close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDARZENIA

 • 16 listopada 2018

  Odrodzenie Polskiej Służby Zagranicznej 1917-1921

  16 listopada 1918 r. naczelny wódz  Józef Piłsudski w depeszy, kontrasygnowanej przez kierującego wówczas MSZ Tytusa Filipowicza, zawiadomił rządy „wszystkich państw wojujących i neutralnych” o odrodzeniu Polski, apelując o uznanie jej niepodległości i suwerenności.

  Tekst depeszy:

   

   

   

   

  Do pana prezydenta Stanów Zjednoczonych,

  Do Królewskiego rządu angielskiego,

  Do rządu Rzeczypospolitej francuskiej,

  Do Królewskiego rządu włoskiego,

  Do Cesarskiego rządu japońskiego,

  Do rządu Rzeczypospolitej niemieckiej

  i do rządów wszystkich państw wojujących i neutralnych.

   

  Jako wódz naczelny armji polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.

  Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.

  Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój, zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na armji polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim  nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia polskiej Rzeczypospolitej odrodzonej i niepodległej.

  Wódz naczelny

  [Józef] Piłsudski

   

  Za ministra spraw zewnętrznych

  [Tytus] Filipowicz

  Warszawa, 16/XI 1918

   

   

  Dzień później Filipowicz zwrócił się do ministrów spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Japonii z propozycją wymiany przedstawicieli dyplomatycznych. Obie depesze iskrowe, wysłane z wojskowej radiostacji w Cytadeli Warszawskiej były pierwszymi oficjalnymi enuncjacjami władz polskich skierowanymi do społeczności międzynarodowej po 11 listopada 1918 r. Zapoczątkowane zostały w ten sposób działania odradzającego się państwa polskiego, zmierzające do nawiązania stosunków dyplomatycznych. Efektem tych zabiegów było zaproszenie 15 stycznia 1919 r. delegacji polskiej na konferencję pokojową w Paryżu i uznanie Polski oraz rządu Ignacego Jana Paderewskiego przez większość państw sprzymierzonych i neutralnych w 1919 r. W konsekwencji nastąpiła wymiana przedstawicieli dyplomatycznych.

   

  16 listopada co roku jest świętowany jako Dzień Służby Zagranicznej - wszystkim członkom służby zagranicznej życzymy sukcesów.

   

  Opracowanie: Wydział Wiedzy Historycznej BAZI

  Radiostacja wojskowa na Cytadeli Warszawskiej, z której polskie władze wysłały pierwsze depesze, 1918 r. (Wydawnictwo Rytm)
  Radiostacja wojskowa na Cytadeli Warszawskiej, z której polskie władze wysłały pierwsze depesze, 1918 r. (Wydawnictwo Rytm)
  Publikacja depeszy w "Monitorze Polskim"
  Publikacja depeszy w "Monitorze Polskim"
  Treść depeszy Tytusa Filipowicza z 17 listopada 1918 r., wysłana via Paryż do MSZ Wielkiej Brytanii, 1918 r. (The National Archives, London)
  Treść depeszy Tytusa Filipowicza z 17 listopada 1918 r., wysłana via Paryż do MSZ Wielkiej Brytanii, 1918 r. (The National Archives, London)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: