close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • TERMINY

 •  

  Art. 237 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Dz. U. 2017.1257 j.t.):

   

  Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: