close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • Depesze dotyczące "okrągłego stołu"

  Depesze z Rzymu. Niżej spis szyfrogramów.

   

  Nr 224 Rzym, 17 stycznia 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do ministra spraw zagranicznych o opiniach przedstawicieli włoskich środowisk politycznych na temat przemian w Polsce wyrażanych w rozmowach z ministrem finansów Andrzejem Wróblewskim

   

  Nr 225 Rzym, 20 stycznia 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do ministra spraw zagranicznych o rozmowie z zastępcą dyrektora generalnego MSZ Włoch Pierfrancesco Negrotto o aktualnej sytuacji politycznej w Polsce i kwestiach międzynarodowych

   

  Nr 226 Rzym, 23 stycznia 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do ministra spraw zagranicznych do członka Biura Politycznego KC PZPR o rozmowie z przedstawicielem kierownictwa Włoskiej Partii Komunistycznej o sytuacji wewnętrznej w Polsce

   

  Nr 227 Rzym, 17 stycznia 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do podsekretarza stanu w MSZ w sprawie opinii środowisk włoskich na temat X Plenum KC PZPR

   

  Nr 228 Rzym, 24 stycznia 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do ministra spraw zagranicznych o rozmowach ministra przemysłu Mieczysława Wilczka w Rzymie

   

  Nr 229 Rzym, 7 lutego 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do dyrektora Departamentu Prasy i Informacji MSZ o reakcjach włoskich środków masowego przekazu na rozpoczęcie obrad „okrągłego stołu”

   

  Nr 230 Rzym, 13 lutego 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do ministra spraw zagranicznych o reakcjach włoskich środowisk politycznych na rozpoczęcie obrad „okrągłego stołu”

   

  Nr 231 Rzym, 8 marca 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie przewodniczącym Senatu Włoch Giovannim Spadolinim o rozwoju sytuacji politycznej w Polsce

   

  Nr 232 Rzym, 14 marca 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z przedstawicielem MSZ Włoch na temat włoskich ocen rozwoju sytuacji w Polsce i stanu stosunków dwustronnych

   

  Nr 233 Rzym, 16 marca 1989 r.

  Szef Zespołu ds. Stałych Kontaktów Roboczych ze Stolicą Apostolską Jerzy Kuberski do ministra spraw zagranicznych o przebiegu audiencji u papieża Jana Pawła II i o rozmowie z abp. Francesco Colasuonno o sytuacji politycznej, ekonomicznej i społecznej w Polsce

   

  Nr 234 Rzym, 18 marca 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do przewodniczącego Rady Państwa z informacją o przebiegu rozmów marszałka Sejmu Romana Malinowskiego z ministrem spraw zagranicznych Włoch Giulio Andreottim i czołowymi przedstawicielami włoskiego życia politycznego na temat sytuacji wewnętrznej w Polsce

   

  Nr 235 Rzym, 22 marca 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do członka Biura Politycznego KC PZPR o rozmowach prowadzonych we Włoszech przez sekretarza KC Mariana Stępnia z politykami Włoskiej Partii Socjalistycznej i Włoskiej Partii Socjaldemokratycznej

   

  Nr 236 Rzym, 12 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do dyrektora Departamentu Prasy i Informacji MSZ o reakcjach włoskich środków masowego przekazu na zakończenie obrad „okrągłego stołu”

   

  Nr 237 Rzym, 12 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do ministra spraw zagranicznych o rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Włoch Giulio Andreottim o zakończeniu obrad „okrągłego stołu”.

   

  Nr 238 Rzym, 13 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do dyrektora Departamentu IV MSZ o przygotowaniach do wizyty Lecha Wałęsy w Ambasadzie PRL w Rzymie

   

  Nr 239 Rzym, 25 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do dyrektora Departamentu IV MSZ o przebiegu wizyty delegacji NSZZ „Solidarność” we Włoszech

   

  Nr 240 Rzym, 25 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz o reakcjach środowisk polskiej emigracji politycznej na zakończenie obrad „okrągłego stołu”

   

  Nr 241 Rzym, 3 maja 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do ministra spraw zagranicznych i ministra współpracy gospodarczej z zagranicą o rozmowie z zastępcą dyrektora generalnego MSZ Włoch ds. Ekonomicznych Francesco Aloisi de Larderel o polsko-włoskich relacjach gospodarczych i ekonomicznych

   

  Nr 242 Rzym, 31 maja 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do ministra spraw zagranicznych o rozmowie z prezydentem Francisco Cossigą i premierem Ciriaco de Mita o pozycji Polski na arenie międzynarodowej

   

  Nr 243 Rzym, 13 czerwca 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do ministra spraw zagranicznych o rozmowie z zastępcą dyrektora generalnego MSZ Włoch Pierfrancesco Negretto w sprawie wyników wyborów parlamentarnych w Polsce

   

  Nr 244 Rzym, 5 lipca 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do ministra spraw zagranicznych o rozmowie z prezesem Instytuto per la Riconstruzione Industriale Romano Prodim na temat form międzynarodowej pomocy gospodarczej dla Polski

   

  Nr 245 Rzym, 5 lipca 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do ministra spraw zagranicznych o opiniach polityków włoskich dotyczących Polski

   

  Nr 246 Rzym, 6 lipca 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do ministra spraw zagranicznych o stanowisku włoskim wobec starań o pomoc gospodarczą dla Polski

   

  Nr 247 Rzym, 17 lipca 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do ministra spraw zagranicznych o rozmowach w MSZ Włoch na temat szczytu państw „7”

   

  Nr 248 Rzym, 21 sierpnia 1989 r.

  Chargé d’affaires Janusz Żebrowski do dyrektora Departamentu IV MSZ w sprawie opinii włoskich na temat powierzenia stanowiska premiera Tadeuszowi Mazowieckiemu

   

  Nr 249 Rzym, 8 września 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do ministra spraw zagranicznych o rozmowie z przewodniczącym Włoskiej Partii Socjalistycznej Bettino Craxim na temat sytuacji wewnętrznej w Polsce i o rozwoju kontaktów PSI z PZPR

   

  Nr 250 Rzym, 8 września 1989 r.

  Ambasador Józef Wiejacz do ministra spraw zagranicznych o ocenach środowisk włoskich i korpusu dyplomatycznego przebiegu reform w Polsce

   

  Nr 251 Rzym, 26 września 1989 r.

  Zastępca ambasadora Jan Giedwidź do ministra współpracy gospodarczej z zagranicą w sprawie działań na rzecz zwiększenia pomocy włoskiej dla Polski

   

  Nr 252 Rzym, 23 listopada 1989 r.

  Zastępca ambasadora Jan Giedwidź do ministra współpracy gospodarczej z zagranicą o rozmowie z dyrektorem generalnym MSZ Włoch w sprawie działań na rzecz zwiększenia pomocy włoskiej dla Polski

   

  Nr 253 Rzym, 14 grudnia 1989 r.

  Chargé d’affaires Janusz Żebrowski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowach I sekretarza KC PZPR Mieczyława F. Rakowskiego z politykami włoskimi

  Pieczęć Ambasady PRL w Rzymie (AMSZ).
  Pieczęć Ambasady PRL w Rzymie (AMSZ).
  Depesza z Rzymu do Warszawy, 5 lipca 1989 r., strona 1 (AMSZ). W prezentowanym zbiorze nr 245.
  Depesza z Rzymu do Warszawy, 5 lipca 1989 r., strona 1 (AMSZ). W prezentowanym zbiorze nr 245.
  Depesza z Rzymu do Warszawy, 5 lipca 1989 r., strona 2 (AMSZ).
  Depesza z Rzymu do Warszawy, 5 lipca 1989 r., strona 2 (AMSZ).
  Depesza z Rzymu do Warszawy, 5 lipca 1989 r., strona 3 (AMSZ).
  Depesza z Rzymu do Warszawy, 5 lipca 1989 r., strona 3 (AMSZ).