przez Konsulat RP w Helsingforsie, 3 stycznia 1920 r. (AMSZ)
  Paszport na formularzu „Przedstawicielstwa Państwa Polskiego w Finlandii”, 9 października 1920 r. (AMSZ)
  Paszport na formularzu „Przedstawicielstwa Państwa Polskiego w Finlandii”, 9 października 1920 r. (AMSZ)
  Konsulat RP w Hamburgu działał w latach 1921-1939, na zdjęciu naklejka kopertowa placówki (AMSZ).
  Konsulat RP w Hamburgu działał w latach 1921-1939, na zdjęciu naklejka kopertowa placówki (AMSZ).
  Ostatnia strona Konwencji konsularnej między Polską a ZSRR z 18 lipca 1924 r., widać podpisy i pieczęcie osobiste Kazimierza Wyszyńskiego (kierownik Poselstwa RP w Moskwie), Karola Poznańskiego (kierownik Wydziału Ogólnego w Departamencie Konsularnym MSZ), Wiktora Koppa (pełnomocnik Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych RFSRR przy Radzie Komisarzy Ludowych RFSRR) i Borysa Steina (Boris Sztejn, kierownik wydziału Polski i Pribałtyki Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych RFSRR) (AMSZ).
  Ostatnia strona Konwencji konsularnej między Polską a ZSRR z 18 lipca 1924 r., widać podpisy i pieczęcie osobiste Kazimierza Wyszyńskiego (kierownik Poselstwa RP w Moskwie), Karola Poznańskiego (kierownik Wydziału Ogólnego w Departamencie Konsularnym MSZ), Wiktora Koppa (pełnomocnik Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych RFSRR przy Radzie Komisarzy Ludowych RFSRR) i Borysa Steina (Boris Sztejn, kierownik wydziału Polski i Pribałtyki Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych RFSRR) (AMSZ).
  Akt nominacji na konsula RP w Brukseli podpisany przez ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, 30 marca 1934 r. (zbiory prywatne Andrzeja Nagórnego).
  Akt nominacji na konsula RP w Brukseli podpisany przez ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, 30 marca 1934 r. (zbiory prywatne Andrzeja Nagórnego).
  Mapa rozmieszczenia polskich placówek konsularnych w Europie w 1928 r. (AMSZ)
  Mapa rozmieszczenia polskich placówek konsularnych w Europie w 1928 r. (AMSZ)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: