close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • Depesze dotyczące "okrągłego stołu"

  Depesze z Londynu. Niżej spis szyfrogramów.

   

  Nr 97 Londyn, 5 stycznia 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ w sprawie polonijnego „okrągłego stołu”

   

  Nr 98 Londyn, 13 stycznia 1989 r.

  Chargé d’affaires Zbigniew Matuszewski rozmowach w MSZ Wielkiej Brytanii w sprawie umowy Polska-EWG

   

  Nr 99 Londyn, 5 stycznia 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o brytyjskich ocenach X Plenum KC PZPR

   

  Nr 100 Londyn, 13 lutego 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o brytyjskich ocenach obrad „okrągłego stołu”

   

  Nr 101 Londyn, 15 lutego 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z posłem Bernardem Brainem o brytyjskich ocenach obrad „okrągłego stołu”

   

  Nr 102 Londyn, 15 lutego 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do prezesa Rady Ministrów o przebiegu wizyty w Wielkiej Brytanii ministra współpracy gospodarczej z zagranicą Dominika Jastrzębskiego

   

  Nr 103 Londyn, 15 lutego 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do ministra spraw zagranicznych o rozmowie podsekretarza stanu w MSZ Bolesława Kulskiego z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Geoffreyem Howe o relacjach dwustronnych i sytuacji międzynarodowej

   

  Nr 104 Londyn, 23 lutego 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do przewodniczącego Rady Państwa z relacją marszałka Sejmu Romana Malinowskiego o jego rozmowach podczas wizyty w Wielkiej Brytanii

   

  Nr 105 Londyn, 14 marca 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do podsekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i podsekretarza stanu w MSZ o rozmowach ze współpracownikiem podsekretarza stanu MSZ Wielkiej Brytanii Davidem Ratfordem o rozwoju sytuacji w Polsce i o rozmowach PRL-EWG

   

  Nr 106 Londyn, 17 marca 1989 r.

  Chargé d’affaires Zbigniew Matuszewski do sekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w sprawie powołania polsko-brytyjskiej grupy roboczej ds. współpracy przemysłowej

   

  Nr 107 Londyn, 21 marca 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do ministra spraw zagranicznych o rozmowie z premier Margaret Thatcher o reformach w Polsce

   

  Nr 108 Londyn, 11 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z doradcą premier Margaret Thatcher Charlesem Powellem o przebiegu obrad „okrągłego stołu”

   

  Nr 109 Londyn, 12 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu Prasy i Informacji MSZ o reakcjach brytyjskich na rezultaty obrad „okrągłego stołu”

   

  Nr 110 Londyn, 13 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z wiceprzewodniczącym parlamentu Irlandii Jimem Tunneyem o rezultatach obrad „okrągłego stołu”

   

  Nr 111 Londyn, 14 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z podsekretarzem stanu w MSZ Irlandii Pádraig Murphym

   

  Nr 112 Londyn, 14 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych o rozmowie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu Irlandii Johnem Dully

   

  Nr 113 Londyn, 14 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie w Departamencie Europy Wschodniej w MSZ Wielkiej Brytanii w sprawie pomocy gospodarczej dla Polski

   

  Nr 114 Londyn, 18 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ o reakcjach rządu polskiego na uchodźstwie na wyniki obrad „okrągłego stołu”

   

  Nr 115 Londyn, 19 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do sekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą o rozmowach w Ministerstwie Handlu i Przemysłu Wielkiej Brytanii na temat posiedzenia Komisji Mieszanej

   

  Nr 116 Londyn, 21 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie ze współpracownikiem podsekretarza stanu MSZ Wielkiej Brytanii Davidem Ratfordem o rozwoju sytuacji w Polsce i o kwestiach rozbrojenia

   

  Nr 117 Londyn, 24 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie z ministrem stanu MSZ Wielkiej Brytanii Williamem Waldegrave o polsko-brytyjskich konsultacjach politycznych

   

  Nr 118 Londyn, 27 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do ministra finansów w sprawie polsko-brytyjskiego porozumienia do umowy z Klubem Paryskim

   

  Nr 119 Londyn, 29 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z ministrem handlu i przemysłu Wielkiej Brytanii Alanem Clarkiem po jego wizycie w Polsce

   

  Nr 120 Londyn, 29 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z wicedyrektor Departamentu Wschodnioeuropejskiego MSZ Wielkiej Brytanii Ann Lewis na temat przygotowywanego spotkania Thatcher – Jaruzelski

   

  Nr 121 Londyn, 2 maja 1989 r.

  Chargé d’Affaires Zbigniew Matuszewski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z kierownikiem Działu Zagranicznego Partii Konserwatywnej Hamiltonem o reakcjach torysów na proces przemian w Polsce

   

  Nr 122 Londyn, 4 maja 1989 r.

  Chargé d’Affaires Zbigniew Matuszewski do dyrektora Departamentu IV MSZ o opiniach korpusu dyplomatycznego i brytyjskiego MSZ na temat wizyty premier Margaret Thatcher w RFN

   

  Nr 123 Londyn, 11 maja 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do podsekretarza stanu w MSZ o rozmowach w brytyjskim MSZ na temat procesu przemian w Polsce

   

  Nr 124 Londyn, 26 maja 1989 r.

  Chargé d’Affaires Zbigniew Matuszewski do dyrektora Departamentu IV MSZ o wyborach parlamentarnych w Irlandii

   

  Nr 125 Londyn, 2 czerwca 1989 r.

  Chargé d’Affaires Zbigniew Matuszewski do ministra współpracy gospodarczej z zagranicą o rozmowach ministra spraw zagranicznych PRL Tadeusza Olechowskiego ze współpracownikiem podsekretarza stanu w MSZ Wielkiej Brytanii Davidem Ratfordem w sprawie rozmów Polska-EWG

   

  Nr 126 Londyn, 2 czerwca 1989 r.

  Chargé d’Affaires Zbigniew Matuszewski do ministra finansów o rozmowach z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Robinem Mountfieldem w sprawie rozmów PRL z Klubem Paryskim

   

  Nr 127 Londyn, 8 czerwca 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o brytyjskich ocenach wyborów parlamentarnych w Polsce

   

  Nr 128 Londyn, 10 czerwca 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do członków Biura Politycznego KC PZPR w sprawie oprawy informacyjnej wizyty gen. Wojciecha Jaruzelskiego w Wielkiej Brytanii

   

  Nr 129 Londyn, 15 czerwca 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do podsekretarza stanu w MSZ o brytyjskich ocenach wizyty gen. Wojciecha Jaruzelskiego w Wielkiej Brytanii

   

  Nr 130 Londyn, 20 czerwca 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie z dyrektorem Departamentu Wschodnioeuropejskiego w MSZ Wielkiej Brytanii Christopherem Hulse w sprawie oceny wizyty gen. Wojciecha Jaruzelskiego w Wielkiej Brytanii

   

  Nr 131 Londyn, 27 czerwca 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do ministra spraw zagranicznych i ministra współpracy gospodarczej z zagranicą podsekretarza stanu w MSZ o brytyjskich ocenach wizyty gen. Wojciecha Jaruzelskiego w Wielkiej Brytanii

   

  Nr 132 Londyn, 3 lipca 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z dyrektorem politycznym w MSZ Irlandii Padraig Murphym o irlandzkich ocenach procesu przemian w Polsce

   

  Nr 133 Londyn, 5 lipca 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie z dyrektorem politycznym w MSZ Wielkiej Brytanii Johnem Fretwellem o przebiegu procesu reform w Polsce

   

  Nr 134 Londyn, 3 lipca 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z zastępcą rzecznika Partii Pracy Georgem Robertsonem o przebiegu procesu reform w Polsce

   

  Nr 135 Londyn, 8 lipca 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z ministrem stanu w MSZ Wielkiej Brytanii Williamem Waldegrave o problemach dwustronnych i europejskich

   

  Nr 136 Londyn, 8 lipca 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do prezesa Rady Ministrów o przebiegu wizyty wiceministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej A. Malinowskiego w Wielkiej Brytanii

   

  Nr 137 Londyn, 11 lipca 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z wicedyrektorem Departamentu Planowania w MSZ Wielkiej Brytanii Jonathanem Powellem w sprawie szczytu państw „7”

   

  Nr 138 Londyn, 14 lipca 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do podsekretarza stanu w MSZ i podsekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą o rozmowie z głównym doradcą premier M. Thatcher w sprawach ekonomicznych, Alanem Waltersem, w sprawie rozmów Polski z MFW

   

  Nr 139 Londyn, 17 lipca 1989 r.

  Chargé d’Affaires Zbigniew Matuszewski do dyrektora Departamentu IV MSZ o brytyjskich ocenach wizyty prezydenta USA G. Busha w Polsce

   

  Nr 140 Londyn, 18 lipca 1989 r.

  Chargé d’Affaires Zbigniew Matuszewski do ministra spraw zagranicznych o rozmowie z zastępcą sekretarza stanu w MSZ Wielkiej Brytanii Davidem Ratfordem o kwestiach polskich podnoszonych podczas szczytu państw „7”

   

  Nr 141 Londyn, 19 lipca 1989 r.

  Chargé d’Affaires Zbigniew Matuszewski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z wicedyrektor Departamentu Wschodnioeuropejskiego w MSZ Wielkiej Brytanii Ann Lewis w sprawie programu szkolenia i konsultacji dla Polski

   

  Nr 142 Londyn, 28 lipca 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do sekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów o rozmowie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Robinem Mountfieldem w sprawie polityki kredytowej wobec Polski

   

  Nr 143 Londyn, 16 sierpnia 1989 r.

  Chargé d’Affaires Zbigniew Matuszewski do ministra spraw zagranicznych o rozmowie z dyrektorem politycznym MSZ Wielkiej Brytanii Johnem Fretwellem o sytuacji politycznej w Polsce

   

  Nr 144 Londyn, 23 sierpnia 1989 r.

  Chargé d’Affaires Zbigniew Matuszewski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowach w MSZ Wielkiej Brytanii w sprawie rozwoju sytuacji politycznej w Polsce

   

  Nr 145 Londyn, 1 września 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z posłem Labour Party Geraldem Kaufmanem w sprawie kontaktów Partii Pracy z Polską

   

  Nr 146 Londyn, 4 września 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z sekretarzem generalnym Międzynarodówki Socjalistycznej Luisem Ayala w sprawie ocen MS rozwoju sytuacji w Polsce

   

  Nr 147 Londyn, 4 września 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do podsekretarza stanu w MSZ w sprawie apelu premier Margaret Thatcher do przywódców zachodnich o udzielenie Polsce dalszej pomocy

   

  Nr 148 Londyn, 12 września 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z posłem Partii Konserwatywnej Michaelem Heseltine na temat sytuacji wewnętrznej w Polsce

   

  Nr 149 Londyn, 16 września 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do ministra spraw zagranicznych o rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Johnem Majorem i dyrektorem politycznym MSZ Wielkiej Brytanii Johnem Fretwellem o brytyjskich reakcjach na rozwój sytuacji w Polsce

   

  Nr 150 Londyn, 20 września 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o wynikach zjazdu partii Liberalnych Demokratów

   

  Nr 151 Londyn, 22 września 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do ministra współpracy gospodarczej z zagranicą o rozmowach w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w sprawie brytyjskich inwestycji kapitałowych w Polsce

   

  Nr 152 Londyn, 29 września 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie w MSZ Wielkiej Brytanii w sprawie wykorzystania przez Polskę funduszu know-how

   

  Nr 153 Londyn, 25 października 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z wicedyrektor Departamentu Wschodnioeuropejskiego w MSZ Wielkiej Brytanii Ann Lewis o ocenie wizyty polskich parlamentarzystów

   

  Nr 154 Londyn, 30 października 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z przewodniczącym partii Liberalnych Demokratów Paddym Ashbornem na temat sytuacji w Polsce i możliwościach zacieśniania kontaktów dwustronnych

   

  Nr 155 Londyn, 31 października 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z posłem Labour Party Geraldem Kaufmanem po jego powrocie z wizyty w Polsce

   

  Nr 156 Londyn, 9 listopada 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do sekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów o rozmowach w Ministerstwie Przemysłu i Ministerstwie Handlu w sprawie form brytyjskiej pomocy dla Polski

   

  Nr 157 Londyn, 14 listopada 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z dyrektorem Departamentu Wschodnioeuropejskiego MSZ Wielkiej Brytanii Christopherem Hulse na tema brytyjskich ocen wizyty kanclerza RFN H. Kohla w Polsce

   

  Nr 158 Londyn, 23 listopada 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do ministra współpracy gospodarczej z zagranicą o założeniach brytyjskiego programu pomocy dla Polski

   

  Nr 159 Londyn, 14 listopada 1989 r.

  Ambasador Zbigniew Gertych do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Douglasem Hurdem o brytyjskich ocenach rozwoju sytuacji w Niemczech

   

  Nr 160 Londyn, 4 grudnia  1989 r.

  Chargé d’Affaires Zbigniew Matuszewski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z minister stanu w MSZ Wielkiej Brytanii Lyndą Chalker w sprawie kontaktów Polska - MFW

   

  Nr 161 Londyn, 15 grudnia 1989 r.

  Chargé d’Affaires Zbigniew Matuszewski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z dyrektorem Departamentu Wspólnoty Europejskiej w MSZ Wielkiej Brytanii Emyrem Jones-Parrym o przebiegu spotkania ministrów spraw zagranicznych „24”.

  Nominacja Zbigniewa Gertycha na ambasadora w Wielkiej Brytanii, 18 maja 1987 r. (AMSZ).
  Nominacja Zbigniewa Gertycha na ambasadora w Wielkiej Brytanii, 18 maja 1987 r. (AMSZ).
  Odwołanie Zbigniewa Gertycha z funkcji ambasadora w Wielkiej Brytanii, 3 marca 1990 r. (AMSZ).
  Odwołanie Zbigniewa Gertycha z funkcji ambasadora w Wielkiej Brytanii, 3 marca 1990 r. (AMSZ).
  List Margaret Thatcher do Zbigniewa Gertycha, 19 marca 1990 r. (AMSZ).
  List Margaret Thatcher do Zbigniewa Gertycha, 19 marca 1990 r. (AMSZ).
  Depesza z Londynu do Warszawy, 19 marca 1989 r. (AMSZ). W opracowanych materiałach nr 119.
  Depesza z Londynu do Warszawy, 19 marca 1989 r. (AMSZ). W opracowanych materiałach nr 119.