close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • OGŁOSZENIA

 • 12 kwietnia 2019 (ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2019)

   

  Ambasada RP w Kijowie ul. Jarosławów Wał 12, 01901 Kijów, ogłasza przetarg pisemny - konkurs ofert na sprzedaż składników majątku ruchomego placówki – samochodów marki: Audi Q7, Volvo S80, Ford Focus oraz Ford Transit.

   

   

  Samochód m-ki Volvo S 80 - CENA WYWOŁAWCZA: 5000 Euro

  1. Marka/typ:                                                 VOLVO S80 2,5 T

  2. Moc silnika:                                                 200 KM                             

  3. Rodzaj paliwa:                                            benzyna

  4. Ilość cylindrów:                                          5

  5. Pojemność silnika w cm3:                       2521

  6. Rok produkcji:                                            2007

  7. Nr nadwozia:                                             YV1AS565071042137

  8. Skrzynia biegów:                                       6-biegowa automatyczna

  9. Kolor karoserii:                                           czarny matalik

  10. Radio:                                                        fabryczne

  11. Stan licznika                                           148 664 km                    

  12. Inne wyposażenie: instalacja alarmowa, skórzana tapicerka, system nawigacji, ABS, ESP, aluminiowe felgi, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, elektryczne szyby i lusterka, centralny zamek, system kontroli parkowania, poduszki powietrzne bezpieczeństwa, klimatyzacja dwustrefowa, koła zimowe. Samochód 100 % sprawny, skrzynia biegów wymaga przeglądu serwisowego, czasami szarpnie podczas jazdy przy zmianie biegów.

   

  Zdjęcie1
  Zdjęcie2
  Zdjęcie3
  Zdjęcie4

   

  Samochód Audi Q7 - CENA WYWOŁAWCZA: 10000 Euro

   

  1. Marka/typ:                                                  AUDI Q-7           

  2. Moc silnika:                                                 272 KM

  3. Rodzaj paliwa:                                            benzyna

  4. Ilość cylindrów:                                          6V

  5. Pojemność silnika:                                     2995

  6. Rok produkcji:                                            2011

  7. Nr nadwozia:                                             WAUZZZ4L0CD005473   

  8. Skrzynia biegów:                                      automatyczna

  9. Kolor karoserii:                                           czarny brillant

  10. Radio:                                                       fabryczne

  11. Stan licznika:                                           191 707 km

  14 Inne wyposażenie: aluminiowe felgi, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, elektryczne szyby i lusterka, ABS, ESP, centralny zamek, system kontroli parkowania, poduszki powietrzne bezpieczeństwa, klimatyzacja dwustrefowa, opony zimowe. Samochód 100 % sprawny, uszkodzona szyba czołowa - do wymiany (wzdłużne pęknięcie).       

   

  Zdjęcie1
  Zdjęcie2
  Zdjęcie3
  Zdjęcie4
  Zdjęcie5

   

  Samochód Ford Focus - CENA WYWOŁAWCZA: 600 Euro

   

  1. Marka/typ:                                                  FORD Focus sedan

  2. Moc silnika:                                                 95 KM  

  3. Rodzaj paliwa:                                            benzyna

  4. Ilość cylindrów:                                          4

  5. Pojemność silnika w cm3:                       1600

  6. Rok produkcji:                                             2004

  7. Nr nadwozia:                                             WFOFXXWPDFUD44838

  8. Skrzynia biegów:                                       manualna 5 biegowa

  9. Kolor karoserii:                                           szary metalik

  10. Radio:                                                        fabryczne

  11. Stan licznika:                                          135 311 km                    

  12. Inne wyposażenie:                                  klimatyzacja, ABS, el. szyby, halogeny, centralny zamek, poduszki powietrzne. Samochód 100 % sprawny, blacharsko stan dobry do poprawki blacharsko lakierniczej (lekkie ślady korozji),  uszkodzona szyba czołowa - do wymiany (wzdłużne pęknięcie).        

  Zdjęcie1
  Zdjęcie2
  Zdjęcie3
  Zdjęcie4
  Zdjęcie5

   

  Samochód m-ki Ford Transit - CENA WYWOŁAWCZA: 2500 Euro

   

  1. Marka/typ:                                                FORD TRANSIT

  2. Moc silnika:                                                140 KM                                            

  3. Rodzaj paliwa:                                          diesel

  4. Ilość cylindrów:                                         4                                                                                                                                                                                                     

  5. Pojemność silnika w cm3:                      2,2 TDCI (uszkodzony)

  6. Rok produkcji:                                           2010

  7. Nr nadwozia:                                            WFOSXXTTFSAL64795

  8. Skrzynia biegów:                                      6-biegowa manualna

  9. Kolor karoserii:                                         srebrny metalik

  10. Radio:                                                       fabryczne

  11. Stan licznika:                                           220 511 km

  12. Inne wyposażenie:                                 klimatyzacja, instalacja alarmowa, ABS, ESP, el. szyby. Blacharsko stan dobry do poprawki blacharsko lakierniczej (lekkie ślady korozji), mechanicznie samochód niesprawny, pojazd ma uszkodzony/zatarty silnik, który aktualnie jest zdemontowany i leży w przestrzeni ładunkowej.

  Zdjęcie1
  Zdjęcie2
  Zdjęcie3

   

  Uwaga: Wszystkie samochody wystawione do przetargu w momencie zakupu zwolnione były z opłat celnych (nie są rozclone), stąd też nabywca zobowiązany będzie w chwili rejestracji do ich poniesienia. 

   

  Warunki udziału w przetargu:

  1.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Ambasady RP w Kijowie,
  ul. Jarosławów Wał 12 do dnia 23 kwietnia br. do godz. 17.00.

  2.      Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.  Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

  3.      Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem samochodu mają możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
  z osobą upoważnioną do kontaktu: tel. +38 0442300731 lub +38 0503840108 przed budynkiem Ambasady RP w Kijowie, ul. Jarosławów Wal 12, Kijów, Ukraina w dniu 18 kwietnia 2019 r., w godzinach 11.00 – 15.00.

  4.      Oferty pisemne należy składać w siedzibie Ambasady RP w Kijowie, ul. ul. Jarosławów Wal 12, Kijów, Ukraina w zaklejonych kopertach do dnia 25 kwietnia 2019 r. z dopiskiem „przetarg na samochód”.

  5.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2019 r. w siedzibie Ambasady RP
  w Kijowie, ul. Jarosławów Wal 12, Kijów, Ukraina.

   

   Oferta powinna zawierać:

   

  1.        Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu komórkowego, adres  e-mailowy; ew. NIP, Regon;

  2.        Oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza;

  3.        Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub,  że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

   4.     Oświadczenie oferenta o następującej treści: „W przypadku zakupu przeze mnie  samochodu, zobowiązuję się do spłaty wszelkich zobowiązań tj. podatków, opłat celno-skarbowych, opłaty rejestracyjnej, i innych opłat, wymaganych przez władze ukraińskie, polskie lub innego kraju do którego pojazd trafi po sprzedaży.

   

  Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 

   

  1.        Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu  lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

  2.        Nie zawiera żadnych danych i dokumentów, o których mowa w pkt 1-4 dotyczących wymogów oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  3. O odrzuceniu oferty oferent zostanie niezwłocznie zawiadomiony (telefonicznie  lub
  drogą e-mail);

  * Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać:  dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym samochodu, natomiast osoba reprezentująca osobę prawną powinna dodatkowo posiadać stosowne pełnomocnictwa i aktualny wypis z rejestru sądowego.  W przypadku kopii wypisu kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

  * Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia samochodu pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta nie później niż po upływie 14 dni od dnia otwarcia ofert.

  * Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna – sprzedaży samochodu w terminie wyznaczonym przez sprzedającego. W razie niestawienia się
  w wyznaczonym terminie, z winy uczestnika, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

  * Jeżeli dwóch lub więcej oferentów zaoferowało taką samą cenę najwyższą, wówczas rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w formie dodatkowej aukcji pomiędzy tymi oferentami;

  * Ambasada RP w Kijowie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
  z ofert bez podania przyczyny.

  * Formularz ofertowy, znajduje się poniżej.

   

   Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o sprzedaży samochodu służbowego

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: