close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

 • Księgozbiór Biblioteki MSZ uzupełniany jest systematycznie o polskie i zagraniczne nowości książkowe dotyczące międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych.

   

  sierpniu 2018 r. księgozbiór biblioteki powiększył się o następujące pozycje:

  EUROPA

   

  Chwała Północy: Rzeczpospolita w polityce Stolicy Apostolskiej 1598-1648, Henryk Litwin, PIW, 2018, sygn. 11673z

   

  Dalej jest noc – losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. 1., Barbara Engelking (red.), Jan Grabowski (red.), Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018, sygn. 11646z

   

  Dalej jest noc – losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. 2., Barbara Engelking (red.), Jan Grabowski (red.), Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018, sygn. 11647z

   

  Funkcjonowanie łańcuchów dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski – uwarunkowania infrastrukturalne i geopolityczne, Urszula Motowidlak, Tomasz Motowidlak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, sygn. 11649z

   

  Gaumardżos! Opowieści z Gruzji (nowe uzupełnione wydanie), Anna Dziewit –Meller, Marcin Meller, Grupa Wydawnicza Foksal, 2018, sygn. 11690z

   

  Jak nas piszą cyrylicą. Polski pan, okupant i faszysta oknem na Zachód? Białorusini, Rosjanie i Ukraińcy o Polakach, Maciej Pieczyński, Fronda, 2018, sygn. 11661z

   

  Kobiety w polskich służbach mundurowych: role, zadania i wyzwania, Ewelina Waśko-Owsiejczuk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018, sygn. 11686z

   

  Konwergencja w warunkach integracji gospodarczej: Grupa Wyszehradzka w globalnych łańcuchach wartości, Maciej J. Grodzicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, sygn. 11652z

   

  Liberalizm w Niemczech, Dieter Langewiesche, Wydawnictwo Neriton, 2018, sygn. 11664z

   

  Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka, T. 4, Jerzy Jaskiernia (red.), Kamil Spryszak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, sygn. 11636z

   

  Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka, T. 3, Jerzy Jaskiernia (red.), Kamil Spryszak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, sygn. 11692z

   

  Nowe wyzwania i rozwiązania w powszechnym systemie ochrony praw człowieka, T. 1., Jerzy Jaskiernia (red.), Kamil Spryszak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, sygn. 11634z

   

  Raport polskiej służby konsularnej 2017, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 13929

   

  Skąd się biorą Holendrzy, Ben Coates, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, sygn. 11697z

   

  Terroryzm a polityka bezpieczeństwa państw Europy Zachodniej na przełomie XX i XXI wieku, Izabela Szkurłat, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2018, sygn. 11674z

   

  Wiek burzy i spokoju: kalendarium dziejów Polski 1918-2018, Andrzej Piasecki, PWN, 2018, sygn. 11657z

   

  Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce – wymiar instytucjonalny, Adam Bodnar, Wolters Kluwer, 2018, sygn. 11659z

   

  Building Ukraine from within: a sociological, institutional, and economic analysis of a nation-state in the making, Anton Oleinik, ibidem Verlag, 2018, sygn.  11694z

   

  纵览   波兰   从波兰外面纵览波兰  (About Poland), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2018,  sygn. 13928

   

   

  UNIA EUROPEJSKA

   

  Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej (Wydanie drugie), Tomasz R. Aleksandrowicz, Difin, 2018, sygn. 11639z

   

  Dostęp do rynku i konkurencja w transporcie lotniczym w UE i regulacjach krajowych na tle przemian globalnych, Agnieszka Kunert-Diallo, Wolters Kluwer, 2018, sygn. 11670z

   

  Hybrydowy model funkcjonowania grup interesu w Unii Europejskiej, Jarosław Filip Czub, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018, sygn. 11682z

   

  Polityka regionalna Unii Europejskiej jako polityka publiczna – wobec potrzeby optymalizacji publicznego działania, Marek Świstak, WUJ, 2018, sygn. 11676

   

  Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze między integracją a Brexitem/Deutsch-polnische Wirtschaftsbeziehungen zwischen Integration und Brexit, Andreas Bielig (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza SGH, 2018, sygn. 11689z

   

  Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, Łukasz Ambroziak, Oficyna Wydawnicza SGH, 2018, sygn. 11648z

   

  Making sense of Brexit, Victor J. Seidler, Policy Press, 2018, sygn. 11624z

   

  Languages after Brexit. How the UK speaks to the world, red. Michael Kelly, Palgrave Macmillan, 2018, sygn. 11612z

   

  On governing Europe: a federal experiment, Andrew Duff, Andrew Nicholas Duff, 2017, sygn. 11620z

   

  The European Union and its Eastern neighbourhood. Europeanisation and its twenty - first - century contradictions, red.: Paul Flenley, Michael Mannin, Manchester University Press, 2018,  sygn. 11626z

   

  The trade policy of the European Union, Sieglinde Gstöhl, Dirk de Bièvre, Palgrave Macmillan Education, 2018, sygn. 11623z

   

   

  AFRYKA

   

  Królowe Mogadiszu, Paweł Smoleński, Wydawnictwo Czarne, 2018, sygn. 11660z

   

   

   

   

   

   

  AMERYKA

   

  Laleczki skazańców – życie z karą śmierci, Linda Polman, Wydawnictwo Czarne, 2018, sygn. 11654z

   

  The plot to attack Iran: how the CIA and the Deep State have conspired to vilify Iran, Dan Kovalik, Skyhorse Publishing, 2018, sygn. 11693z

   

  AUSTRALIA I OCEANIA

   

  Nowe wyzwania i rozwiązania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii, Jerzy Jaskiernia (red.), Kamil Spryszak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, sygn. 11635z

   

  AZJA

   

  Azja: kultura, społeczeństwo i edukacja, Joanna Marszałek-Kawa (red.), Ksenia Kakareko (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, sygn. 11630z

   

  Dzieje starożytnych Chin, Maciej Kuczyński, Bellona, 2018, sygn. 11680z

   

  Fukushima a społeczeństwo obywatelskie – japoński ruch denuklearny w perspektywie politologiczno-socjologicznej, Beata Bochorodycz, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018, sygn. 11679z

   

  Nic nie wiem o Korei Północnej, Nicolas Levi, Asian Century, 2018, sygn. 11683z

   

  Partnerzy, rywale: współpraca i rywalizacja państw azjatyckich, Sylwester Gardocki (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, sygn. 11632z

   

  Polityczne i społeczne oblicza współczesnej Japonii, Joanna Marszałek-Kawa (red.), Michał Dahl (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, sygn. 11631z

   

  Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin, Joanna Marszałek-Kawa (red.), Tadeusz Dmochowski (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, sygn. 11641z

   

  Starożytna mądrość chińska w sentencjach, Piotr Plebaniak, Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2018, sygn. 11675z

   

  Tokio: biografia, Stephen Mansfield, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, sygn. 11650z

   

  China’s great wall of debt: shadow banks, ghost cities, massive loans and the end of the Chinese miracle, Dinny McMahon,  Little Brown, 2018, sygn. 11627z

   

   

  BLISKI WSCHÓD

   

  Zbędni ludzie – przekleństwo chrześcijan Bliskiego Wschodu, Jean-François, Colosimo, Dialog, 2017, sygn. 11665z

   

  Bliski Wschód na początku XXI wieku, Joanna Marszałek-Kawa (red.), Maria Gołda-Sobczak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, sygn. 11633z

   

  The plot to attack Iran: how the CIA and the Deep State have conspired to vilify Iran, Dan Kovalik, Skyhorse Publishing, 2018, sygn. 11693z

   

   

  DYPLOMACJA I SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

   

  Determinanty bezpieczeństwa militarnego państwa – międzynarodowy transfer broni i technologii militarnych, Piotr Milik, Dom Wydawniczy Elipsa, 2018, sygn. 11638z

   

  Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych: ograniczanie kosztów, Zbigniew Zimny, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2018, sygn. 11691z

   

  System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku, Beata Piskorska (red.), Agnieszka Magdalena Zaręba (red.), Wydawnictwo KUL, 2018, sygn. 11645z

   

  How to rig an election, Nic Cheeseman, Brian Klaas, Yale University Press, 2018, sygn. 11695z

   

  ‘Climate refugees’ - beyond the legal impasse?, red.: Simon Behrman, Avidan Kent, Routledge, 2018, sygn. 11625z

   

  Maritime boundary delimitation: The case law. Is it consistent and predictable, red.: Alex G. Oude Elferink, Tore Henriksen i Signe Veierud Busch, Cambridge University Press, 2018, sygn. 11622z

   

   

  SPOŁECZEŃSTWO/CYWILIZACJA

   

  Dobre rządy, Pierre Rosanvallon, Dialog, 2018, sygn. 11681z

   

  Północ i Południe – teksty o polskiej kulturze i historii, Marek A. Cichocki, Teologia Polityczna, 2018, sygn. 11687z

   

  Retrotopia – jak rządzi nami przeszłość, Zygmunt Bauman, PWN, 2018, sygn. 11662z

   

  Władza sprzyja deprawacji – studia lorda Actona nad wolnością, Krzysztof Łazarski, Rambler, 2018, sygn. 11688z

   

  W świecie protestu: idee i narzędzia współczesnych ruchów społecznych,  red. nauk.: M. Kowalewski, M. Rakusa-Suszczewski, A. Rozalska, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, 2018, sygn. 11663z

   

   

  SPECJALISTYCZNE

   

  Archiwa cyfrowe w wybranych krajach europejskich, USA i Australii, Katarzyna Pepłowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018, sygn. 11671z

   

  Bezpieczeństwo finansowe w społeczeństwie informacyjnym, Witold Furman, Izabela Oleksiewicz, Kinga Stępień, Rambler Press, 2018, sygn. 11637z

   

  Bezpieczeństwo informacyjne w dobie postprawdy, red. nauk.: Tomasz W. Grabowski, Mirosław Lakomy, Konrad Oświecimski, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018, sygn. 11666z

   

  Coaching – złote zasady, Maciej Bennewicz, Wydawnictwo Helion, 2018, sygn. 11651z

   

  Codziennik rosyjski: doskonal język rosyjski każdego dnia, Olga Tatarchyk, Jelen Wysokińska, Volha Liauchuk, Poltext, 2018, sygn. 11629z

   

  Debugging Teams – przez współpracę do lepszej produktywności, Brian Fitzpark, Ben Collins-Sussman, Helion, 2018, sygn. 11669z

   

  Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych, Karolina Jastrzębska, CeDeWu, 2018, sygn. 11668z

   

  Immunitet parlamentarny i immunitet głowy państwa z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej, red. nauk.: Marta Kłopocka-Jasińska, Monika Filipowska-Tuthill, Dom Wydawniczy Elipsa, 2018, sygn. 11667z

   

  Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, Ireneusz Miciuła, Justyna Kogut, Olga Tytko, Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2018, sygn. 11678z

   

  Mediacja w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Agnieszka Kocot-Łaszczyca, Grzegorz Łaszczyca, Wolters Kluwer, 2018, sygn. 11658z

   

  Procesy kierowania w administracji publicznej, Katarzyna Kłosowska-Lasek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018, sygn. 11653z

   

  RODO w zamówieniach publicznych – praktyczne skutki rewolucji. Prawa ochrony danych osobowych, Andrzela Gawrońska-Baran, Agata Smerd, Biblioteka Zamówień Publicznych, 2018, sygn. 11677z

   

  Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jak ośrodek ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych, Anna Banaszewska, Wolters Kluwer, 2018, sygn. 11672z

   

  The production of money, Ann Pettifor, Verso, 2018, sygn. 11696z

   

   

  DOKUMENTALNE/FELIETONY/REPORTAŻE

   

  Herbert: biografia I. Niepokój, Andrzej Franaszek, Znak, 2018, sygn. 11643z

   

  Herbert: biografia II. Pan Cogito, Andrzej Franaszek, Znak, 2018, sygn. 11643z

   

  Imigrant na Wyspach – jak odnalazłem się w UK, Marcin Kowal, Bernardinum, 2018, sygn. 11684z

   

  Księżyc od nowiu do nowiu – dziennik hiperpodróży, Martín Caparrós, Wydawnictwo Literackie, 2018, sygn. 11656z

   

  Ocaleni z XX wieku. Po nas nikt już nie opowie, najwyżej ktoś przeczyta, Mikołaj Grynberg, Wołowiec, 2018, sygn. 11685z

   

  Powrócę jako Piorun: krótka historia Dzikiego Zachodu, Maciej Jarkowiec, Agora, 2018, sygn. 11640z

   

  Stefan Szolc-Rogoziński: zapomniany odkrywca Czarnego Lądu, Maciej Klósak, Dariusz Skonieczko, Szara Godzina, 2018, sygn. 11642z

   

  Współcześni snajperzy, Leigh Neville, Bellona, 2018, sygn. 11655z

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: