close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • OGŁOSZENIA

 • 17 maja 2016 (ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2016)

  Stosownie do wymogów określonych w art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, MSZ przedkłada do konsultacji projekt Programu współpracy Ministra Spraw Zagranicznych na lata 2016 – 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określający cele, zakres, formy oraz zasady współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z ww. podmiotami.

  Uwagi dotyczące programu można kierować na adres krzysztof.gotowiec@msz.gov.pl w terminie do 16 czerwca br.

  Projekt Programu

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: