close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PETYCJE

 • 1 stycznia 2016 (ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2017)

   

  Zbiorcza informacja z zakresu przyjmowania i rozpatrzenia petycji w 2015 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jednostkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych

   

  W roku 2015 do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i jednostek podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych wpłynęły następujące petycje:

   

  1. Petycja z dnia 19 listopada 2015 roku ws. umieszczenia Godła Rzeczypospolitej Polskiej na stronie internetowej ministerstwa oraz placówek zagranicznych
  2. Petycja z dnia 6 grudnia 2015 roku ws. umieszczenia Godła Rzeczypospolitej Polskiej na stronie internetowej ministerstwa oraz placówek zagranicznych

    

   Składający petycję wnosili o umieszczenie na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz ambasad i konsulatów RP wizerunku godła RP, zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U.2016.625 j.t.).

   

  Na podstawie art 11.1 i art. 11.2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U.2014.1195) , obie petycje zostały rozpatrzone łącznie jako petycja wielokrotna, w dniu 19 kwietnia 2016 roku.

                                    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: