close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • OGŁOSZENIA

 • 10 kwietnia 2019 (ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2019)

   

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie ul. I. Franki 108, 79011 Lwów Ukraina ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego marki VOLVO S 80 T6 EXECUTIVE.

   

   

  VOLVO S 80 T6  EXECUTIVE rok  produkcji 2011.

  Dane techniczne:

  • 6cylindrowy silnik benzynowy, objętość – 2953 cm3, o mocy 224 kW (304 KM);
  • 6-biegowa automatyczna skrzynia biegów; Geartronic AWD (napęd na 4 koła ) 
  • Nadwozie 4 –drzwiowe, 5-osobowe
  • Nr nadwozia YV1AR9056C1157032
  • Kolor:  czarny
  • Przebieg na dzień  31.03.2019 r. -173 450  km
  • stan techniczny – dobry
  • przeglądy techniczne i naprawy – autoryzowane serwisy VOLVO w Rzeszowie i Lwowie
  • dodatkowy komplet kół zimowych
  • Cena wywoławcza – 15 000,00 EURO ( słownie: piętnaście tysięcy 00/100 EUR)

   

  Termin oględzin samochodu możliwy jest w dniach 15.04- 26.04.2019 r. na parkingu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, przy ul. Iwana Franki, 108, w godzinach 10.00 – 14.00 w dni robocze (po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu (+380 32 2957 955, +380 32 2957 952).

   

  Uwaga: Wspomniany samochód nie jest rozclony.

   

  Warunki udziału w przetargu:

  1. Osoby zainteresowane składają odpowiednie podanie - ofertę, które powinno zawierać:

  а) nazwisko, imię lub nazwę (firmy), adres i miejsce zamieszkania aplikującego, kontakt telefoniczny oraz adres poczty elektronicznej;

  b) oferowaną cenę i warunki jej spłaty;

  c) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem samochodu o następującej treści: „Oświadczam, że jest mi znany stan techniczny i formalny pojazdu wystawionego na sprzedaż”;

  d) oświadczenie o następującej treści: „W przypadku zakupu przeze mnie danego samochodu, zobowiązuję się do spłaty wszystkich zobowiązań celnych, opłat akcyzowych i podatków zgodnie z prawem ukraińskim”.

   

  Ofertę należy przekazać w zamkniętej kopercie do Kancelarii Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie ul. I. Franki 108 do dnia 26.04.2019 r. do godz. 14.00, przy jednoczesnym wniesieniu wadium pieniężnego w kasie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie (ul. Iwana Franki 108). Oprócz adresu konsulatu na kopercie, w dole z lewej strony należy wyraźnie napisać „Przetarg na samochód”.

  Ważność oferty obowiązuje do momentu rozstrzygnięcia przetargu.

   

  Niedotrzymanie warunków formalnych przy składaniu ofert (brak dopisku na kopercie „PRZETARG NA SAMOCHÓD”, niedotrzymanie terminu składania ofert, niezamknięcie koperty, brak wpłaconego wadium, brak wymienionych w pkt. 1) będzie skutkować odrzuceniem oferty.

   

   

  Wzór przygotowania koperty:

   

   

                               

   

  Konsulat Generalny

  Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie

                                                             ul. Iwana Franki 108

                                                             79011 Lwów

   

   

   

   

   


   

  2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium pieniężnego w wysokości 1500,00 EURO, (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 EUR) wpłaconego do kasy Konsulatu, przy ul. Iwana Franki 108
  (w dniach od 15.04 – 26.04.2019 r., w godzinach 10.00 – 14.00, ale nie później niż do godz. 14.00, dnia 26.04.2019 r.);

  3. Wadium wpłacone przez osoby, których oferty nie zostały wybrane, bądź zostały odrzucone będzie zwrócone w terminie  do 7 dni odpowiednio do dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty;

  4. Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

  5. Wadium nie będzie zwrócone w następujących przypadkach:

  а) żaden z oferentów przetargu nie zaproponował min. ceny początkowej;

  b) jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy nie wniesie do kasy lub nie wpłaci na konto bankowe konsulatu zaoferowanej sumy.

  6. Otwarcie kopert z ofertami odbędzie się komisyjnie w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie w dniu 06.05.2019r. o godz. 15.00

  7. Oferent, który wygrał przetarg będzie bezzwłocznie poinformowany i zaproszony do podpisania umowy kupna-sprzedaży samochodu. Wszelkie koszty związane z czynnościami notarialnymi, rejestracyjnymi oraz opłatami celno-skarbowymi ponosi nabywca pojazdu;

  8. Jeżeli oferent, który wygrał przetarg w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy nie wniesie do kasy lub nie wpłaci na konto bankowe konsulatu zaoferowanej sumy, traci tym samym prawo nabycia przetargowego samochodu, zaś komisja zaproponuje kupno pojazdu następnemu oferentowi, który przedstawił kolejną najwyższą ofertę cenową;

  9. Jeżeli dwóch lub więcej oferentów zaoferowało taką samą cenę najwyższą, wówczas rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w formie aukcji pomiędzy tymi oferentami;

  10. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie pozostawia sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty kupna samochodu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: